Zvýšená cena za parkování je ode dneška realitou. Hnutí spOLečně bude žádat transparenci Fondu mobility

Od 2. května dochází v Olomouci k úpravě pravidel v zóně placeného parkování se dvěma cenovými hladinami. V nově vytvořené zóně A, která pokrývá pěší zónu v centru města, se cena za krátkodobé parkování ode dneška zvedá z dosavadních 30 korun za hodinu na rovných 100 korun, v zóně B, kam patří zbytek historického centra města, zdražuje parkování o desetikorunu na 40 korun za hodinu.

V souvislosti s úpravou cen vznikl také nový Fond mobility, kam veškeré finanční prostředky vybrané za parkovné ve městě nyní míří. Jak již radnice informovala, právě z něj se nyní bude financovat výstavba nových parkovacích míst, cyklostezek, nebo autobusových zastávek.

„Nemělo by jít jen o prosté zdražení. Občané musí za vyšší platbu něco dostat, a musejí důvodu zdražení rozumět,“ říká Robert Runták z hnutí spOLečně. V koalici bude hnutí spOLečně prosazovat, aby Fond mobility, který bude příjemcem peněz z městských parkovišť, měl pro občany plně transparentní účet.

Transparentní účet jako zodpovědnost občanům

Podle hnutí spOLečně je využití peněz z parkovného zpět na městskou infrastrukturu správným a logickým krokem, doba ale vyžaduje nejen deklaraci takového záměru, ale i plně otevřené informování občanů o všech tocích peněz ve Fondu mobility, do kterého platbami za parkovné přispívají. „Jsme si vědomi nepopulárnosti jakéhokoli zdražování. Občan nesmí jen platit, musí za svou platbu také něco dostat, a musí mít možnost do věcí vidět. Za hnutí spOLečně proto chceme v rámci koalice vyvinout maximální tlak na to, aby byl účet Fondu mobility plně transparentní, a každý občan mohl vidět jak městské příjmy z plateb parkovného, tak i výdaje v podobě všech slíbených investic,“ říká Robert Runták, předseda hnutí spOLečně. „Transparenci považujeme za prvek, který umožňuje kvalitní a smysluplnou kontrolu správy věcí veřejných ze strany občanů. Je to také princip, jehož dodržování má přímý vliv na odstraňování korupce a zamezování jejího návratu,“ dodává.

-tz-