Bílý kámen se uskuteční 28. srpna, rezervujte se včas

Akce Bílý kámen se letos kvůli pandemii koronaviru koná až na konci srpna. V termínu 28.8. od 7 do 16 hod. i letos umožní cyklistům, koloběžkářům, ale i pěším turistům poznání zajímavých míst jinak celoročně uzavřeného vojenského prostoru Libavá. Na akci je nutno se rezervovat.

Telefon pro příjem rezervací od 14. 6. 2021 ve dnech Po – Pá 9:30 – 15 hod. je 734 236 502, e-mail je spuštěn rovněž od 14. 6. 2021.
Po definitivním rozhodnutí o konání akce si pořadatelé vyžádají od zájemců úhradu účastnického poplatku bankovním převodem.

Pro závaznou rezervaci si prosím připravte tyto údaje:
– jméno a příjmení objednavatele
– kolik dospělých osob a dětí nad 10 let přihlašujete
– kolik dětí do 10 let včetně přihlašujete a budete je mít po celou dobu jízdy na klíně
– kolik dětí do 10 let včetně přihlašujete a žádáte pro ně samostatnou místenku
– jaké volíte nástupní místo (buď Olomouc nebo Velkou Bystřici)
– vaše telefonní číslo
– váš e-mailový kontakt

Kočárky se do autokarů nenakládají, neboť terén, ve kterém se budete pohybovat, není vhodný pro jejich použití.

Rezervace bude žadateli zpětně elektronicky potvrzena. Jakmile bude konání akce definitivně potvrzeno, vyžádá si e-mailovou zprávou pořadatel úhradu ceny zájezdu od každého objednatele ve lhůtě do 3 dnů. Po úhradě ceny zájezdu se předběžná rezervace stává platnou.

Cena zájezdu je 170,- Kč pro účastníky vyjíždějící z Velké Bystřice (autobusová zastávka u radnice ve směru na Mrsklesy v 8:00 hod.), pro účastníky vyjíždějící z Olomouce (Jeremenkova ulice u nádraží naproti budovy České pošty v 8:30 hod.) je 200,- Kč. V ceně je zahrnuto vstupné 50,- Kč (z nichž je 20,- Kč převedeno na opravy libavských památek), barevná mapa s propozicemi a mnoha dobovými fotografiemi, itinerář průjezdu trasy a výklad průvodce po celé trase zájezdu. Děti do deseti let mají cenu zájezdu sníženou o vstupné, které neplatí.  Děti do patnácti let se mohou zúčastnit jen v doprovodu dospělé osoby. Předpokládaný návrat kolem čtvrté hodiny odpolední.

Hlavním pořadatelem je Haná Velká Bystřice, město Velká Bystřice a Okrašlovací spolek Lubavia, spolupracující s obecními úřady přilehlých obcí, armádními složkami Vojenského újezdu Libavá, Vojenskými lesy a statky ČR, Vojenskou policií a Policií ČR.

-age-