Osm věcí, které přinese městu a světu nová koalice

Přestože k programovému prohlášení nové olomoucké koalice je ještě daleko, ledacos můžeme předpokládat už dnes. Co bude v Olomouci jinak? Malou exkurzi do očekávaných změn přináší tento text.

1. Je konec se Šantovka tower?

„Nikdo zatím platnost smlouvy s panem Morávkem neukončil. Je otázka, jestli ji pan Morávek ještě potřebuje. My jsme k této smlouvě vyjadřovali výrazné výhrady po celou tu dobu, že se město zavazuje k něčemu, co ani nemůže slíbit. Říká, že nechá investorovi na jednom pozemku ve městě volné ruce, ale tím zvýhodňuje velmi jednoho stavebníka oproti všem ostatním a jasně rezignuje na povinnosti, které má při správě města. Ten problém se pak ukazuje na všech povolovacích procesech v té lokalitě, a určitě bychom usilovali o ukončení této smlouvy,“ řekl v rozhovoru pro Hanácké novinky v červnu letošního roku lídr ProOlomouc Tomáš Pejpek. Nakolik si své vize dokáže prosadit v rámci koalice, je v tuto chvíli neznámé, projekt ŠTW každopádně již nebude mít na radnici tak umetenou cestičku, jako v posledních dvanácti letech.

2. Hokejová hala zřejmě u ledu

Podobně může dopadnout projekt hokejové haly na Velkomoravské, jehož plány vznikly pod taktovkou téhož investora. Město zřejmě v rozpočtu přes 30 milionů korun ročně nenajde, finální slovo bude mít v této věci zřejmě ekonomický náměstek Otakar Bačák z hnutí spOLečně. Mnohem pravděpodobnější se nyní jeví pokračování postupné rekonstrukce stávajícího zimního stadionu, která by radnici tolik finančně nevyčerpala.

3. Reorganizace Magistrátu podle auditu

V následujících měsících dojde k úpravám organizační struktury magistrátu, která bude reflektovat výsledky uskutečněného procesního auditu. Jak se to bude nebo nebude týkat například odboru památkové péče, necháme budoucím týdnům a měsícům.

4. Udržitelný rozpočet pod taktovkou Otakara Bačáka

Spolehnout se můžeme na odbornou schopnost Otakara Bačáka, o jehož pokračování v roli ekonomického náměstka nebylo pochyb od první chvíle. Aniž by bylo v tuto chvíli známo, jakým směrem se bude ubírat programové prohlášení nové koalice, je zřejmé, že se následující čtyřleté volební období neponese ve znamení velkých investic, ale v drobnějších projektech. Peníze půjdou na údržbu infrastruktury nebo škol. O kolik plánuje nová radnice za čtyři roky snížit mšstský dluh je v tuto chvíli otázkou, neexistuje ale zřejmě důvod, aby zadlužení neklesalo.

5. Kolik veřejných peněz do profesionálního sportu?

Jedna z důležitých otázek předvolební kampaně. Proklamace opozice, že by profesionální sport neměl být financován (alespoň ne tak moc) z veřejných peněz, a více prostředků by mělo být alokováno mládeži, nejsou nové. Idea ale obvykle časem narazí na realitu udržitelnosti nejvyšších soutěží, a tedy i na názor početné voličské skupiny fanoušků. Minulá Rada zvolila úhybný manévr, snížila profesionálním klubům přímé platby, a nahradila je povinnou reklamou Filharmonie nebo Zoologické zahrady. Jak to bude dál, bude jistě zajímavé sledovat, protože v předvolební kampani nezazněl ani náznak alternativní koncepce.

6. Modernější koncepce kultury

Olomoucká kultura – tedy segment s přímým vlivem i na příjmy z turistického ruchu – je v pohybu. Zatímco rozpočtový problém úplně zrušil letní etapu Flory, a město je v tomto směru očividně v problémech, souběžně vzniká spousta nové kultury, aniž by k tomu potřebovala radnici. Festival Olomouc (o)žije má historii nedlouhou, ale zaujal, a podobných iniciativ je celá řada. Vývoj jde jednoznačně tím směrem, že lépe fungují akce bez přímé „manažerské“ účasti veřejné správy, a jistá redefinice vztahu pořadatelů a radnice je úkolem nového náměstka pro kulturu. Bude to vyžadovat citlivý přístup lidí, kteří mají dostatek empatie, citu a vkusu. Týká se to i práce s veřejným prostorem, ve kterém má Olomouc proti trendům 21. století značný dluh.

7. Dočkáme se městského architekta?

Pravděpodobně ano. Otázkou zůstává jen to, jaké bude mít reálné kompetence, a jakou si mezi politickými stranami dokáže vybudovat pozici. Věci nahrává nejen samotné angažmá ProOlomouc v koalici, ale i samotná osobnost Tomáše Pejpka, který dosud působí jako městský architekt v Jeseníku, a nasbíral v tomto směru zkušenosti.

8. Dotační politika prioritou

Mimo jakoukoli pochybnost dojde k některým změnám v dotační politice města, přičemž existují subjekty, které měly pravidelnou podporu z městské kasy de facto jistou po léta, a nyní mohou přijít zkrátka. Není vkusné nikoho jmenovat, ale všichni víme, že se to stane. Týká se to spolků, podnikatelů, některých médií, nebo profesních komor. Do jaké míry se změny dotknou už rozpočtu na rok 2023, je otázkou.

Vlastimil Blaťák