V Prostějově graduje spor o délku bazénu, plavci začali sbírat podpisy ke svolání referenda

Po vydání zprávy o přípravě referenda za výstavbu padesátimetrového bazénu v Prostějově oznámila Rada města Prostějova, že původní záměr mění z osmidráhové pětadvacítky na desetidráhovou. „Tento krok je částečným zlepšením kapacitních možností nového bazénu, ale podle zpracované studie stále nedostatečným,“ říká za výbor referenda plavecký trenér Jakub Jílek.

Podle jeho slov hrozí, že poptávka po plaveckých a vodních aktivitách opět nebude uspokojena, a občané tak budou odkázáni na okolní města.

„Rada zorganizovala speciální číslo Prostějovských radničních listů, aniž by umožnila zvoleným zastupitelům se k věci vyjádřit v souladu s požadavkem tiskového zákona. Místo toho dostal prostor správce bazénu ve Svitavách, který spojil výstavbu padesátimetrového bazénu s výsledky na úrovni mistrovství Evropy či světa,“ stojí ve zprávě, rozeslané výborem referenda v úterý 18. června médiím.

Plavci organizují referendum, Z věci bazénu se v Prostějově stala politika

„Prostějovští plavci neorganizují referendum kvůli vrcholovému sportu, i když i ten tu bude mít prostor, ale především k uspokojení požadavků široké veřejnosti po plaveckých aktivitách. Ani krok radních směrem k rozšíření původního projektu nezajistí dostatečnou kapacitu pro občany Prostějova a celého okresu,“ uvedl Jakub Jílek.

Prostějovskou radnici vede snaha na pětadvacítce ušetřit, ustopit argumentům ale nechce, zřejmě s obavou, že by opozice změnu plánu a postavení padesátimetrového bazénu vykládala jako svůj úspěch. Situace je tak v Prostějově zablokovaná a možnosti veřejnosti jít si zaplavat značně omezené. Kromě dvou pětadvacetimetrových drah v akvaparku zůstávají ještě Městské lázně, jinak musejí občané Prostějova jezdit do jiných měst.

„Z diskusí s odborníky, z posouzení našich finančních možností a z odpovědného přístupu k našim nástupcům, kteří budou financovat provoz bazénu, nám dlouho vycházela jako nejlepší varinta 25metrového bazénu s osmi drahami. Nakonec jsme se i na základě dalších podnětů rozhodli preferovat větší bazén s deseti drahami,“ uvedl v mimořádném vydání prostějovského radničního periodika primátor František Jura.

Mimořádné vydání Prostějovských radničních listů ovšem nedalo žádný prostor opozici a je čistým píárem politického stanoviska vládnoucí koalice, včetně této tendenční  infografiky:

Mimořádné Prostějovské radniční listy. Za veřejné peníze se tiskne pouze jeden „správný“ názor… Scan: Hanácké novinky

Mimo prostor oficiálního radničního periodika byli ovšem prostějovští politici ostřejší. „Náměstek primátora se v tisku vyjádřil, že referendum ohrožuje výstavbu nového bazénu. Opak je pravdou. Výstavbu nového bazénu ohrožuje postup radních v Prostějově, kteří předložili nedostatečný projekt 25 m s osmi drahami 5. 12. 2023, aniž by cokoli konzultovali s prostějovskými plavci, a aniž by zjistili především názor veřejnosti. Tuto variantu odhlasovala koalice (ANO, ODS, PéVéčko, SPD) bez jakékoli veřejné diskuse již 12. 12. 2023. Veškeré snahy o nastavení veřejného dialogu o podobě bazénu odmítla opět koalice (ANO, ODS, PéVéčko, SPD) na únorovém zastupitelstvu, kde zamítli návrh usnesení, které revokovalo rozhodnutí o výstavbě 8 dráhové pětadvacítky a ukládalo radě jednat se širokou veřejností o podobě a funkcích nového bazénu,“ tvrdí Jílek.

Sběr podpisů k iniciaci referenda již probíhá

Komentář k nastalé situaci přikládá šéftrenér plaveckého oddílu Lukáš Kousal: „V ČR je padesátek málo a dostat se na ně není jednoduché. Jak jsem řekl na jednání i panu primátorovi, právě výhodou Prostějova je velký bazén v menším městě. V nabídce je rozvoj celého Prostějova a regionu, natáhnutí lidí zpět do města, ne je posílat ven. Snahou nejen nás, ale i města by mělo být rozvíjet město a spolupracovat, ne házet klacky pod nohy a stavět proti sobě lidi. Proto jdeme cestou, kdy nás zajímá názor obyvatel města a doufáme, že zajímá i vedení města. Není to o plaveckém oddílu, ale o nás všech a vidím to každý den na plném bazénu.“

V současné době probíhá sběr podpisů k iniciaci referenda. Těch se již v prvním týdnu sběru sešlo několik set. Aby referendum mohlo být vypsáno, je zapotřebí sesbírat alespoň 3443 podpisů, tedy 10 % voličů v seznamu pro město Prostějov.

Vlastimil Blaťák