Speciální přípravek by měl zlepšit vodu v Laguně. Jeho účinnost ověří odborná firma

Začala aplikace speciální biologicky odbouratelné bakteriální směsi na eliminaci organického bahna ve Velké Laguně. S technologií má město pozitivní zkušenost už z minulých let. Do jaké míry je přípravek účinný a jaký má vliv na život pod vodou, nyní prověřuje odborná firma. Ta by měla také navrhnout případný další postup.

Nedobrou kvalitou vody ve Velké Laguně se město zabývá už od roku 2020, kdy poprvé speciální přípravek nechalo aplikovat. Množství sedimentů na dně se snížilo o 1800 metrů krychlových, což odpovídá 220 naloženým náklaďákům, o dva roky později to bylo přibližně o 1500 metrů krychlových.

Celá lokalita je oblíbenou relaxační zónou Přerovanů – chceme, aby kvalita vody byla skutečně taková, aby se zde do budoucna mohli bez problémů koupat a využívat areál naplno. Proto jsme přistoupili ke třetí etapě aplikace přípravku, která nás přijde na necelých 220 tisíc,“ uvedl náměstek primátora Miloslav Dohnal.

Přípravek zvyšuje množství kyslíku a naopak snižuje obsah dusíku a jednobuněčných řas ve vodě. Podle výrobce je směs biologicky odbouratelná, takže nemá negativní vliv na živočichy, ani na rostliny. Celý proces musel ale nejprve povolit Krajský úřad a Povodí Moravy. O samotnou aplikaci se postarali přerovští rybáři. Město také oslovilo odbornou firmu, která by měla ověřit míru účinnosti bakteriální směsi a její vliv na životní prostředí a současně navrhnout další opatření.

„Děláme ichtyologický průzkum, díky němuž zjistíme, jaké ryby zde žijí, v jakém množství a jaký vliv má přípravek na jejich vitalitu. Dále budeme zkoumat bentos – tedy drobné bezobratlé živočichy, žijící na dně nádrže. Zjišťovat budeme i fyzikálně chemické parametry vody a také to, do jaké míry má účinná látka vliv na přítomnost dusičnanů, fosforečnanů či kyslíku,“ přiblížil Miroslav Kubín z odborné firmy s tím, že se sleduje i složení bahnitého sedimentu a jeho mocnost. Společnost pak připraví soubor doporučení, jaké kroky udělat, aby byla voda v Laguně za rok či dva významně čistší. Město by mělo mít závěry k dispozici letos v listopadu.

Tisková zpráva