Zveme vás na výlet do světa lidí s hendikepem: Výstava Nadace Sirius je o překonávání překážek a empatii

Připravit se dobře na cestu, naplánovat dopravní prostředek, zorientovat se v terénu a v cizí zemi, objednat si večeři nebo si zážitky natočit kamerou na památku? Nic složitého, říkáte si? Ale zkuste si představit, že jste nevidomí, neslyšíte nebo jste na vozíčku… Zveme vás na unikátní výstavu Nadace Sirius “Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem”, která ve Vlastivědném muzeu v Olomouci začíná 11. července 2024.

Návštěvníky čeká sedm stanovišť, kde si osobně vyzkouší, jak se musí dospělí i děti s hendikepem vypořádat s různými životními situacemi, které jsou pro zdravého člověka bezproblémové, ale pro zdravotně znevýhodněné mohou představovat překážku. Zájemci si mohou vyzkoušet český znakový jazyk, odezírání, chůzi s bílými holemi nebo jízdu na handbiku. V expozici nebude chybět ani model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci.

„Pro návštěvníky to je zážitek, který si mohou zapamatovat po celý svůj život a díky tomu třeba lépe pomoci zdravotně postiženému člověku v běžném životě. Empatie a vnímání druhého hrají v této komunikaci velmi důležitou roli,“ popsala cíl výstavy manažerka projektu Lidé odvedle Vladimíra Tvrdková.

Výstava je otevřena nejen široké veřejnosti, ale také žákům základních a středních škol. Právě proto prezentuje život lidí s postižením interaktivní formou. „Toto neobvyklé pojetí oceňují jak samotní žáci, tak i jejich učitelé, kteří navíc mají k dispozici pracovní listy a metodické pokyny pro práci s výstavou k užití ve svých vyučovacích hodinách,“ doplnila organizátorka.

Aktivity využijí také vysokoškolští studenti při přípravě na budoucí povolání

Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého tento projekt využije pro výuku nastupujících ročníků. „Z praxe velmi dobře víme, jak je důležitá podpora a porozumění majoritní společnosti. A jak jinak lépe přiblížit lidem úskalí a vše, co život s postižením přináší, než právě prostřednictvím této výstavy,“ řekl profesor Jan Michalík, proděkan PdF UP.

„Jsme rádi, že tuto výstavu můžeme přivítat i u nás v Olomouci. Právě na Univerzitě Palackého se nachází největší pracoviště v České republice, které připravuje stovky odborníků, učitelů, logopedů, poradenských pracovníků, asistentů, terapeutů i dalších, kteří dále působí v pomáhajících profesích ve prospěch osob se zdravotním znevýhodněním,“ vysvětlil Jan Michalík.

Na ztvárnění výstavy se podíleli přední specialisté na pomoc hendikepovaným lidem. Celou expozici bezplatně zapůjčuje a instaluje Nadace Sirius, která se již šestnáct let systematicky věnuje problematice ohrožených a znevýhodněných dětí.

„S projekty tohoto typu máme zkušenosti od roku 2013 a vždy se setkaly s velkým zájmem návštěvníků i učitelů,“ sdělila Dana Lipová, ředitelka Nadace Sirius. Výstava se již objevila v Plzni, Humpolci, Chomutově, Jičíně, Pardubicích, Litomyšli, Brně a Mělníku. 

Vlastivědné muzeum v Olomouci, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj, sídlí v komplexu někdejšího kláštera klarisek. Původně gotický klášter byl barokně přestavěn ve druhé polovině 18. století a je památkově chráněn. Klášter byl zrušen roku 1782 dekretem císaře Josefa II. a jeho budovy byly využívány k různým účelům. Hlavním sídlem muzea je od roku 1951. Aktuálně má instituce přes 1 000 000 sbírkových předmětů a z hlediska rozsahu své sbírky se řadí mezi největší muzea v České republice.

Martina Vysloužilová