Město vyhnalo zahrádkáře, kolonii pak okamžitě zdevastovali bezdomovci

Špatné plány, tragická komunikace, manažerské nezvládnutí, celá hromada faktických i úředních nedodělků. To všechno má v Olomouci za následek kriticky napjatou situaci mezi zahrádkáři z kolonie Morava a místní radnicí. Ta zahrádkáře z kolonie vyhnala, načež opuštěné zahrady osídlili a totálně zdevastovali bezdomovci. Stačilo jim k tomu čtrnáct dní.

Už otevřená válka. Jednoduše tak lze popsat současný stav mezi zahrádkáři, vyhnanými z kolonie u řeky Moravy, a olomouckou radnicí. Dlouhá léta vyjednávání a pokusů o záchranu kolonie, včetně nabídky alternativního projektu protipovodňových úprav v místě placeného samotnými zahrádkáři, skončila.

Olomoucká radnice a Povodí Moravy plánují na Nových sadech čtvrtou etapu protipovodňových opatření, kterým má třicet let fungující zahrádkářská kolonie ustoupit. Místní organizace Zahrádkářského svazu dostala v roce 2017 výpověď z letitého nájmu a výslovný slib, že zahádkáři mohou na místě zůstat až do eventuálního zahájení stavebních prací, a budou včas přestěhováni do náhradní kolonie. Ani jeden z těchto slibů město nesplnilo. Náhradní kolonie na Andělské připravena není, navíc nemá být „náhradou“, nýbrž k prodeji za cenu stavebního pozemku, stavební práce ve stávající kolonii nezačnou. Přesto se zahrádkáři museli v polovině listopadu vystěhovat.

Cedule „zákaz vstupu“ jako povel pro bezdomovce: opuštěnou kolonii osídlili za několik dnů…

Poté, co zahrádkářům je dni 14. listopadu skončila zápůjčka pozemků a nebyla již magistrátem obnovena, nechalo město obratem na všechny brány a ploty v celé kolonii umístit cedule informující o zákazu vstupu.

Jako by tím ale dalo povel všem bezdomovcům a narkomanům ze širokého okolí, kteří se během několika dnů nastěhovali do opuštěných zahradních domečků, a během necelých dvou týdnů udržovanou kolonii naprosto „vybydleli“. „Co bylo ze železa, je rozkradeno, okna jsou rozmlácena sekerou, a všechno, co zahrádkáři nestihli odvozit, je rozbito nebo zničeno. Během pár dnů všechno odvozili do sběru, domky místy rozbořili, a v osadě vytvořili nepředstavitelný nepořádek,“ svěřil se jeden ze zahrádkářů. Podle svědectví dalšího zahrádkáře rozbíjejí bezdomovci dřevěné stavby a získané dřevo odnášejí k železniční trati do svých provizorních obydlí. Zmizely některé ploty nebo branky, po ještě nedávno udržovaných trávnících se válejí krabičky od balení Modafenu.

Stavební práce, které město na pozemku plánovalo zahájit, ale zřejmě začít ani nemohou: projekt IV. etapy protipovodňových opatření je jednak podle zjištění redakce teprve ve fázi projektové přípravy, hlavně ale o celé věci bude rozhodovat soud, a to včetně návrhu na předběžné opatření, které by jakoukoli stavební činnost v místě znemožnilo až do okamžiku pravomocného rozsudku. Radnice si je chystaného soudního řízení vědoma, přesto chce v místě pracovat. Podle získaných svědectví jsou na místo vyslány Technické služby, které mají údajně zlikvidovat ploty mezi zahradami.

Co když soud podané žalobě vyhoví?

Zahrádkáři, kteří léta považují plán protipovodňových opatření v místě za špatně navržený a před lety sami dodali městu i Povodí Moravy alternativní projekt, který byl levnější a dovolil zahrady zachovat, jsou posledním krokem radnice a rozmístěním cedulí se zákazem vstupu pobouřeni. „Ke 14. listopadu nám oficiálně skončila zápůjčka pozemků, město se nám tedy snaží zamezit v přístupu. Dle zákona ale musíme mít přístup ke svým věcem,“ říká za zahrádkáře Rostislav Inderka, a výslovně jmenuje například stromy. Situace je navíc krajně komplikovaná tím, že zahrádkáři navzdory hlasitým proklamacím a slibům z minulosti nedostali potřebný čas k přestěhování do nové kolonie. Žádná totiž dosud neexistuje.

Žaloba vůči rozhodnutí Krajského úřadu, který ve věci sporu o zahrady a celou olomouckou protipovodňovou čtverku rozhodoval jako poslední instance, byla podána (spolu s návrhem na předběžné opatření) koncem letošního září. Pro olomouckou radnici to vytváří nepřehledný právní stav, který do budoucna hrozí nemalým problémem. „Dnes mi paní Křížová odpověděla, že žaloba je sice podaná, ale proti rozhodnutí Krajského úřadu k zahájení plánované stavby. Prý se ale na věci nic nemění ohledně našeho nároku k využívání zahrádek. Ten skončil dne 14. listopadu. To by asi podle Magistrátu znamenalo, že by se stavba sice zastavila, ale my bychom neměli právní nárok zahrádky užívat,“ uvedl další zahrádkář Jaroslav Horák, a jím zaslaná korespondence tak de facto potvrzuje, že původní slib radnice, na základě kterého zahrádkáři celá léta vcelku vstřícně vyjednávali, skutečně neplatí.

Pokud soud podané žalobě vyhoví, bude stát před městem povinnost kompenzovat škody na majetku, které mezitím zahrádkářům vznikly.

Redakční průzkum v kolonii: třicet bezdomovců, osm zlikvidovaných domků, nepředstavitelný nepořádek
Krátká redakční návštěva kolonie dva týdny po vypuzení zahrádkářů napočítala v místě přibližně tři desítky osob bez domova, pravděpodobně narkomanů, kteří místo ihned osídlili, několik vyhořených a asi deset rozebraných zahradních domků, povalené ploty, závěje střepů a zhruba desítku použitých injekčních stříkaček, které se válejí na cestách i v trávě. Podle samotných zahrákářů bylo vykradeno minimálně osm chat, přičemž zmizely i motorové pily a jiná technika.

Vlastimil Blaťák