Novým děkanem Filozofické fakulty Univerzity Palackého byl zvolen historik Jan Stejskal

Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) povede od 1. února 2022 docent historie Jan Stejskal. Rozhodli o tom členové Akademického senátu FF UP na dnešním volebním zasedání. Dosavadní předseda senátu a dřívější vedoucí katedry historie FF UP byl v děkanské volbě pro funkční období 2022–2026 jediným kandidátem.

Potřebnou nadpoloviční většinu hlasů obdržel kandidát hned v prvním kole volby, když pro jeho zvolení hlasovalo 18 senátorů. „Děkuji vám za projevenou důvěru. Chtěl bych k tomu jen říct, že jsem člověk konsensu, jsem parlamentář. Tedy o věcech na fakultě se bude vyjednávat, budou konány po společné úvaze, nic se nebude tlačit na sílu. Těším se na spolupráci v dalších letech a ať se nám tu daří – naše fakulta za to stojí,“ řekl Jan Stejskal bezprostředně po svém zvolení.

Zároveň ubezpečil, že rezignuje na post předsedy Akademického senátu FF UP, který aktuálně druhým funkčním obdobím zastává. Senát tedy na jeho nejbližším zasedání, které se koná 10. listopadu, čeká další volba, tentokrát nového předsedy tohoto fakultního grémia.

Kdo je Jan Stejskal

Jan Stejskal (* 1970) je absolventem FF UP a Středoevropské univerzity v Budapešti, postgraduální studium absolvoval na Historickém ústavu Akademie věd ČR a na FF UP. Zkušenosti a cenné kontakty získal i během stáží na International Medieval Institute, University of Leeds nebo na Harvard University Center for Renaissance Studies v italské Florencii. Předtím než začal pracovat na katedře historie FF UP, působil mimo jiné v rádiu Svobodná Evropa jako archivář a informační analytik. S katedrou historie FF UP je spjat od roku 1999, v letech 2014–2018 byl jejím vedoucím. Docentem v oboru Historie byl jmenován v roce 2009. Ve své odborné práci se zaměřuje především na období pozdního středověku, dějiny mnišství a italský humanismus 15. století. Je členem Vědecké rady FF UP, také několika oborových rad na FF UP a na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a hodnotitelem Národního akreditačního úřadu.

Do čela fakulty se Jan Stejskal po jmenování do funkce rektorem univerzity postaví 1. února 2022. V děkanském křesle nahradí Zdeňka Pechala, profesora z katedry slavistiky FF UP, který se vedení fakulty ujal 2018. Již v tehdejší volbě byl docent Stejskal na kandidáta na děkana navržen, kandidaturu však odmítl. V nynější děkanské volbě byl naopak jediným z navržených, který s kandidaturou souhlasil.

Jako děkan chce Jan Stejskal klást mimo jiné důraz na rozvoj přátelského a bezpečného prostředí ke studiu i práci, podporu doktorských studií, větší využití potenciálu institucionální akreditace, další rozvoj internacionalizace a projektové a grantové činnosti, digitalizaci studijní či personální agendy nebo na podporu udržitelnosti na fakultě.

-age-