Nemohl jsem konat jinak, říká k výpovědi děkana PřF rektor Procházka

Pondělní výpověď z pracovního poměru pro děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci vzbudila značný rozruch. Rektor univerzity Martin Procházka publikoval v úterý po poledni bližší vysvětlení svého překvapivého kroku.

Rektor se k tomuto kroku rozhodl poté, co nechal důkladně prošetřit vyjádření Martina Kubaly v rámci probíhajících soudních řízení. UP je povinna v souladu s GDPR chránit osobní údaje a zajistit, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání s nimi či k jejich zneužití. Rovněž má povinnost chránit svá vlastnická práva. „Chtěl bych říct, že mě tato situace vůbec netěší. Byly mi ale sděleny velmi závažné okolnosti, po kterých proběhla opravdu pečlivá analýza, a musím konstatovat, že při posouzení všech skutečností jsem konal tak, jak jsem konat musel. A to proto, abych zamezil případné další škodě, nedodržování právních předpisů, eliminoval rizika a chránil zájmy univerzity, což je mou povinností jakožto rektora,“ řekl Martin Procházka a zároveň odmítl, že by rozhodnutí souviselo s jednáním Akademického senátu UP, který před několika dny řešil rozdělování majetku mezi Přírodovědeckou fakultou a vysokoškolským ústavem.

Podání trestního oznámení potvrzeno

Vedení univerzity se rozhodlo k takto zásadnímu kroku, protože je přesvědčeno, že došlo k závažnému porušení pravidel při nakládání s osobnímu údaji, a proto reagovalo v rovině pracovněprávní. V rovině trestněprávní musí celou věc posoudit policie a další orgány činné v trestním řízení. Univerzita podala v této věci trestní oznámení.

Děkan Martin Kubala s výpovědí nesouhlasí a bude se podle svého vyjádření bránit právní cestou. „Obdržel jsem od pana rektora bez jakéhokoliv varování výpověď s účinností k 31. 12. 2022. Důvody, které jsou uvedené ve výpovědi, považuji za účelové, zmatečné a z velké části na úrovni hypotetických hrozeb, které by teoreticky mohly vést k újmě UP. Rektorem vznášená obvinění odmítám a nejsem si vědom, že bych porušil nějaké normy. Budu se bránit žalobou. Domnívám se totiž, že výpověď je podána v rozporu se zákonem a důvody uváděné rektorem u soudu neobstojí,“ uvedl děkan.

Vlastimil Blaťák

s využitím tiskových zpráv