CATRIN stále nemá s fakultou dohodu o rozdělení majetku, ta už jej ale nabízí v „aukci“

Přírodovědecká fakulta a nový vysokoškolský výzkumný ústav CATRIN dosud stále ještě neuzavřely dohodu o dělení majetku, ten už ale fakulta nabízí „k rozebrání“. Část majetku už je v jiných rukou, lidé z CATRIN tak bijí na poplach. O věci byl informován rektor, zaměstnanci CATRIN doufají, že věc alespoň částečně vyřeší jeho návštěva v novém výzkumáku, která je podle našich informací plánována na příští týden.

Redakce Hanáckých novinek zjsitila, že zaměstnanci CATRIN žádali v polovině září rektora Univerzity o bezodkladné jednání v této věci, které ale dosud neproběhlo, a své naděje vkládají do rektorovy osobní návštěvy, která by měla proběhnout příští týden přímo v prostorách CATRIN. Vedle stále nedořešeného finančního vyrovnání mezi fakultou a CATRIN je absence dohody o rozdělení majetku druhým bodem, který částečně paralyzuje činnost vysokoškolského ústavu.

Děkan PřF Kubala nabízí majetek, který dosud nebyl rozdělen

Děkan Přírodovědecké fakulty, který dlouhodobě sabotuje start vysokoškolského ústavu CATRIN, rozeslal nedávno vedoucím kateder PřF e-mail, ve kterém jim nabídl dosud nerozdělený majetek. „Vážení kolegové, v příloze naleznete tabulku se soupisem majetku PřF, který byl v užívání pracovníky center a nebyl dosud přiřazen na žádnou z kateder. Vyznačte prosím, který majetek máte zájem užívat a zašlete zpět do 31.8. na sekretariát děkana,“ napsal Kubala v létě.

To ovšem v situaci, kdy stále ještě není na světě dohoda o dělení majetku mezi Přírodovědeckou fakultu a CATRIN. Jedná se přitom o celkem 2 605 položek, mezi které patří nejen monitory nebo svítidla, ale především vědecké přístroje, nebo softwarové licence. Pracovníci CATRIN upozorňují, že rozebrání těchto položek bude zcela paralyzovat činnost ústavu.

Co zbývá CATRIN? Nakoupit všechno podruhé…

Z vedení CATRIN se tak dostala ven informace, že ústavu v nouzi nezbývá nic jiného, než potřebné vybavení nakoupit duplicitně znovu, jinak nelze pokračovat v celé řadě výkumných aktivit, které tento ústav zastřešuje. Jedná se přitom o nákupy v řádu jednotek milionů korun. Na počátku celého problému je přitom právě absence dohody o rozdělení majetku, přičemž provizorní stav se neúměrně prodlužuje. To vše v situaci, kdy například významná vědecká skupina, vedenám prof. Bocákem, který mimo jiné figuruje v prestižním seznamu vědců dle Stanfordovy univerzity, již několik měsíců vůbec nemá přístup k vědeckým přístrojům, a žije v obavě, že tyto budou mezitím „rozebrány“. Vědecké týmy tak navíc neplní svoje závazky v grantových projektech a chtějí o celé situaci informovat ministerstvo.

Vlastimil Blaťák