Jak právník a náměstkyně primátora ztráceli nervy. Zaslali na soud zápis, jímž se sami usvědčili – 3. část

Finále podivných dějů ve Sdružení vlastníků jednotek Jižní tribuna na Andrově stadionu v Olomouci je vlastně děsivé. Schůze, kterou jsem v polovině března navštívil na plnou moc jednoho z vlastníků a nahrál, byla nyní již prokazatelně podvodem. Máme důkazy. A přinesli je nevědomky právě ti, kteří toužili věci zmanipulovat.

Po velmi detailním a téměř měsíčním studiu se jako autor tohoto textu bez dalšího odvažuji naplno říci – jedná se o organizovanou skupinu, která prokazatelně lže a manipuluje, a to nejen se zápisem ze schůze, ale i s volbou členů výboru. Pro veřejnost je to zcela zásadní, neboť město má v domě významný podíl a bavíme se tedy o veřejných penězích.

V prvním díle, publikovaném dne 11.dubna (to datum bude později v textu mimořádně důležité!), jsem vysvětlil čtenáři svá podezření ohledně spolkové struktury jak Sigmy, tak navázaného SVJ, neboť spolkový status umožňuje skrýt věci, které by se například v akciové společnosti neschovaly. Na plnou moc jednoho z vlastníků jsem se vypravil na schůzi spolku, a tuto jsem nahrál.

Ve druhém díle, který byl publikován dne 16. dubna, jsem (zkráceným) přepisem pořízeného zvukového záznamu seznámil čtenáře s jednáním o rozúčtování tepla v domě, během kterého se vlastník jedné z bytových jednotek v domě a bývalý šéf fotbalové Sigmy Jiří Kubíček snaží namítat ohledně neplatnosti smlouvy a nesprávnosti vyúčtování, vedoucím schůze mu však ani není možno dokončit větu a je opakovaně hystericky a vulgárně umlčován.

Ve třetím díle, který nyní předkládám čtenáři, je na mně, abych dokázal, že všechno, nač existovalo v kauze podezření, je pravda. Důkaz existuje ve formě zápisu ze schůze, který vedení SVJ odevzdalo na Rejstříkový soud. Nemohl jsem tento díl publikovat dříve, dokud jsem neměl oficiální zápis ze schůze – abych nevyrušil toho, kdo si myslel, že může všechno. Nyní mohu říci, že dotyční dodaným zápisem usvědčili sami sebe.

Proto nyní nemám zábrany nazývat je organizovanou skupinou, protože jí jsou.

Falšování zápisů SVJ: Asi běžná praxe…

Doposud to byla jen hra s hypotézami a moje drobná naznačení mezi řádky. Nyní předestřu čtenáři tvrdá fakta. Ne, nejsou to hypotézy Vlastimila Blaťáka, nýbrž skutečnosti, podepřené zvukovým záznamem na jedné straně, a na soud odevzdaným zápisem na druhé straně. Oba dokumenty obsahují odlišná znění téhož, a rozdíly jsou záměrné. Nejsou písařskou chybou.

Dodávám, že já jako publicista jsem tímto svoji práci odvedl. Je na zastupitelích statutárního města Olomouce, na policii a případně na prokuratuře, aby výsledky této práce měly adekvátní tomu následky pro zúčastněné osoby.

Veškerá moje očekávání byla totiž dalece překonána, vůbec jsem si nedokázal představit, do jaké míry mohou oficiální osoby schválené shromážděním spolku s účastí veřejné správy podvádět. Došlo rozhodně k naplnění paragrafu 209 trestního zákona tím, že zfalšovali zápis, ale co víc: ovlivnili i výsledky voleb špatným sčítáním, a do tohoto problému se namočily všechny čtyři osoby, které jsou pod dokumentem podepsány – jsou jimi paní Juříčková, pan Koubek, pan Černý, a pan advokát Konečný.

Zápis z průběhu shromáždění, který výbor SVJ odevzdal na soud, vůbec neodpovídá skutečnému průběhu jednání. Jiří Kubíček, který se dle zvukového záznamu domáhá vyúčtování podle práva a upozorňuje na neplatnost smlouvy s firmu Enbra je opakovaně vulgárně umlčován předsedajícím schůze, viz druhý díl seriálu. V zápise se ale dočteme něco jiného: je to v každému odstavci pouze dehonestace Kubíčkovy osoby a je popsán jako člověk, který vyrušoval, napadal ostatní, a byl shromážděním označen jako rušitel schůze, zatímco opak byl pravdou. Některá tato vyjádření mohu ze zápisu citovat: „opakovaně rušil průběh shromáždění, když odmítal ukončit své projevy i přes nevoli všech přítomných na shromáždění… jakož i dalšími přítomnými vlastníky postupně omezován až nakonec zastaven, neboť nerespektoval jednací řád ani pokyny řídícího schůze, všechny překřikoval a nechtěl nikoho pustit ke slovu… jim neustále skákal do řeči a měl námitky ke všemu, co bylo řečeno…“. Jiří Kubíček je zde urážen úplně v každém bodě.

Čím se chlapci usvědčili

Ve zvukovém záznamu říká skrutátor schůze v čase 00:00:53 zcela zřetelně větu: „Je tady 81% vlastníků“. To je zvláštní, protože v zápise odevzdaném na soud svítí na čtenáře číslo 85,62%!! – vlastně to znamená, že je tím zpochybněno každé hlasování, ke kterému na schůzi došlo. Podotýkám, že pan Černý byl do výboru zvolen – dle zápisu – 50,11% hlasů pro, ale to předbíháme.

K počtům podotýkám, že v průběhu schůze odešel jeden z vlastníků pan Vaverka, nikdo neví kdy, a v zápise tato skutečnost vůbec není uvedena. Od chvíle Vaverkova odchodu hlasuje jeho jménem na základě plné moci pan Koubek, a nabídnu čtenáři dva scany plných mocí, ověřitelné ve sbírce listin na Justici:

Toto je plná moc moje, na základě které jsem se dostal na schůzi. Takto ten dokument vypadá.

A toto je plná moc pana Vaverky…

Nutně na mě působí dojmem, že byla narychlo sepsána až v průběhu schůze, ale nespekulujme. Já se domnívám, že je neplatná, dokud to ale nebude konstatovat soud, počítám v textu s tím, jako by platná byla. V praxi by to znamenalo, že pan Koubek disponoval na schůzi 3,0104% hlasů.

Jsou to rozhodující procenta pro toky peněz! Protože většina těch opravdu důležitých rozhodnutí schůze „prolezla“ často i o méně než jedno procento. Týká se to jak schválení vyúčtování, tak i volby členů výboru.

Pokládám zatím jen řečnickou otázku, v kontextu napsaného: byl například pan Černý zvolen do výboru oprávněně?

Organizovaná skupina v akci a volba členů výboru

Když jsem na schůzi 15.března přišel, získal jsem z ní dojem, že průběh byl předem připraven. Že jednotlivé osoby byly nachystány vystupovat přesně tak, aby eliminovaly výstupy, které se jim nehodí.

Problémem, který řešíme, je vyúčtování tepla. Jak vyplývá ze zákona i se Stanov SVJ, na způsobu vyúčtování se musí domluvit všichni vlastníci jednotek – pokud není vyúčtování odsouhlaseno všemi, je neplatné. A v takovém případě se postupuje způsobem, který určuje zákon. Co to znamená pro náš případ? Správa nemovitostí Olomouc s ředitelem Zelenkou během roku 2021 podivuhodně změnila názor a náhle do vyúčtování zařadili podklady od firmy Enbra, která nemá platnou smlouvu. Navíc se ukázalo, že si z tohoto vyúčtování Sigma vyňala dílny, a na prostory užívané fotbalisty tak doplácí 37 skutečných vlastníků jednotlivých bytových stanic v ubytovacích jednotkách.

V čase záznamu 1:55:58 dochází k volbě členů výboru. Tam se dozvídáme, že organizovaná skupina skutečně měla vše připraveno.

Petr Konečný: Když jsme se o tom bavili, tak jsem říkal, že ten výbor by měl mít tři nohy. Já se do toho nehodím a víte, že už na minulé schůzi jsem vám říkal, že tady nebydlím, že tady ani nepodnikám a svou jednotku pronajímám. Ale myslím si, že jsou tady tři skupinu uživatelů. Jeden uživatel jsou ti, co tady bydlí. To je typický příklad Ivo Kosina, Jirka Kubíček. Pak jsou tu ti co podnikají, Vladan Černý nebo někteří další a pak je třetí skupina, pořád je to fotbalový klub, fotbalová tribuna Sigmy a já si pořád myslím, že ta třetí noha co užívá je Sigma. Z mýho pohledu bych navrhoval, aby zástupcem za ty, co tady bydlí, byl zvolený Ivo Kosina, za ty, co tady podnikají, abych to tak nazval, aby pokračoval ve funkci Vladan Černý, a za tu třetí nohu, tu Sigmu, abychom se oprostili od těch osobních vazeb, který tady máme, tak jak to máme na severní tribuně, aby tam byla právnická osoba, SK Sigma Olomouc a.s., čímž to odosobníme a bude na akciové společnosti, koho pověří tím konkrétním. Dopředu říkám, že navrhuji jako předseda představenstva Sigmy pana Milana Zapletala, což je zaměstnanec Sigmy, je to místopředseda spolku Sigmy, ten, který je tady vlastně nájemcem města a má důvěru, čili v rejstříku by bylo napsaný, pokud by jste je zvolili Ivo Kosina, Vladan Černý a SK Sigma Olomouc a.s. a pověřená osoba Sigmou Olomouc pan Milan Zapletal. Kdo ho znáte tak víte, že je to zaměstnanec Sigmy a místopředseda spolku, tak je to vlastně bezpečnostní manažer, osoba, která se vyzná v chodu stadionu, z hlediska třeba i zápasů, čili ta spolupráce těchto tří subjektů, těch co bydlí, těch co podnikají a těch co tady pořádají ty zápasy by mohla být ku prospěchu. Zeptám se tak, jsou nějaké protinávrhy na volbu výboru?

Přesně tak. Jde o to, zvolit si do výboru člověka, který „má důvěru“. Je prověřený a tak to bylo nachystáno.

Jenže nyní se stane něco nečekaného: kromě Kubíčka, kterého se snaží všemi prostředky eliminovat, se zvedne jiný protikandidát. Paní Matyášová navrhne do výboru Zdeňka Zlámala, bývalého fotbalového brankáře a uznávanou osobnost, a hodí jim do toho vidle. Nachystané scénáře se hroutí, a později bude nutné poupravit zápis.

A přesně v tomto bodě udělají pánové později chybu. Takovou, která je může (a osobně doufám bude…) stát kariéry.

Neuvěřitelná „volba“ Zdeňka Zlámala, anebo kdo se zdržel hlasování

Na zvukovém záznamu začíná volba Zlámala v čase 2:08:36

Opět se zvedá Petr Konečný, a najednou navrhuje, aby byl třetím kandidátem Vladan Černý, „než nám uteče paní Ferancová“.

Teď si představte, jaké to je, když musíte v organizované skupině hlasovat proti Zlámalovi. Bývalý reprezentant a uznávaná fotbalová osobnost, která si prošla vrcholnými fotbalovými ligami v celé Evropě, není jen tak někdo, proti komu by se dala zvednout ruka. Bylo zajímavé sledovat, kdo si dovolí být proti.

Proti ale není nikdo! Podotýkám, že minutu předtím se hlasuje o Kosinovi, s výsledkem 79,38% pro, nikdo proti a 27,62% se zdrželo, na schůzi je tedy stále 100% účastníků, nikdo dosud neodešel (Vaverka nevíme, ale hlasuje za něj Koubek).

O minutu později je pro Zlámala (podle zápisu) 40,40%, proti nikdo, ale zdrželo se 59,60%, a to je ten důkaz.

Zapisovatelka Juříčková, zaměstnankyně AK Konečný, zodpovědná a placená za správnost zápisu, toto do zápisu neuvede, ale zvukový záznam potvrzuje, že řekla dvakrát doslova: „Zdrželi se Koubek, Černý, Sigma, Outrata, Konečný, Kosina a město“. Zde jsem pochopil, že o organizovanou skupinu mimo jakoukoli pochybnost jde. Proč?

Pojďme si sečíst procenta těch, kteří se zdrželi:

  • Pan Koubek na schůzi reprezentoval přesně 3,0104% vlastníků (včetně Vaverky),
  • Černý (včetně plných mocí pana Raka a Sigmy Hranice) 5,8581%.
  • Sigma reprezentuje 1,0113% (víte, proč tak málo? Protože za deset let prodala všechen svůj nemovitý majetek…),
  • Outrata 5,8074%,
  • Konečný, který řídí schůzi a má plnou moc paní Majorové (a asi víte, že pánové Konečný a Major jsou ve vrcholných funkcích v Sigmě) 3,9834%,
  • Kosina se svými plnými mocemi reprezentuje 12,0462%,
  • a město je 16,2613%.

Procentuální poměr těch, kteří se zdrželi, tedy ukazuje, že na schůzi je v tuto chvíli stále sto procent lidí.

Co to znamená? Že Zlámal ve skutečnosti dostal 52,0219% a byl zvolen. Dle fonetického záznamu se totiž zdrželo pouze 47,9781% vlastníků. Ještě nějaké otázky?

Zfalšovaný zápis, a s čím se zjevně nepočítalo

Chyb, zřejmě záměrných, je v zápise více. Tak například volba Černého, který se stal členem výboru se ziskem 50,11% pro, přinesla i dva hlasy proti – pana Kubíčka a pana Němečka (můj na základě plné moci). Tito dva reprezentují 3,7965% hlasů – ale v zápise je uvedeno proti 4,43%.

Mám zápisu věřit? Ne.

To, k čemu došlo, je víc, než jen falšování zápisu. Jen to i falšování volby, a jako autor zvukového záznamu musím konstatovat, že do výboru byl zvolen Zdeněk Zlámal. Na schůzi je ale konstatován opak a všem doporučuji, aby si příslušné dokumenty na justici.cz prostudovali. Stačí rozliknout sbírku listin.

Na celé akuze je zajímavé, jak důmyslně organizovaná skupina postupovala. Schůze proběhla 15. března letošního roku. Zapisovatelka paní Juříčková odeslala tyto listiny na soud dne 24. března. Podle výpisu z Obchodního rejstříku ještě ve čtvrtek 6. dubna ve 14:00 (podotýkám – jde o čtvrtek před státním svátkem, a soud pracuje do 15. hodin) nebyly dokumenty k dispozici. Soud ve tři odpoledne přestal pracovat, ale vlastníkům bylo o den později doručeno znění zápisu a přiložený zápis z rejstříku – všechny plné moci a prezenční listina.

Když jsem se ale do rejstříku po obdržení podíval, přílohy tam nebyly! Jak se mohlo Krajskému soudu stát, že se ve sbírce smluv objevil zápis bez příloh, netuším. Přílohy byly do sbírky listin soudem přidány až 11. dubna.

Autoři zfalšovaného zápisu ve chvíli podání na soud netušili, že existuje zvukový záznam, a že bude všechno do posledního slova zveřejněno. Téhož 11. dubna jsem publikoval první díl tohoto seriálu, ale na opravu u soudu už bylo pozdě…

Co bude dál?

Naprosto zjevný podvod je tímto odkryt. Jak jsem uvedl výše, moje práce publikováním všeho, co jsem zjistil a získal, skončila. Dále je to na zastupitelích a prokurátorech.

Kauza ale ukazuje jinou věc: jsme my, jako veřejnost, opravdu natolik laxní k podobným praktikám? A pokud se tyto dějí ve fotbalové tribuně, lze vůbec věřit jiným spolkům a společnostem, jichž je účastno město? Jedná se o pochybení zlotřilých jednotlivců, kteří nám přerostli přes hlavu, nebo jde o systémovou věc?

Nechci odpovídat na tyto otázky.

Vlastimil Blaťák