Vzdělávání je klíč ke všemu, říká lídr kandidátky Hlas pro náš kraj Pavel Šaradín

Předvolební koalice sociálních demokratů a hnutí Společně pro kraj hodlá získat v krajských volbách osm až deset procent hlasů. „Jsme lokální osobnosti, odborníci, většina lidí z nynější kandidátky si v minulosti prošla úspěšně komunálními volbami,“ říká lídr kandidátky, politolog Pavel Šaradín.

Co dnes nejvíce trápí Olomoucký kraj?
Když se dlouhodobě dívám na kraj, od okamžiku jeho vzniku v roce 2000 byla jeho pozice ovlivněna některými negativními jevy. Vysokou nezaměstnaností, nižšími mzdami, horšími životními podmínkami, zanedbanou infrastrukturou. Dnes vidím, že se situace nezlepšuje, a přestože každé čtyři roky přichází do krajské politiky impuls tuto situaci změnit, příliš se to nedaří. Nikdo se nezabývá tak důležitými věcmi, jako je jeho vylidňování.  V roce 2000 měl kraj 641 tisíc obyvatel, podle dat Českého statistického úřadu a podle prognóz má mít v roce 2050 o 80 tisíc lidí méně. Město Olomouc si svých 100 tisíc obyvatel udrží, ale vylidní se venkov. A když odejdou lidé z venkova, přichází rušení škol, mizí služby, omezuje se veřejná doprava. Nevím, proč se těmto jevům nikdo nevěnuje.
Asi to není věc na jedno volební období.
Mělo se začít mnohem dříve. To, s čím přicházíme v programu, je snaha zvrátit tuto situaci a říct si, co je důležité. V tomto bychom rádi našli podporu lidí, ale i konkurenčních stran.
Programovou prioritou tedy bude vylidňování venkova?
Ano, pomoc venkovu, ale priorit je pochopitelně více. Samozřejmě je to vzdělávání, což je klíč ke všemu. Budeme-li mít kvalitnější vzdělávání, zůstanou v kraji lidé, kteří budou inovativní, odvážnější, mohou podnikat a sami si budou vytvářet pracovní podmínky. Takový kraj by se přestal vylidňovat, vzrostla by produktivita práce, zvýšila životní úroveň… První prioritou je tedy školství, vzdělávání. Druhou hlavní prioritou je zdravotnictví. Máme fakultní nemocnici, rozvinuté lázeňství a rozvětvenou síť okresních nemocnic. Vedle toho jsou oblasti bez lékařů, nebo se špatnou dostupností, někdy i horší kvalitou. Tohle musíme změnit. Třetí prioritou, kdy myslíme nejen na jedno volební období, ale i na budoucnost, je podpora výzkumu, inovací a nových technologií. Mimochodem, klíčem k úspěchu je dnes stoprocentní pokrytí internetem. Dostupnost domácností k internetu v Olomouckém kraji je nejhorší v celé České republice! Čtvrtou prioritou je zvýšení kvality života.
V čele koaliční kandidátky stojíte v krajských volbách Vy. Popíšete mi blíže vaši koalici?
Krajská úroveň politiky není stranická, ale věcná. Dlouhodobě mne zajímá lokální politika, samosprávy, dělali jsme desítky výzkumů, které se těchto oblastí týkaly. Je mi velmi líto, že tu dnes není žádná politická strana, která by chtěla samosprávám pomáhat. A velmi mi vadí, jak jsou samosprávy umenšovány, hovoří se o slučování malých škol, o slučování malých obcí, a tedy de facto o jejich likvidaci. Vláda si prosadila konsolidační balíček, který vzal samosprávám peníze, mohli bychom ve výčtu pokračovat dlouho. Programová témata blízká samosprávám, která někdy v letech 2008 nebo 2009 zastupovali Starostové a nezávislí, dnes žádný subjekt nemá. Před časem jsem začal spolupracovat s nově vzniklým spolkem, který se jmenuje Hlas samospráv, který založili lidé kolem hejtmana Martina Netolického. Spolek se snaží například o změnu rozpočtového určení daní, vyjednával na ministerstvu podporu regionálního školství, a podobně. Myslím si, že myšlenky Hlasu samospráv by mohly být realizovány ve více krajích. Tímto jsem se inspiroval a dal se dohromady s lidmi kolem regionálního politického hnutí Společně pro kraj. Pro Olomoucký kraj se tak vytvořila dvojkoalice, kdy jednu část tvoří Společně pro kraj, druhou je z mého pohledu nová sociální demokracie. Koalice má název Hlas pro náš kraj. Na prvním místě kandidátky jsem já, na druhém je paní primářka Transfuzního oddělení FN Olomouc Dana Galuszková.
Já nejsem člen sociální demokracie a některé věci vidím jinak, ale bylo dobře možné se domluvit na koaliční spolupráci.
Současná sociální demokracie je pro mě, ať už v regionu nebo v celostátu, trochu nečitelná. Nevím, co žádá, co přináší, co nabízí.
Sociální demokracie je dnes menší politická strana s programem, který platí více než sto let. Usilovat o sociální spravedlnost. Strana nyní v celostátních médiích není příliš vidět a lidé si s ní proto spojují velmi málo. Rozhodně chybí někdo, kdo by byl nositelem jasných sdělení směrem k veřejnosti. To je, co se týká celostátní úrovně. Pokud se podíváme na krajské volby, sociální demokracie bude kandidovat jako součást předvolební koalice.
Nemohu se nezeptat na kontroverzní osobnosti, s nimiž byla na Olomoucku sociální demokracie propojena, ať už je to Antonín Staněk, Jiří Zemánek, nebo Miroslav Petřík. Existuje dnes v sociální demokracii dostatečná nabídka osobností, aby se tato minulost překryla?
Každá zavedená politická strana má nějakou minulost. Je snadné ji za to chytat. Snazší to mají nově vznikající politické strany. To je samozřejmě konstatování, nikoli omluva. Pokud jde o straníky s kontroverzní minulostí, pan Staněk je dnes v Přísaze, poslední krajský lídr Jiří Zemánek je členem hnutí ANO. Paní primářka Galuszková dbala na to, aby na kandidátce nebyl nikdo, kdo stranu v minulosti jakkoliv zatěžoval. Jsou tam zkušení lidé, současní lokální politici, kteří si před dvěma lety prošli úspěšně komunálními volbami a získali důvěru lidí.
Jak byste – více jako lídr a méně jako politolog – zhodnotil současnou krajskou koalici?
Ke všemu přistupuji na základě dat. Proto se moje odpověď ať už z profesní, nebo politické stránky nebude lišit. V roce 2020, když současná koalice vznikla, to měli radní obtížné. Byla tu pandemie, následně se museli se zabývat také uprchlickou vlnou. Koalice byla na začátku ideově velmi sourodá, hejtman je člověk konsenzuální, našlápnuto měli dobře. Co mě mrzí, že kraj do značné míry politicky izolovali. Přitom mají obrovskou výhodu – ODS je ve vládě, STAN je ve vládě, Piráti jsou ve vládě, Lidovci a TOP09 také, a z tohoto titulu mohli a měli prosadit mnohem více věcí. Příkladem budiž rozpočtové určení daní. To se pro kraje podařilo zvýšit, ale parametry byly takové, že to pomohlo naprosté většině krajů, nikoli ale Olomouckému. Vidím to jako politicky nezvládnuté. Pak přišel na kraji velký korupční skandál. Koalice začala investovat až poslední rok, přitom zdravotnictví je ve velkých problémech, chybí podpora bydlení, silnice jsou mnohde v otřesném stavu. Celkově jsem z výkonu této rady velmi rozpačitý.
Když budeme předpovídat volební výsledek, a předpokládejme, že vyhraje ANO…
… na sto procent souhlasím.
… jaká role bude vaší koalice v povolebním uspořádání? Je ambice být koaliční stranou, nebo opoziční, a na kolik procent se cítíte?
Doufám, že naše kampaň bude viditelná, pozitivní a příjemná. Chceme být silným subjektem, který vstupuje do volebního klání. Chtěli bychom volební zisk někde od osmi do deseti procent. Jsem optimista. Kampaň bude velmi kontaktní. Hnutí ANO je volebním vítězem už daleko dopředu. Podle mě se poučilo v roce 2020 a nebude chtít znovu dojít do situace, kdy je ostatní politické strany obejdou. V sestavování koalice bude ANO konsenzuálnější a vstřícnější. V zásadě vidím několik možností: spolupráce hnutí ANO s koalicí kolem SPD je na posledním místě. Nejbližším partnerem hnutí ANO zůstává ODS, ale nejsem si jistý, jestli to bude stačit na dvojkoalici. Spíše předpokládám, že členem koalice bude uskupení čtyř politických subjektů ProOlomouc, Piráti, Naše Litovelsko a Společně pro Přerov. Je to opakování olomoucké městské koalice. Kdokoli vládne s ANO a má nějaký program, dokáže ANO programově přetlačit. Dnes v Olomouci vládnou Piráti a ProOlomouc, ANO je zcela upozaděné. Kdybychom od vítěze voleb dostali nabídku, určitě bychom si ji vyslechli a pracovali s ní.
Kolik je na kandidátce žen?

V první desítce máme osm žen a dva muže. V rámci celé kandidátky je to zhruba půl na půl.

Vlastimil Blaťák