V Prostějově se objevily automaty na kratom, radnice řekla dost! Tesco už automat odstranilo

V Prostějově se objevily automaty na kratom a město nyní řeší možnost jejich odstranění. Konkrétně Prostějov je na prodej této látky velmi citlivý – není to ani půl roku, co pravděpodobně na užití této látky zemřel na parkovišti obchodního centra mladý hokejista místního klubu.

O případu osmnáctiletého hokejisty, který pravděpodobně zemřel po užití látky kratom, nalezené v jeho vozidle, jsme psali ve starším článku.

O to citlivější jsou obyvatelé města na automaty, které nabízejí tuto nebezpečnou látku, a objevily se v nedávné době v Prostějově. A to i v prostorách hypermarketu Tesco, kde na přilehlém parkovišti došlo během loňského října k uvedené tragédii. Město řeklo dost.

Tesco automat po dohodě stáhne, o ostatních se jedná

Zaznamenali jsme podněty rodičů, aby se město zasadilo o odstranění automatů kratom. Ve školských zařízeních se nenachází žádný takový automat, nicméně jsou k dispozici v soukromých objektech, kde nařídit odstranění nemůžeme. Osobně jsem však apeloval na nejvyšší manažerku významného obchodního centra se žádostí o ukončení nájemního vztahu s provozovatelem automatu. Měl jsem jednání s nájemci dalších dvou prodejen s prosbou o ukončení prodeje kratomu, budu kontaktovat další tři majitele či manažery prodejen a center, kde se automaty na kratom nacházejí s obdobnou žádostí či prosbou o ukončení prodeje. Můj důsledný postup nese první výsledky. Provozovatel hypermarketu Tesco už na můj apel reagoval a vyzval provozovatele jednoho z obchodů, aby prodej Kratomu ve svých prostorách ukončil. Rád bych společnosti Tesco Store touto cestou poděkoval, je to pro nás důležité,“  uvedl náměstek pro oblast školství Miloš Sklenka s tím, že město na svém území podobné automaty nechce, ovšem nemá zákonnou možnost, jak zajistit jejich odstranění.

Kratom je psychoaktivní látka, která má narkotické vlastnosti, které kombinují psychostimulační účinky a účinky podobné opiátům. V malé dávce má kratom stimulující účinky, uživatel zpravidla pociťuje zvýšený nárůst energie a euforie, zvýšená dávka má pak sedativní účinky. Kratom je v České republice zcela legální a jeho prodej není dosud blíže upraven a je tedy zcela volně prodejný. Lze jej koupit v práškovém stavu ve veřejně přístupných automatech, v lékárně nebo legálně objednat na internetu. Nákup není věkově omezen a látku mohou volně nakupovat i osoby mladistvé a nezletilé. Současná legislativa tedy neumožňuje obcím prodej této látky na území města omezit nebo úplně zakázat.
Důležitá je informovanost rodičů, říká náměstek pro školství Sklenka

Město má možnost prodej omezit pouze v prostorách vlastněným městem, které jsou určeny k podnikání, a které jsou pronajímány třetím osobám. Do nájemní smlouvy by bylo možné doplnit ustanovení, dle kterého by bylo nájemci zakázán v pronajímaných prostorách prodávat kratom nebo umisťovat automaty s výrobky obsahujícími kratom, a to pod sankcí okamžitého zrušení nájmu. Do stávajících smluv by bylo možné toto ustanovení doplnit jen formou dodatku a po dohodě obou smluvních stran.

Další krok, který je v tuto chvíli možné učinit, je informovat rodiče prostřednictvím školy o této nebezpečné, volně prodejné látce, aby byli informováni a sami mohli působit na své děti,“ dodal Sklenka.

V současné době je v legislativním procesu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, který zavádí velké množství nových povinností, které budou muset prodejci splnit a dodržovat, zejména bude omezen prodej mladistvým osobám (prodej bude možný pouze osobám od 18 let věku), dojde k zákazu prodeje přes prodejní automaty a prodej bude povolen pouze ve specializovaných prodejnách. Účinnost návrhu zákona byla navržena k datu 01.01.2024, je však zřejmé, že pokud zákon bude v předložené podobě přijat, účinnost bude pozdější.

Pomoc a radu lze v této záležitosti získat v našem městě u Společnosti Podané ruce o. p. s. – Kontaktní centrum v Prostějově, Vrahovická 83, jejichž služby jsou určeny závislým a ohroženým závislostí starším 15 let, uživatelům nealkoholových drog a osobám blízkým uživatelům. Pomoc, radu dětem a mladistvým mohou poskytnout také v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Prostějově na ulici Svatoplukova 29. Existují samozřejmě i jiné možnosti v případě nepříznivé životní situace dítěte, to se o radu a nasměrování řešení problémů může samo obrátit na Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova na oddělení sociální prevence. K využití pro děti je např. i bezplatná nonstop telefonní Linka bezpečí 116 111 nebo například v Olomouci na Krapkové ulici č. 4 lze využít odborné poradenství v organizaci Jak Dál?  z. s.

Vlastimil Blaťák