Kroměříž buduje přístav pro osmdesát plavidel, Baťův kanál tak bude splavný až do Kroměříže

Kroměříž se dočká přístaviště. Rada města schválila uzavření smlouvy o jeho realizaci s Ředitelstvím vodních cest. „Stavbu přístaviště na Erbenově nábřeží vedení města podporuje. Plavba po řece Moravě totiž patří k atrakcím, díky kterým je Kroměříž pro turisty zajímavější,“ poznamenal starosta Tomáš Opatrný.

Projekt mimo jiné zahrnuje přípojku elektřiny a také souhlas města se stavbou na městských pozemcích. Přístaviště se nachází na pravém břehu řeky Moravy. Stavba se bude skládat z pevného mola o délce 60 metrů určeného pro rekreační lodní dopravu. Zahrnuje také osvětlení, kamerový systém, schodiště a přístupový chodník k molu s informačním systémem.

Další přístav vznikne u soutoku Moravy s Kotojedkou

Kromě přístaviště v Kroměříži se plánuje i stavba rekreačního přístavu v lokalitě u letiště nedaleko soutoku Moravy s říčkou Kotojedkou. Kotvit by v něm mělo asi osmdesát plavidel. Jeho stavbě by však mělo předcházet vybudování nové plavební komory u jezu Bělov na Zlínsku a s tím související propojení dvou v současné době oddělených splavných úseků stávající vodní cesty do jednoho funkčního celku. Vodní cesta nazvaná Baťův kanál by tak byla splavná až do Kroměříže.

Zastupitelé Kroměříže loni schválili požadavky, se kterými se město v souvislosti s chystanou stavbou přístavu a přístaviště obrátilo na Ředitelství vodních cest. Seznam vychází z veřejného projednání záměru s občany. Město v souladu s občany Trávnických zahrádek, kterých se záměr dotýká nejvíce, požaduje přemostění vjezdového kanálu – vybudování mostu pro vozidla a lávky pro pěší i cyklisty, nebo vybudování jednoho mostu, kde by byla automobilová doprava od chodců a cyklistů oddělena. Záměr by také měl být koordinován s plánovanou cyklostezkou Trávnické zahrádky, kdy by do projektu měla být zapracována stezka pro pěší a cyklisty Kroměříž – Trávnické zahrádky.

Mezi požadavky nechybí zachování přístupu směrem od města přes stávající přemostění Kotojedky, a to po celou dobu stavby přístavu, a také zajištění obousměrného provozu s možností vjezdu vozidel MHD do Trávnických zahrádek. Město žádá i prověření šířky komunikace okolo přístavu, a to ve vazbě na navrhované parkoviště a bezpečný pohyb vozidel. Za nezbytné považuje i prověření možnosti osazení protipovodňových vrat. Žádá také zajištění koordinace dopravní obslužnosti po dobu výstavby, včetně zohlednění stavu a vytíženosti komunikací, po kterých stavební stroje budou jezdit.

Vlastimil Blaťák