Exekutor Mika se umístil v anketě Ropák 2020, za přehradu na sjezdovce

Nelegální výstavba soukromé přehrady v lyžařském středisku Paprsek na Staroměstsku v Rychlebských horách, kterou v rozporu s územním plánem buduje exekutor Dalimil Mika, si vysloužila „zisk“ třetího místa v anketě Ropák 2020. Přehradu určenou k zasněžování zde začal exekutor Mika bez povolení bagrovat na dvouhektarové ploše v roce 2019 , jeho rodina přilehlé lyžařské centrum provozuje.

Titul Ropáka Mika obdržel za „provádění výstavby velké vodní nádrže v údolní nivě potoka a v okraji lesa na ploše téměř dvou hektarů pro zasněžování sjezdovek v lyžařském areálu Paprsek u Starého Města pod Sněžníkem od roku 2019, ačkoliv se dodatečně zjistilo, že přehrada je v rozporu s územním plánem, chybělo hodnocení vlivů na životní prostředí, nebyla povolena výjimka ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů řady zvláště chráněných druhů organismů, např. motýla jasoně dymnivkového či rostlin vratičky heřmánkolisté nebo prstnatce májového, a chybělo i stavební povolení, čímž došlo ke značným škodám na přírodě a krajině; Česká inspekce životního prostředí na začátku roku 2021 udělila pokutu sto tisíc korun, ale podle Ministerstva životního prostředí měla spíše podat trestní oznámení a nařídit navrácení zničeného území do původního stavu, a Krajský úřad Olomouckého kraje v dubnu 2021 zrušil dodatečné stavební povolení, které v říjnu 2020 vydal Městský úřad Šumperk, ale výstavba dále pokračuje, neboť probíhá odvolací řízení,“ jak zní komentář vyhlašovatele soutěže, sdružení Děti Země.

Deník N v kauze navíc upozornil na skutečnost, že zde Mika zřejmě porušil i zákon, který exekutorům zakazuje podnikat v jiných oborech. Zmínil též exekutorovy vazby na Jaroslava Faltýnka, mocenskou dvojku hnutí ANO 2011. Nejnovější úřední vývoj dává alespoň drobnou naději. Ministerstvo životního prostředí se kriticky vyjádřilo k činnosti Inspekce a olomoucký krajský úřad na jeho podnět zrušil šumperské rozhodnutí. Přehradní nádrž se tak znovu dostává do fáze černé stavby. Jenže tam už v minulosti byla dvakrát a pokaždé se jaksi podařilo ji na úřadech zlegalizovat. Navíc nové rozhodnutí není pravomocné. Krajský úřad totiž své rozhodnutí vydal ať už záměrně nebo nedopatřením tak, že stavebníkovo odvolání má odkladný účinek a k zastavení prací tedy reálně nedochází. V nejnovějším požadavku na posudek EIA se pak podle některých již umetá cestička pro brzké schválení nádrže – předjímá se totiž výskyt ohrožených druhů i na přebagrované ploše.

Vlastimil Blaťák