Rektor UP ustál pokus o zbavení funkce, pro odvolání bylo jen 5 senátorů

Akademický senát UP na svém mimořádném jednání projednal návrh na odvolání rektora UP Martina Procházky. V tajném hlasování se senátoři univerzity rozhodli rektora v úřadu potvrdit. Poměr hlasů v tajném hlasování byl 5:16, Procházka tak zůstává ve funkci.

Mimořádné jednání AS UP mělo v programu pouze jeden bod. Senátoři se zabývali návrhem na odvolání rektora UP, který Akademickému senátu UP předložil předseda AS PřF UP Karel Lemr. Během jednání se k návrhu vyjádřil jak předkladatel návrhu, tak rektor UP Martin Procházka, poté následovala rozprava. Jednání, které celkově trvalo tři hodiny, sledovali zájemci ve velké zasedací místnosti Rektorátu UP, víc než dvě stě padesát lidí zhlédlo nabídnutý stream.

Jeden senátor za Přírodovědu chyběl, některé hlasy pro odvolání tedy šly i z jiných fakult

Každá fakulta má v akademickém senátu UP tři zástupce, dnešního jednání se ale účastnili za Přírodovědeckou fakultu pouze dva. Tři hlasy pro odvolání rektora tedy musely přijít odjinud, než z PřF, se kterou je vedení UP ve sporu.

Aby byl z funkce rektor UP odvolán, musela by se pro návrh vyslovit třípětinová většina senátorů čtyřiadvacetičlenného grémia, v praxi se jedná o 15 hlasů. Předložený návrh potřebný počet hlasů nezískal. V tajném hlasování našel podporu u pěti senátorů, šestnáct bylo proti, v hlasování se zdržel jeden senátor. Dva senátoři se z jednání omluvili. AS UP tedy usnesení o odvolání rektora nepřijal a v hlasování Martina Procházku ve funkci rektora Univerzity Palackého potvrdil.

Bezprostředně po volbě rektor univerzity Martin Procházka uvedl, že je pro něj uplynulé období ponaučením pro zbytek mandátu.

„Doufám, že i tyto hektické a někdy vypjaté diskuze pomohou naší univerzitě, aby se dostala z krize a mohla se tak posunout dál. Děkuji za projevenou důvěru, která je pro mě zavazující,“ řekl.

Mimořádné jednání AS UP se uskutečnilo v návaznosti na podaný návrh na odvolání rektora UP předsedou AS PřF UP Karlem Lemrem z 8. listopadu. V pondělí 5. prosince se k danému shromáždila i akademická obec univerzity. Setkání v auditoriu pedagogické fakulty sledovalo víc než šest set zájemců na streamu.

Vlastimil Blaťák