Situaci na Kopečku může uklidnit nová Komise místní části

Novým předsedou Komise místní části Svatý Kopeček by se měl po volbách stát František Prášil, který tuto pozici již v minulosti vykonával. Jedním z jeho hlavních úkolů bude uklidnění napjaté situace mezi obyvateli, která podle informací redakce vedla až k oficiální stížnosti členů Komise na dosavadního předsedu Krejčího.

O událostech na Svatém Kopečku ve vztahu k chystané rekonstrukci Sadového náměstí a o roli Komise místní části informovaly Hanácké novinky zde.

Nejen izolovaně tato kauza, ale i dlouhodobý problém v jiných záležitostech měly na jaře letošního roku za následek ostrou stížnost členů této komise na svého předsedu Michala Krejčího (ODS). Z hlediska běžného fungování komunální politiky je ovšem takový krok velmi mimořádný.

Jedním ze signatářů dopisu, adresovaného tehdejší náměstkyni primátora Kolářové, byl i bývalý předseda František Prášil. Podle jeho slov se podáním stížnosti věc nejen, že nevyřešila, ale vlastně ještě zhoršila.

Předseda účelově upravuje zápisy, stálo ve stížnosti

Obsáhlou stížnost na výkon funkce předsedy Komise městské části Svatý Kopeček Michala Krejčího adresovalo na konci března podepsalo hned šest členů komise. Týkala se dlouhodobého porušování statutu Komise městské části, nedostatečné a pozdní informovanosti členů při projednávání jednotlivých problematik, a dále na špatné informovanosti obyvatel a absenci jejich zapojení při projednávání návrhů řešení.

„Zápisy KMČ jsou ze strany pana předsedy pravidlně vyhotovovány se značným zpožděním a obsah často neodráží skutečný průběh jednání. Členové následně zasílají své připomínky k zápisu, některé z nich pan předseda neakceptuje nebo je účelově upravuje,“ stálo v dopise.

Celý obsah dopisu si můžete přečíst zde.

Odpověď náměstkyně: Stížnost je částečně důvodná

Náměstkyně primátora Eva Kolářová uznala ve své odpovědi ze dne 25. dubna letošního roku stížnost členů Komise poněkud šalamounsky za částečně důvodnou. Celou věc údajně s Mgr. Krejčím probrala. „Na jednání připustil, že zápisy byly opravdu pozdě zpracované, a to z důvodu nemoci… upozornila jsem ho, že problémy uváděné ve stížnosti nejsou z poslední doby, ale jsou trvalejšího rázu a je žádoucí, aby je napravil,“ stojí v odpovědi náměstkyně.

Celý dopis náměstkyně Kolářové je k dispozici zde:

Podle svědectví, která se Hanáckým novinkám podařilo získat, ale údajná rozmluva k ničemu nevedla. „Abych řekl pravdu, moc se toho potom nezměnilo. Bylo to ještě autokratičtější, než předtím,“ řekl nám člen komise (a budoucí nový předseda) František Prášil. Podle jeho slov bylo na Kopečku dlouhá léta zvykem odsouhlasovat si zápisy z jednání všemi členy, kteří se točili podle abecedního klíče. „Pan Krejčí toto popřel, využil svého statusu a schvaloval si zápisy s maminkou. To sice jako předseda mohl, ale bylo to proti zvyklostem,“ dodal.

Novou komisi povede František Prášil

Nyní se zdá, že celý problém, jehož jádro je v nedostatečné komunikaci, vyřešily zářijové volby, neboť ODS na Svatém Kopečku už zcela jistě přijde o pozici předsedy komise. Tím by se měl stát právě František Prášil, který patří mezi místní obyvatele, a funkci již v minulosti vykonával.

„Na koaličním jednání padla v případě komise místní části Svatý Kopeček shoda na předsedovi panu Františku Prášilovi,“ potvrdil Hanáckým novinkám informaci náměstek primátora Viktor Tichák, který má fungování KMČ v gesci. Podle jeho slov budou nové komise ustaveny na jednání Rady města 15. listopadu. V tuto chvíli probíhají nominace jednotlivých stran obsazených v zastupitelstvu. Novinkou bude, že budou dva členy moci nominovat přímo komise,“ uvedl Tichák.

Chci změnit komunikaci, říká Prášil

„Pokud jde o studii rekonstrukce Sadového náměstí, měli jsme k ní několik věcných připomínek, ale především se nám nelíbila komunikace s boudkaři, protože ta je stěžejní. Situace je tam těžká a vždy byla, ale byl bych rád, kdyby se podařilo se dohodnout,“ uvedl Prášil. Je si vědom toho, že velkou část odporu proti studii vzedmula mezi boudkaři a místními obyvateli skutečnost, že se s nimi začalo jednat, až bylo vše připravené. „Mělo se naopak začít s nimi. Bude to oříšek, ale rád bych především změnil komunikaci,“ uvedl.

Vlastimil Blaťák