Ústavní soud zamítl stížnost děkana Kubaly jako neodpodstatněnou

Letitý pseudoprávní spor dospěl ke svému konci. Děkan Přírodovědecké fakulty Martin Kubala se snažil dosáhnout soudní cestou zneplatnění vznikuvysokoškolského ústavu CATRIN, věc dospěla v letošním roce až k Ústavnímu soudu.

24. května vydal Ústavní soud v této věcu Usnesení, kterým jednoznačně potvrdil rozsudky Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci, a platí tak jejich verdikt, že žaloba Přírodovědecké fakulty vůči Univerzitě je právně nepřípustná. Zjednodušeně řečeno, nemůže žalovat Univerzita Univerzitu.

„Na nesmyslnost těchto soudních sporů upozorňovala od počátku velká část akademické obce, včetně naší odborové organizace a jejího předsedy. Tato problematika byla také součástí podnětu rektorovi UP a ministru školství a je důvodné se domnívat, že vynaložené veřejné prostředky ve výši 237 160 Kč, což jsou jen náklady na právní zastoupení, a náklady na soudní řízení nám nejsou známy, nebyly použity v souladu se zákonem vyžadovanou péčí řádného hospodáře,“ uvedl po zveřejnění Usněsení Ústavního soudu za vedení odborové organizace CATRIN Jakub Navařík.

Usnesení Ústavního soudu je k dispozici ZDE.

Kubala už v žalobách pokračovat nebude

Dnešní vedoucí právního oddělení UP Pavel Benda přitom na tuto věc upozorňoval již v roce 2020.

„Šlo o odmítnutí, to znamená, že soudy v dané otázce nerozhodly nijak. Správní soudy nám dokonce vrátily soudní poplatek. To sdělení je prostě takové, že soudy se odmítají otázkou zabývat nebo nenacházejí způsob, jak ji uchopit,“ uvedl děkan Přírodovědecké fakulty pro sever irozhlas. Podle jeho vlastních slov je odvolání proti stanovisku Ústavního soudu nemožné a nevidí žádné možnosti, jak ve věci pokračovat.

Pavel Benda v uvedeném roce 2020 řekl: „Soud vyvrátil tvrzení, že schválením Statutu CATRIN dojde k zásahu do organizační struktury Přírodovědecké fakulty. Zaznamenal jsem názory, že pokud Akademický Senát UP dnes (v roce 2020, pozn. red.) rozhodne bez souhlasného vyjádření senátů fakult, bude podána správní žaloba. Jde o suverénní pravomoc Akademického Senátu UP, nejde o nezákonný zásah, nejde o omezení práv ať už senátorů malých senátů či senátorů velkého senátu, mohou se svobodně rozhodnout, nejsou kráceni na svých právech. Definoval jsem, za použití odkazů na judikaturu, co to je nezákonný zásah a možnost podání úspěšné správní žaloby jsem vyloučil. Nezákonný zásah musí být zejména zaměřen proti fyzické osobě, žádný právní předpis ani vnitřní předpis UP nestanoví, že by na vzniku vysokoškolského ústavu musel participovat senát fakulty,“ uvedl tehdy k věci dnešní vedoucí právního oddělení UP Pavel Benda, tehdy pouze člen tohoto oddělení.

Může univerzita žalovat univerzitu? Nemůže, je závazné stanovisko i do budoucna

Ústavní soud nyní potvrdil, že Přírodovědeckou fakultnou napadená rozhodnutí správních soudů byla ústavní. Vadila jednak skutečnost, že správní žaloba trpěla neodstranitelným nedostatkem, spočívajícím v nedostatku pravomoci soudu, neboť schvalování statutu CATRIN nebylo vrchnostenským rozhodováním nadřízeného orgánu, nýbrž demokratickým rozhodnutím samosprávného univerzitního orgánu, dále pak soudy konstatovaly, že Přírodovědecká fakulta neměla v této věci způsobilost být účastníkem řízení, neboť Univerzita nemůže žalovat Univerzitu.

Rozsudek Krajského soudu v tomto duchu byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu, Ústavní nyní došel k závěru, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná ve smyslu zákona o ústavním soudu, a proto ji odmítl.

Kolik to celé stálo?

Celá kauza je i otázkou na téma, jestli se celý soudní spor konal ze strany Přírodovědecké fakulty s péčí řádného hospodáře, protože přes zjevnou nesmyslnost žalob byl celý proces hrazen z veřejných prostředků. „Pochybnosti o účelnosti takto vynaložených veřejných prostředků a o postupu s péčí řádného hospodáře byly také opakovaně vzneseny na zasedání Akademického senátu UP dne 25. 5. 2022, a to v té době ještě nebylo známo usnesení Ústavního soudu. Další značně zarážející skutečností je zjevný fakt, že ústavní stížnost byla podána jménem fyzických osob a přinejmenším část nákladů byla hrazena z veřejných prostředků!,“ říká k věci Jakub Navařík.

Ve veřejných zdrojích dohledatelná částka za právní zastoupení Přírodovědecké fakulty v celém sporu je téměř čtvrt milionu korun, náklady na soudní řízení nejsou známy.

Vlastimil Blaťák