Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově má historicky první absolventy

Na konci června proběhlo slavnostní předávání diplomů historicky prvním absolventům AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické v Přerově. Škola, která byla otevřena v září 2021, se tak raduje z úspěšného ukončení studia 12 studentů v oboru diplomovaná všeobecná sestra v denní formě studia.

Slavnostní akt se konal v Mervartově sálu přerovského zámku za přítomnosti rodin, kamarádů, pedagogů a vedení školy. Absolventi si po třech letech intenzivního studia a praxe převzali diplomy a nyní mohou používat titul diplomovaný specialista.

„Jsme nesmírně pyšní na naše první absolventy, kteří během studia prokázali velké odhodlání, píli a profesní zodpovědnost. Věříme, že se stanou cennými posilami v oblasti zdravotnictví a budou s hrdostí reprezentovat jméno naší školy,“ uvádí Alžběta Panáková, zástupkyně ředitele školy a dodává, že v lednu 2025 proběhne další absolutorium se studenty v kombinované formě studia.

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická je součástí skupiny AGEL, která je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Škola nabízí 3leté a 3,5leté studium oboru diplomovaná všeobecná sestra v denní i kombinované formě. Organizace studia je podobná organizaci studia na vysoké škole. Studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické a praktické výuky jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím. Přerovští studenti získávají praxi v Nemocnici AGEL Přerov a Nemocnici AGEL Prostějov. Absolventi pak nacházejí uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, a to jako diplomované všeobecné sestry, zdravotničtí pracovníci v zařízeních sociálních služeb a péče, ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních nebo v terénní i domácí zdravotní péči.

Radka Miloševská