Někdo krade čerstvě zasazené slivoně od cyklostezky u Litovle. Na čí zahradě dnes stromky jsou?

Nepochopitelný vandalismus trápí Litovelsko. Nově vysázené stromy podél cyklostezky z Chořelic do Rozvadovic někam mizejí. Zasazené slivoně jednoduše někdo vykopal a odvezl zřejmě na svůj pozemek. Pracovníci litovelských Technických služeb jsou situací frustrováni.

„Technické služby Litovel vysazují stromy jak pro podporu naší krajiny a životního prostředí, tak i zvýšení biodiverzity. Těší nás, když naše úsilí přináší výsledky. O to více nás mrzí situace, kdy se objevuje vandalismus či krádež nově vysazených stromů. Opakovaně se nám ztratily nově vysazené stromy na cyklostezce z Chořelic do Rozvadovic,“ uvedl nešťastný Štěpán Brablec, vedoucí zahradní sekce Technických služeb.

„Vynakládáme velké úsilí, aby zeleň prosperovala, dařilo se jí a abychom ji ochránili před náročnými klimatickými podmínkami či okusem zvěře. Nějaký čas tedy trvá, než je strom zabezpečený. Náklad na pořízení nového stromu v tomto případě není vysoký, ale péče, kterou výsadbám věnujeme, je nákladná. Proto žádáme občany Litovle a blízkých obcí, aby zhodnotili svůj vlastní přístup k zeleni a podpořili nás v našem úsilí. Upusťte od krádeží a ničení, vyčkejte pár let. Jelikož stromy, co sázíme, za pár let ponesou ovoce pro Vás všechny,“ dodává.

Lenka Pěkná