Otevřený dopis předsedovi představenstva Sigmy Olomouc Petru Konečnému v kauze Kvasnica

Vážený pane předsedo, se zájmem jsem si pročetl Vaši mediální přestřelku s panem novinářem Kvasnicou z Deníku Sport. Ve chvíli, kdy zveřejnil svůj první text, jsem s napětím čekal, co se nyní stane, atmosféra byla třaskavá. Výbuch, který ale potom z Vaší strany přišel, v podobě vyjádření zveřejněném na oficiálním webu klubu, odkryl paradoxně všechno, co jste se snažil tak dovedně skrýt.

Prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu Vás proto vyzývám, abyste odstoupil ze všech funkcí ve fotbalovém klubu SK Sigma Olomouc a.s. a spolku SK Olomouc Sigma MŽ. Protože ve své obsáhlé odpovědi panu Kvasnicovi jste sám sebe usvědčil z toho, že neumíte řídit klub a vůbec jste nepochopil roli, kterou máte ve společnostech, dotovaných z veřejných prostředků – ale především jste vědomě lhal.

Začnu zlehka, od toho nejméně důležitého. Pan novinář Kvasnica, jehož se tímto veřejně zastávám a podporuji jej, otevřel ve svém textu celou řadu témat, aniž by je ale dostatečně ozřejmil, jinými slovy – možná neměl dobře nabito. Tím v žádném případě nechci snižovat jeho odvahu otevřít témata, která jsou důležitá. Naopak – díky za každého člověka, který takovou věc udělá a je schopen občanského postoje. Díky za každého, kdo je schopen iniciovat diskusi, i kdyby byla nepříjemná, protože doby, kdy média kladla „vlivovým osobám“ jen servilní a píárové otázky, doufám dávno skončily.

Buďte si však jist, že já nabito mám, a berte prosím toto psaní jen jako jemné naznačení všeho, co mohu snadno dokázat, a jednoho dne dokážu, budete- li si to přát. I proto Vás žádám, abyste opustil své funkce hned, včas, a za menšího humbuku.

Avšak k věci. Jako předseda představenstva Sigmy, to jest instituce, kterou spoluvlastní a dotuje veřejná správa, tedy my všichni, si nesmíte dovolit reakci, kterou jste vůči panu Kvasnicovi předvedl. Vy musíte být připraven na to, že jsou Vám denně kladeny dotazy i nepříjemné, na to, že budete konfrontován ve věcech, které nerad slyšíte. Že se o vaší práci nebude psát hezky.

Otázky nebo kritiku přitom smíte dostat na různé odborné výši, s velmi různou znalostí detailů ze strany tazatele nebo kritika, nebo v různé bulvaritě. Vždy ale musíte zachovat slušnost vůči tazateli. Vaše odpověď panu Kvasnicovi je však po stylistické stránce znevažující, naznačující osobní zaujetí, a tím před čtenářem snižujete jeho důležitou výpověď.

Nevím, jestli Vám řekli, že si tohle nemůžete dovolit. Až vybudujete klub, jako je Barcelona, kam ve volném čase někdy přece jezdíte, a ufinancujete si ho bez veřejných zdrojů, chovejte se navenek, jak jen Vy sám chcete.

Zatím se to nestalo.

To je, co se týče formy. Nyní pojďme k závažnějším věcem.

Ano, Sigma po roce 2018 neprodala žádný majetek. Protože ten, který měla, jste Vy osobně prodal už předtím – v období, ve kterém jste zastával statutární funkci místopředsedy (od 12/2012) a předsedy představenstva (5/2018)

Problém Sigmy Olomouc není v osobě pana Mináře. Problém je ve Vás, a o Vás bude tento text.

Vaše odpověď panu Kvasnicovi, bezostyšně zveřejněná na webu klubu dne 11. března, mě osobně šokovala už ve své první větě. Vy jste v reakci na kritiku, že Sigma léta rozprodávala majetek, napsal – cituji – „Klub v posledních cca skoro 6 letech, tj. od roku 2018, neprodal žádné nemovitosti ani žádný jiný významný majetek.“ Ta věta je, bohužel, pravdivá. Klub žádný majetek v posledních šesti letech skutečně neprodal, protože už žádný neměl.

Neměl, protože Vy jste ho předtím prodal. Stadion i jeho další lukrativní nemovitosti uvnitř stadionu.

Dovolte, abych letmo připomenul předcházející děje a některé transakce, které připravily Sigmu o všechno, co měla, a co vybudovala bez Vaší účasti, za peníze získané z prodejů hráčů, kteří se ukázali díky sportovním výsledkům v soutěžích UEFA. U toho Vám vyjmenuji všechny Kostlivce. Oni mají totiž jména.

V prvé řadě je zde Kostlivec Gajda. Byl jste to Vy, kdo se před něj v klubu postavil, když byl obviněn z korupce, a byl jste to Vy, kdo ho hájil v trestní věci. A opět jste to byl Vy, kdo mu udělil Plnou moc, aby mohl v klubu sám rozhodovat o majetku do 20 milionů korun za každou transakci. A to i přesto, že na základě zveřejněných informaci v tisku byl pan Gajda odstaven od rozhodování v klubu. Kdykoliv Vám rád poskytnu všechna vyjádření odpovědných osob.

Tuto plnou moc máte ZDE.

 

Pamatujete se na ni?

Následující výčet toho, co se dělo, je pozoruhodný také tím, že až na čestné výjimky se všechny smlouvy uzavíraly ve Vaší právní kanceláři.

Tak již v roce 2015 jste procesoval kupní smlouvu, kterou jste vytvořil Kostlivce Byty hráčů. Tehdy spolek – podotýkám spolek, který vlastní akciovou společnost! – prodal s podpisem Gajda Ficner byty hráčů v domě U Stadionu 8 za cenu 17 tisíc korun za metr. Za cenu třetinovou oproti té, která byla v té době obvyklá na trhu.

O tom, jaká cena skutečně byla, jste věděl, protože když se o pět let dříve prodávaly v Jižní tribuně byty a skyboxy o stejné rozloze, cena se pohybovala okolo 60 tisíc korun za metr už tehdy.

Tu smlouvu máte zde.

Pokusím se přitom odhlédnout od toho, že kupcem byla Církev československá husitská, a inženýr Gajda má oba rodiče uloženy v kolumbáriu husitského kostela a s vedením církve a členy Diecézní rady se výborně zná, ale to jen na okraj.

Samozřejmě tu zůstává Kostlivec Pozemky. Protože nejcennější věc, kterou Sigma v nemovitostech kdy měla, byla jejich poloha v centru města Olomouce. Tyto pozemky klub vlastnil díky tomu, že je buď v roce 1992 užíval a dostal tedy do vlastnictví od státu na základě zákona, anebo byly darem rodiny Anderů.

Tyto cennosti jste, pane předsedo, začal rozprodávat Vy. V lednu 2017 tak vznikla smlouva s ing. Petrlem (který se pak stal shodou okolností do roka členem Dozorčí rady, pozn. V.B.) a pozemky byly prodány za cenu 2 400 korun za metr! Za takovou cenu ale nebyly v té době k sehnání ani v příhraniční vesnici. Podotýkám, že se jednalo o nejlukrativnější pozemky mezi bazénem a Ladovou ulicí. Na této smlouvě je podpis Váš, a podpis pana Koutka, místopředsedy představenstva.

Zde je ta smlouva.

A tady máte skutečnou cenu daného pozemku – edit V.B. 16.3.2024 11:30

Kostivec Umělka je jako přes kopírák. Jen o tři měsíce později, v dubnu 2017, jste za celkem 62 milionů korun – tedy za 4 564 korun za metr – prodali tyto pozemky společnosti ZRG Czech – dnes Rezidence Kašparova – kterou vlastní Richard Morávek. Cena za tento pozemek se dnes pohybuje okolo 200 milionů.

Pokud si nepamatujete, takto ten dokument vypadá.

Mohu se Vás, pane předsedo, zeptat, proč jste tyto prodeje uskutečnil, a proč to bylo pokaždé za třetinovou cenu?

Dovolte mi ještě Kostivce Posilovnu, aby toho nebylo málo. Byl jste to totiž opět Vy, kdo v Severní tribuně, kde máte svoji kancelář, prodal posilovnu o výměře 539 metrů za cenu 18 500 za metr (v tu dobu se cena mohla pohybovat okolo 40 000 korun), celkem za 10 milionů. Tu smlouvu jste celou procesoval ve své kanceláři a znovu to bylo za třetinovou hodnotu!

Tím jste dokončili všechny transakce, Sigmě už nic nezbylo – jen stadión.

Tak v březnu 2018 jste Vy a pan Koutek podepsaní pod smlouvou, která se opět navrch všeho dělala ve Vaší právní kanceláři, a která prodala už téměř bezcenný Andrův stadión, ze kterého zmizely lukrativní nemovitosti už dávno předtím, za 144 milionů korun. Za město jako kupce je pod smlouvou podepsán pan Major. Důležité je rovněž zmínit, že za město Olomouc jste smlouvu připravoval rovněž Vy.

Proč je kruciálně důležité toto říci: připomínám, že Sigmu spoluvlastní město. Jednalo se tedy o veřejný majetek a o veřejné prostředky.

Ano, pane předsedo, od roku 2018 již Sigma neprodala nic. Protože dávno dávno, i díky Vám, už vůbec nic neměla.

Víte, pane předsedo, co je to marketing klubu? Ne, nevíte

Ve své stati, zveřejněné na webu klubu, se v jednom odstavci ohrazujete i vůči kritice za nedostatečný marketing klubu, a píšete doslova – já Vám to odcituji celé:

K marketingu klubu: Ano, toto je oblast, která určitě vyžaduje pozornost a zaměříme se na ni ještě více. Na tomto místě stěží je možno podrobně vše rozebrat, a tak se k tomu ještě vrátíme samostatně. Určitě nelze dokladovat jako „příklad“ chyby v této práci „velkou akci na konci loňského srpna ve Smetanových sadech“, kde jako jediný měl chybět fotbal. Klub měl vlastní prezentační den, aby ostatní sporty měly více prostoru. Nábor dětí a prezentace směrem k mládeži je z naší strany zajišťována na dobré úrovni. V práci s mládeží, kterou má na starosti spolek, jsme dlouhodobě na republikové špičce, ale vždy je co zlepšovat a nebráníme se ani novým nápadům, pokud jsou míněny dobře.“

Zkrátka a dobře sdělujete lidu, že sice vždycky je co zlepšovat, ale v zásadě fungujete skvěle, a povedl se nábor žáčků, kde jste na špici i v republikovém srovnání. Tleskám, pane předsedo! Jenom si kladu otázku, jestli Vám někdy někdo vysvětlil, co je to ten marketing. To je takové těžké cizí slovo, víte. A opravdu neznamená nábor žáčků nebo výstavku u Morávka v Šantovce.

Marketing je prosím prodej. Podle wikipedie je to proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka, ale klidně si najděte jinou definici z jiného zdroje. Cílem je nabídnout zákazníkovi produkty, výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu.

Cílem marketingu sportovního klubu tedy bude například časová a cenová strategie prodeje vstupenek tak, aby bylo vždycky plno, prodej televizních a reklamních práv, nebo merchadising. Marketing doopravdy není nábor žactva! Nemohu se proto nezeptat, proč klub opustil Martin Rak, a jakým odborníkem jste jej za více než desetiletí svého působení v klubu dokázal nahradit. Fundovanou odpovědí nejenom na tuto otázku si však nejsem jist, neboť věřím tomu, že jste ani nikdy nepřemýšlel, kdopak je váš zákazník. Pak je ale těžké dělat marketing.

Chtěl jste od pana Kvasinici odpovědi na to, jací konkrétní kostlivci jsou v těch pověstných skříních? Tady tu odpověď máte. Jsou to dále Kostlivec Vaší naprosté nekompetence, a vedle něj druhý, jeho rodný bratr, Kostlivec totálního šlendriánu, neumětelství a manažerského zoufalství.

Jsou to Vaši osobní kostlivci, pane předsedo.

Ale abych nemířil mimo výseč a pojmenoval věci pravými jmény: Problém Sigmy není v tom, jestli přestupuje hráče manažer napojený na agenty za příslušnou provizi, nebo jestli máme starší kádr, než by si přál David Kobylík. Problém Sigmy je ten, že Vy jako předseda představenstva rozumíte jenom tomu, jak prodat hřiště za půlku, ale nerozumíte ani fotbalu, ani marketingu, a ještě navíc pohrdáte panem Kvasnicou, který rozhodně nevystoupil proti klubu, ale pro klub.

Nejzávažnější bod: Vy lžete, pane předsedo!

Ve svém prapodivném psaní odpovídáte panu Kvasnicovi i na kauzu žaloby Jiřího Kubíčka ve věci rozúčtování tepla SVJ Jižní Tribuna – a píšete doslova, opět Vám to odcituji celé –

Na otázkuProč je Společenství vlastníků jednotek Jižní tribuna Androva stadionu, kde je klub členem výboru, v soudním sporu s Jiřím Kubíčkem ohledně vyúčtování za rok 2021 a 2022“ lze odpovědět jednoduše: protože Jiří Kubiček podal na SVJ žalobu. Okresní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 24. 1. 2024 žalobu Jiřího Kubíčka proti SVJ i SNO pod sp.zn. 18 C 295/2023 zamítnul a zavázal žalobce uhradit náklady řízení. Rozsudek byl již ve sporu úspěšnému SVJ doručen.“

Vy lžete, a to zcela otevřeně. Manipulujete si fakty a neuvádíte celou pravdu. Žaloby byly podány dvě, jedna na neplatnost vyúčtování, druhá na neplatnost usnesení ze schůze SVJ. Ta na vyúčtování byla soudem nyní zamítnuta z důvodu prosté procesní chyby, bylo špatně žalováno na neplatnost vyúčtování, zatímco se mělo žalovat na řádnost vyúčtování. Jistě bude podána v zákonné době nová, procesně správná žaloba. Ve druhé žalobě, která proběhla dne 13.3.2024, právní věc probíhá standardně, a Vy jste tuto věc záměrně neuvedl, a to naprosto nepochopitelně, neboť je to Vaše advokátní kancelář, která věc proti panu Kubíčkovi zastupuje za SVJ.

Je to zvláštní, jak se snažíte čtenáři a panu Kvasnicovi podsunout myšlenku, že vlastně o nic nešlo a vše je nejen zahlazeno, ale dokonce už do datovek doručeno, vyřízeno, smazáno, a zlý Kubíček ať si kope do kotníků zase někde jinde. Není smazáno nic, a Vy jako advokát – a žalovaná strana – to velmi dobře víte. Proč lžete lidem? Proč k tomu zneužíváte oficiální web klubu?

V tomto bodě byste se měl minimálně omluvit, protože jste svou manipulaci vypustil s plným vědomím toho, jak se věci mají doopravdy.

Přál jste si dostat prostor k vyjádření? Prosím, zde ho máte!

Stěžoval jste si ve svém elaborátu, že Vám pan Kvasnica nenabídl možnost vyjádření. Já Vám tu možnost nyní dám, a s ohledem na žádoucí transparentnost vůči veřejnosti věci jistě jenom prospěje, když svoje otázky položím zde, veřejně. Odpovědět mi můžete klidně do komentářů na facebooku – že to umíte, jste mi předvedl už loni.

 • Pane Konečný, můžete sdělit široké sportovní veřejnosti, zda jste do roku 2012 fotbal hrál a na jaké úrovni, zda jste pracoval v nějakém klubu nižší soutěže, nebo zda jste v Sigmě pracoval například u mládeže?
 • Mohl by jste uvést jednoho člověka ve vaší právní praxi, který obdržel od svého nadřízeného statutárního zástupce jakékoliv akciové společnosti plnou moc, která by svým obsahem byla podobná rozsahem a svěřenými kompetencemi té, kterou jste udělil vy, jako místopředseda představenstva „zkompromitované osobě“ panu Jaromíru Gajdovi, o kterém statutární město ústy svých představitelů prohlásilo, že se musí stáhnout ze všech funkcí na základě účasti na aféře „Bohemians“ a „Kučera“, tolik medializované v tisku?
 • Koupil jste v roce 2010 ubytovací jednotku v Jižní tribuně Androva stadionu, takže jistě znáte komerční cenu nemovitostí prodávaných v centru města k bydlení. Proč jste nesdělil svým kolegům z klubu, města nebo ze sponzorského zázemí, že je možné koupit od spolku lukrativní malometrážní bytové jednotky v domě U Stadionu 8 za cenu 17.000 Kč / m2, když tyto se prodávaly za tuto cenu až v roce 2015. Byl jste přece místopředsedou klubu Sigmy a musel jste vědět, že obdobné malometrážní byty se prodávaly v roce 2010 za minimálně 52.000 Kč / m2 a navíc se smlouvy uzavíraly ve vaší AK.
 • Pane Konečný, jste Statutárním městem Olomouc využíván k právním službám a víte, že v roce 2018 mělo město v klubu akcionářský podíl ve výši 34 %, ostatně o tom hovoří listiny jako např. Závěrečné zprávy založené v obchodním rejstříku. Jak je tedy možné, že nebyl projednán prodej prodej pozemků mezi bazénem a Ladovou ulicí v sousedství garáží ve vlastnictví města, když jejich pochybným prodejem mohla získat soukromá osoba výhodu v částce 8 milionů Kč. Proč jste město neinformoval o této transakci. Nemyslíte si, že osoby podepsané pod smlouvou se tím mohly dostat do rozporu se zákonem minimálně tím, že zneužily pravomoc veřejného činitele?
 • Věděl jste, jako spolupracovník města, že již v roce 2014 došlo ke změně charakteru pozemku na němž se postavila umělá tráva s dotací státu, že tento pozemek nabyl statusu ostatní plocha, to je vhodná pro výstavbu a to za primátora Staňka, který byl rovněž následně zvolen do funkce předsedy dozorčí rady v klubu?
 • Už jste slyšel nahrávku ze shromáždění SVJ, o kterou jste mě požádal a já vám ji poskytl? Omluvil jste se již panu Kubíčkovi, kterého po celou dobu urážíte slovy drž hubu, odeberu ti slovo, necháme tě vyvést apod.? Uvědomujete si, že vaše vystoupení mělo charakter úrovně čtvrté hospodské skupiny a porušovalo řadu atributů daných práv vlastníků na informace o domě?
 • Můžete nám s odstupem času odpovědět na otázku, proč museli z klubu odejít pánové Martin Rak a Robert Runták?
 • Mohl byste široké veřejnosti sdělit, proč jste si od roku 2012, kdy jste si převzal funkci místopředsedy představenstva, začali na činnost klubu akciové společnosti půjčovat finanční prostředky od pana Josefa Lébra až do výše 62 milionů v roce 2017, a díky tomu následně museli prodat nejlukrativnější pozemky v Olomouci a to přesto, že dosavadní největší sponzor Gemo vás vyzýval ke spolupráci a využití těchto pozemků bez jejich prodeje s poskytnutím finanční záruky ve výši 60 milionů na vrácení půjčky panu Lébrovi?
 • Kolik vyúčtovala vaše kancelář v průměru ročně za služby poskytované klubu, který dostává finanční prostředky z veřejných zdrojů, a to za období od 2012 do roku 2020?
 • Jaký je vztah předsedy představenstva klubu (Konečný) a předsedy dozorčí rady klubu (Major), když Vaše fotky jsou například ke shlédnutí v klubu Omega. Trávíte spolu i rodinné dovolené?
 • Pane Konečný, můžete definovat, v čem Vy osobně spatřujete střet zájmů v řízení sportovního klubu? S ohledem na Vaši pozici v klubu a na to, že se všechny smlouvy většinově dělaly ve Vaší právní kanceláři?
 • Pane Konečný, proč jste dal panu Gajdovi výše uvedenou Plnou moc?
 • Proč tak hloupým způsobem, říkáte, že klub od roku 2018 neprodal žádný majetek, když sám nejlépe víte, že žádný neměl?
 • Můžete jmenovat alespoň jednu osobu, které jste po Martinu Rakovi nabídl místo marketingového ředitele?
 • Poslední otázku, prosím, bez nahlížení na google: víte, jak velká je fotbalová branka, a jak velké musí být hřiště podle regulí FIFA pro ligu?

Stačilo – a opakuji, že Vás tímto vyzývám ke složení funkcí v klubu, protože je to jediné, co můžete pro olomouckou Sigmu doopravdy udělat. Totiž kam šlápnete, tam sto roků ani umělá tráva neroste.

Bylo by krásné, kdybych se hned v pondělí probudil a zjistil, že už v klubu nejste, a to v žádné roli. Pak můžeme my, kteří Sigmu doopravdy milujeme, začít psát novou kapitolu, a třeba znovu vybudovat to, co jsme kdysi měli, díky panu Anderovi, díky panu Brücknerovi, a co Vy jste všechno zničil.

A děkuji Vám, pane Kvasnico.

Zdraví

Vlastimil Blaťák