Kněží z Olomoucka prosí o příspěvek na mzdy. O velikonoční neděli proběhne sbírka

O velikonoční neděli 31. března 2024 se v kostelích olomoucké arcidiecéze opět uskuteční sbírka na služné duchovních, nebo též lidově na platy kněží. „V posledních letech se nám také daří rozvíjet hospodářskou činnost na restituovaném majetku a investovat přijaté restituční náhrady a tyto výnosy budou, doufáme, dál stoupat. Bez štědrých dárců se ale nikdy docela neobejdeme,“ upozorňuje arcibiskup Josef Nuzík.

„Drazí bratři a sestry, obracím se na vás s prosbou, abyste – stejně jako v loňském roce – dle svých možností přispěli na služné našich kněží. V loňském roce se při této sbírce vybralo 9,6 milionu korun a tato částka nám pomohla doplnit prostředky z hospodářské činnosti i jiných zdrojů na zajištění chodu naší diecéze. Upřímné díky,“ obrací se k věřícím arcibiskup Josef Nuzík.

Nuzík také vysvětluje probíhající změny ve financování církví, v němž postupně klesá státní příspěvek na mzdy. „Služba církve společnosti v oblasti školství nebo sociálních služeb bude mít nadále státní podporu, při opravách kulturních památek nadále počítáme s podporou grantů veřejných institucí a sponzorů. V posledních letech se nám také daří rozvíjet hospodářskou činnost na restituovaném majetku a investovat přijaté restituční náhrady a tyto výnosy budou, doufáme, dál stoupat. Bez štědrých dárců se ale nikdy docela neobejdeme,“ upozorňuje.

Do kostelní sbírky na služné duchovních, nebo lidově na platy kněží, která se koná ve všech kostelích arcidiecéze na velikonoční neděli (letos 31. března), lze přispět také platbou z účtu: jak jednorázově, tak trvalým platebním příkazem na účet Arcibiskupství olomouckéh.

Vlastimil Blaťák