Rektor univerzity ukončil pracovní poměr děkanovi Kubalovi

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Martin Procházka dnes rozhodl o ukončení pracovního poměru děkana Přírodovědecké fakulty UP Martina Kubaly. K rozhodnutí dospěl po prošetření vyjádření pana Martina Kubaly v rámci probíhajících soudních řízení a v souvislosti s podněty zástupců odborové organizace.

„Univerzita je povinna v souladu s GDPR chránit osobní údaje a zajistit, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání s nimi či jejich zneužití. Je také povinna přijmout opatření k zajištění nápravy. Rovněž má povinnost chránit svá vlastnická práva. Tyto všechny povinnosti rozhodnutí rektora zohledňuje,“ uvádí se mnohoznačně v tiskové zprávě, kterou vedení UP vydalo v pondělí večer.

Co se stalo? Mělo dojít k neoprávněnému vniknutí do e-mailů, říká náš zdroj

Zdroje z Univerzity Palackého, které Hanácké novinky oslovily, uvádějí jako skutečný důvod pravděpodobné neoprávněné vniknutí několika osob do e-mailových schránek svých odpůrců ve sporu Přírodovědecká fakulta versus Vysokoškolský ústav Catrin. V této věci měli být již mimo jiné dva lidé z UP prozatím ne obviněni, ale jsou na neplaceném volnu. Univerzita již také podle našich informací podala trestní oznámení.

„Vedení naší univerzity považuje řádné nakládání s osobními údaji zaměstnanců a jejich ochranu za mimořádně významné, stejně jako považuje za zásadní respektování ochrany průmyslového vlastnictví univerzity. Nezbývá mi jiná možnost než vyvodit pracovněprávní odpovědnost dotčených osob, a to včetně děkana přírodovědecké fakulty,“ uvedl rektor Martin Procházka.

S ohledem na povahu a závažnost zjištěných skutečností, v souladu s povinnostmi uloženými zákony a vnitřními předpisy UP a při vědomí povinnosti hájit zájmy a dobré jméno UP se rektor rozhodl realizovat opatření v rovině pracovněprávní a trestněprávní, společně s postupem podle zákona o vysokých školách.

Co čeká děkana Kubalu? Ve funkci by měl skončit

Zrušení pracovního poměru děkana Přírodovědecké fakulty by podle univerzitního práva mělo znamenat, že po uplynutí výpovědní lhůty přestane být členem akademické obce, tudíž nemůže být ani děkanem fakulty, přestože byl na této do své funkce zvolen.

Děkan Přírodovědecké fakulty Martin Kubala reagoval po osmé hodině večer prohlášením na webu fakulty. „Obdržel jsem dnes od pana rektora bez jakéhokoliv varování výpověď s účinností k 31. 12. 2022. Důvody, které jsou uvedené ve výpovědi, považuji za účelové, zmatečné a z velké části na úrovni hypotetických hrozeb, které by teoreticky mohly vést k újmě UP. Rektorem vznášená obvinění odmítám a nejsem si vědom, že bych porušil nějaké normy. Budu se bránit žalobou. Domnívám se totiž, že výpověď je podána v rozporu se zákonem a důvody uváděné rektorem u soudu neobstojí,“ uvedl děkan.

Vlastimil Blaťák