Před 190 lety se v Tršicích narodil Hynek Florýk, zakladatel moravského chmelařství

Hynek Florýk, občas uváděný i jako Ignác, se narodil v Tršicích 29.února před 190 lety. Poslanec Moravského zemského sněmu byl zakladatelem moravského chmelařství. V roce 1861 založil sedlák Florýk v Tršicích u svého domu první chmelnici, čímž zahájil novodobou éru chmelařství v této zemi. Pěstební oblast dostala název Tršická.

Hynek Florýk se narodil v Tršicích v rodině rolníka Františka Florýka. Bydlel ve Staré Vodě, pak po čtyři roky v Olomouci. V rodné obci vychodil národní školu. Pak po dva roky studoval na hlavní škole na Staré Vodě a následně chodil do čtvrté třídy v Olomouci. Po dokončení školy se vrátil do rodných Tršic a začal hospodařit.

Vzdělaný zemědělec založil Chmelařský spolek pro Moravu

Florýk rád četl, zejména Hospodářské noviny, které vydával Filip Stanislav Kodym, do kterých Florýk sám přispíval. Byl zakladatelem chmelařského spolku pro Moravu v Tršicích. Ve funkci setrval do roku 1899, kdy odešel na odpočinek. Chmel se do druhé poloviny 19. století pěstoval na Moravě jen izolovaně a nesystematicky, avšak v roce 1861 založil sedlák Florýk v Tršicích u svého domu první chmelnici, čímž zahájil novodobou éru chmelařství v této zemi. Pěstební oblast dostala název Tršická.

V roce 1902 již v regionu bylo 867 hektarů chmelnic. Florýk byl aktivní i veřejně a politicky. Roku 1864 se stal starostou Tršic, byl také předsedou okresního silničního výboru v Lipníku nad Bečvou a místopředsedou akciového cukrovaru v Prosenicích.

Koncem 19. století se pakzapojil i do vysoké politiky. V doplňovacích zemských volbách 11. října 1894 byl zvolen na Moravský zemský sněm, kde zastupoval kurii venkovských obcí, obvod Hranice. Ve volbách roku 1894 je uváděn jako společný kandidát staročeské a mladočeské strany. V rámci této předvolební aliance se ale uvádí coby kandidát navržený mladočechy, respektive jejich moravskou odnoží Lidovou stranou na Moravě.

V září 1922 mu byla odhalena pamětní deska na rodném domku.

Miroslav Hladiš