Přerovské radnici se nelíbí trasa vysokorychlostní železnice, obávají se ničení krajiny

„Nechceme si nechat zničit krajinu vysokorychlostní tratí, která svou trasou zasáhne do místních částí Vinary, Čekyně a Předmostí. Nechceme dopustit, aby vycházková trasa za městem nenávratně zmizela,“ řekl přerovský primátor Petr Vrána poté, co byli zastupitelé města seznámeni s trasou, kudy by měly nově jezdit vlaky.

Radní města Přerova se ve čtvrtek 22. února usnesli, že požádají dopisem ministra dopravy, Správu železnic a Stavební správu vysokorychlostních tratí, aby se tato trasa řešila tunelovou variantou, tak jak bylo už dříve několikrát avizováno a požadováno.

Trasa by podle navrhovaných řešení procházela v hlubokých zářezech v místech, která jsou z hlediska kvality životního prostředí nenahraditelná. „Dotýkala by se Čekyňského a Popovického kopce, který je chráněným územím. Prostupy do okolní krajiny by musely být řešeny mimoúrovňově a tím by byla celá oblast znehodnocena,“ popsal vedoucí odboru rozvoje města Pavel Gala.

Přerov je pro tunelovou variantu

Zástupci města se proto shodli, že tunelová varianta – v délce zhruba dvou kilometrů – by byla z hlediska zásahu do okolního terénu jako nejvhodnější a nejcitlivější. „Budeme proto požadovat, aby došlo k přepracování projektu a tím ke kompromisu. Dopis z radnice bude odeslán v nejbližších dnech,“ doplnil náměstek primátora Tomáš Navrátil. Ten zároveň zdůraznil, že není cílem Přerova stavbu blokovat.  „Uvědomujeme si, co přinese vysokorychlostní trať našemu regionu. Díky lepší dostupnosti vzniknou nová pracovní místa a další služby, budeme moct cestovat mezi městy a kraji rychleji a pohodlněji. Navíc jde o ekologický způsob dopravy,“ uvedl náměstek Navrátil.

Správa železnic připravuje síť pěti vysokorychlostních tratí v České republice. V okolí Přerova je plánová trasa Praha – Brno – Ostrava, která je v úseku Brno – Ostrava rozdělena do dvou hlavních úseků: VRT Haná (Brno – Přerov) a VRT Moravská brána (Přerov – Ostrava). Trať mají využívat výhradně osobní vlaky, které budou projíždět rychlostí až 320 kilometrů v hodině.

Vlastimil Blaťák