Existují lehké a smrtelné hříchy radních. Ti naši teď hřeší smrtelně

Za lehký hřích radního by se dalo označit třeba zneužití dotací. Uteče s penězi, a už ho nikde nenajdeš. Ale smrtelný hřích je ten, kdy po takovém politikovi zůstane škoda pro nás všechny, nenapravitelná, a na mnoho desetiletí. A to se teď v Olomouci zrovna děje v kauze zahrad na Nových sadech.

Nemá cenu sáhodlouze opakovat veškerá fakta, zveřejnili jsme je na Hanáckých novinkách už mnohokrát. Například ZDE, nebo ZDE, či dokonce ZDE. Sepsal jsem v té věci před volbami Otevřený dopis budoucímu primátorovi, a doufali jsme, že se v poslední možné chvíli někdo chytí za nos.

Fakta tedy jen velmi stručně:

  • město Olomouc plánuje na Nových sadech čtvrtou etapu protipovodňových opatření, kterým má ustoupit zahrádkářská kolonie na pravém břehu,
  • zahrádkáři nechali na vlastní náklady zpracovat všemi potřebnými razítky opatřený alternativní projekt, který dovedl a) zachovat protipovodňovou funkci, b) zachránit kolonii, a ještě byl c) pro investora o půlku levnější,
  • radnice a Povodí ale nadále razili cestu původnímu předraženému projektu, který má chyb jako máku a zjevně není ani pořádně připraven; zlé jazyky hovořily o tom (neověřená informace z Detektivní agentuty Jedna paní povídala), že důvod toho je jediný – na druhé etapě se prošustrovalo tolik peněz, že je nutno rozpočet sanovat z dotací na čtverku, ať to stojí, co to stojí,
  • zahrádkáři dostali slíbenou náhradní kolonii, a stejně tak dostali slíbeno zůstat ve stávající kolonii až do okamžiku eventuálního začátku stavebních prací,
  • náhradní kolonie existuje jen na papíře, ale zahrádkáře na podzim od Moravy vyhnali,
  • kolonii osídlili bezdomovci, kteří ji během dvou měsíců zpustošili na padrť, a momentálně tam co deset dnů vyjížději hasiči, když už zase vzplane nějaká chatka – viz ZDE, že mám tu drzost citovat konkurenci,
  • naprosto zbabraná akce, úplně ve všech bodech, nemá dosud pro zodpovědné žádný následek. Všichni dosud sedí na radnici na svých židlích a užívají v poklidu všech výhod zaměstnání úředníka s pětitýdenními dovolenými a stravenkami.
Co udělali radní? Nic, to je na tom to nejhorší

Tím „nic“ myslím především akt elementárního zamyšlení se nad celým případem. Od chvíle, kdy se na projektu začalo pracovat, máme už třetí politickou reprezentaci města, pouze papouškují jako porouchaná gramofonová deska jakási pomýlená hesla, nadiktovaná z Povodí Moravy a filtrovaná přes magistrátní úředníky, a kloudnou odpověď z nich nelze dostat.Protože žádnou neznají a nemají zájem si ji vytvořit.

Pokud už překročí rámec opakování hesel, jimž nerozumí (berma, koryto…), skončí „argumentačně“ pouze u vágních hesel, jimž vévodí především „je to v majetku města“ a „veřejný zájem“. Rád bych se vyjádřil k oběma:

  • Že je kolonie v majetku města nezdůvodňuje, aby se radnice chovala bez ohledu k lidem a k životnímu prostředí. Je totiž něco jiného vlastnit například svetr a dle libosti k němu uplatňovat svoje nezpochybnitelné vlastnické právo – vyhodit, darovat, nebo nosit do rozpadnutí – a něco jiného je vlastnit třeba náměstí. Veřejná správa nemůže z podstaty věci uplatňovat vlastnické právo natolik slepě, aby se neohlížela na lidi, kteří po tom náměstí chodí, a konala proti jejich vůli – se zahradní kolonií a s břehem řeky je to navlas totéž;
  • Dále, co je to ten „veřejný zájem“? Tohle nebezpečné sousloví jsem za ta léta slyšel z úst úředníka už tisíckrát. A pokud existuje několik protichůdných veřejných zájmů, který z nich je důležitější? Kdo to řekne? Ten úředník od stolu snad? Ale vůbec ne. Veřejný zájem by z logiky věci měla definovat především veřejnost. Snad je to vysvětlení dále bez dotazů. Jakýkoli úředník nebo politik se snaží definovat „zájem veřejnosti“, je nutno se mít maximálně na pozoru. Většinou totiž jde jen o jeho vlastní zájem.

A tak zatímco radnice vehementně hájí „veřejný zájem“, dokonale u toho zapomíná na lidi, a na přírodu jakbysmet. Podle výše citované zprávy hasičů vznikla škoda jen na posledních dvou chatkách, spálených bezdomovci o víkendu, 100 a 320 tisíc korun. V rámci celé kolonie bude škoda, způsobená nekompetentními radními, v řádu desítek milionů korun.

Ta škoda půjde za radnicí, pokud soud vyhoví žalobě, kterou na ni zahrádkáři podali. Podotýkám, že až jako poslední možnost, když všechny pokusy skutečně jednat nikam nevedly. Radnice spáchala smrtelný hřích, a na pokání je už pozdě.

Mnohem horší je totiž morální poušť, kterou po sobě celý projekt zanechává. Stále čekám na okamžik, kdy alespoň jednomu z politiků dojde, co se v místě skutečně děje, k čemu došlo, a pokusí se celou věc zastavit. Nikoli už včas, ale lépe s dnešní škodou, než s tou zítřejší.

Já vím, že se nedočkáme.

Vlastimil Blaťák