Ibisové byli v Evropě vyhubeni před 400 lety. V olomoucké ZOO se teď po 5 letech vylíhlo mládě

V těchto dnech bude opouštět hnízdo na skále v obří voliéře u Pavilonu šelem mládě ibisa skalního, které se vylíhlo pod rodiči minulý týden. „Považujeme to za jeden z velkých úspěchů letošní sezóny, protože tyto velmi vzácné ptáky se nám podařilo odchovat po pětileté pauze,“ uvedla Zoologická zahrada Olomouc na svém webu.

Až do minulé sezóny byl v hejnu nepříznivý poměr pohlaví. Voliéru obývalo o polovinu méně samců než samic, což v chovu ptáků, kteří žijí v hejnech, nikdy není dobré.

Olomoucká ZOO proto dovezla tři mladé samce a jednu mladou samici. Dále jsme se díky pečlivému pozorování domnívali, že na skalách hnízdící ibisové se v naší voliéře přou o jedno konkrétní „ideální“ místo k hnízdění. Tuto římsu si již několik let vybírají ke hnízdění rodiče letošního mláděte, ale v předchozích letech o svá vejce přicházeli. Pravděpodobně v důsledku nešťastného vyhození vajec jiným ibisem při potyčce o hnízdo.

„Vyrobili jsme proto hnízdní niky „na míru“ a rozmístili je po skále. A světe div se, v letošní sezóně všichni ptáci našli svůj protějšek, vystavěli hnízda a celá kolonie začala vyvíjet mimořádnou aktivitu. Dokonce zahnízdila i nejstarší samice, která se letos dožívá 28 let! I když je výsledkem „pouze“ jedno mládě, je to pro nás obrovský posun,“ uvádí kurátor ptáků Jan Kirner. Díky analýze DNA ze vzorku peří nyní víme, že se jedná o samičku, jejíž další osud bude záviset na rozhodnutí koordinátora evropského záchovného programu (EEP).

Ibisy skalní čeká v letošním roce ještě jedna změna. Celé hejno najde nový celoroční domov v obří voliéře nazývané „Bábovka“ a návštěvníci tak budou moci tento druh obdivovat i během zimních měsíců.

V Evropě byl Ibis vyhuben, po 400 letech nyní spatřen na Harleyi ve Švýcarsku

Ibis skalní je velmi charismatickým druhem, který je jednou z vlajkových lodí úspěchu zoologických zahrad na poli ochrany přírody. Přirozeně se vyskytoval v severní Africe, na Blízkém východě a na několika místech v Evropě. Tady byl ale dočista vyhuben v 16. století. I mimo Evropu mu koncem 20. století hrozilo vyhynutí.

Populace v zoologických zahradách naštěstí byly stabilní a jejich chov se dařil. Na vhodných lokalitách tak mohlo započít vypouštění jedinců odchovaných v lidské péči zpět do volné přírody, které trvá doteď. Nyní lze díky společnému úsilí mnoha zoologických zahrad pozorovat volně žijící ibisy skalní v Alpách nebo na několika místech ve Španělsku. Velmi nezvyklým pozorováním bylo zahnízdění jednoho páru ibisa skalního na parapetu prodejny značky HarleyDavidson v průmyslové zóně letiště v Zürichu v minulém roce. Jednalo se o první zaznamenané hnízdění ve Švýcarsku po 400 letech.

Vlastimil Blaťák