Přerov odhalí desku Josefu Kainarovi. Slavnému rodákovi věnuje celé hudební odpoledne

Básník Josef Kainar bude mít ve svém rodném Přerově pamětní desku. Ta bude umístěna na fasádu rodinného domu na adrese Generála Štefánika 18, kde Kainar v letech 1928 až 1934 – tedy mezi svým jedenáctým a sedmnáctým rokem – žil a kde vznikaly jeho první básnické pokusy. Deska bude slavnostně odhalena 21. června při příležitosti Evropského dne hudby, který se v Přerově ponese právě v duchu Kainarova díla. „Den věnovaný hudbě jsme vybrali záměrně, protože Josef Kainar nebyl jen básník, ale také hudebník a textař. Kromě toho se proslavil jako ilustrátor, dramatik, překladatel a novinář – byl zkrátka umělcem mnoha tváří,“ vzpomněl primátor města Petr Vrána, který v 16 hodin pamětní desku na domě slavnostně odhalí.

Rodina Tšponových, která v domě žije, před lety vůbec netušila, jak slavnou má jejich nemovitost minulost. „Rodině patří dům od konce šedesátých let a dlouho jsme nevěděli, že tu bydlel mladý Kainar. Když jsme byli osloveni městem, zda souhlasíme s umístěním desky, vůbec jsme neváhali, je to pro nás čest,“ řekl Stanislav Tšpon. Po odhalení desky pak bude Kainarovi věnován odpolední program v ulicích jeho rodného města. U kina Hvězda se představí od 16 do 17 hodin Pěvecký sbor Vocantes, irský folk v podání Beltane Girls bude znít v čase od 17 do 18 hodin u Přerovanky – a v rámci obou vystoupení nebudou chybět ani Kainarovy verše.

Hudba potěší také od 17 do 17.45 návštěvníky Michalova. „Bubenickou show předvedou v altánku Drumkids – soubor mladých bubeníků Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka pod vedením učitele Radomíra Hrůzy. Také kytarové soubory učitele Petra Vařáka, které se v letošním roce účastnily okresního a krajského kola soutěže ZUŠ a umístily se na všech stupních vítězů, zahrají několik klasických skladeb,“ přiblížil ředitel Základní umělecké školy Michal Bobák.

Program bude pokračovat v podvečer u majáku v Bezručově ulici. „Od 18 hodin zazní v podání Petr Stojan Quartetu zhudebněné básně Kainara i další pohodové melodie. Jméno tohoto básníka je však spojeno i se světem dětí. Tuto část Kainarovy tvorby představí pod názvem Dětská chvilka pro Kainara žáci ze Základní školy U Tenisu, kteří přednesou básně z Kainarovy dětské básnické sbírky. Celý program potrvá do půl osmé,“ doplnila marketérka města Jana Pivodová.

Přerov na svého slavného rodáka nezapomíná – v roce 2017, při příležitosti jeho nedožitých stých narozenin, se ve městě konaly velkolepé oslavy, při kterých se v ulicích četly a přepisovaly jeho verše, muzicírovalo se – a dokonce byl v centru města prostřen dlouhý stůl s večeří pro Kainara. „U této příležitosti vznikly v autorské dílně Pavla Voborník Kačírková a Milan Šuška lavičky zvané Kainarky, které byly umístěny v Kainarově ulici, nechali jsme je zrenovovat a v rámci Evropského dne hudby budou opět vráceny na své místo. Jejich součástí je i knihovnička, takže kdo by chtěl do nich přispět knihou, bude mít možnost,“ řekla na závěr vedoucí Kanceláře primátora Daniela Novotná.

Josef Kainar a jeho přerovské „stopy“

Josef Kainar se narodil 29. června roku 1917 v domě v Husově ulici – šlo o jeden z činžáků sloužících k ubytování pracovníků na dráze, neboť jeho otec byl inspektorem státních drah. Rodina – Kainarův otec, matka a starší sestra Irena – žila v Přerově od roku 1911.

Mladý Josef navštěvoval Palackého obecnou chlapeckou školu a projevoval se jako nadaný žák. Po mámě, která pěkně zpívala a z jejíhož podnětu se u Kainarů scházela hudbymilovná společnost, zdědil hudební talent. Proto už od pěti let hrál na housle a zkoušel komponovat na klavír. V sedmi letech napsal první básničku, kromě toho rád kreslil a maloval. Po otci pak zdědil lásku ke knihám. A práv tento „mix genů“ z něj dělal výjimečné dítě, i když právě jeho dětství bylo poznamenáno rozkolem v rodině, který skončil rozvodem rodičů. Jeho matka i se starší dcerou odešla na Slovensko a v té době čerstvě desetiletý Josef zůstal žít jen s otcem, později i s jeho novou manželkou – a jejich bydlištěm byl právě dům v ulici Generála Štefánika. Ve školním roce 1928/1929 začal studovat na přerovském gymnáziu, ale snad vlivem rodinných poměrů začal chodit za školu a za neomluvené hodiny měl sníženou známku z chování. Zhoršil se i ve škole – z latiny, němčiny a matematiky měl čtverku. V sekundě se už zase Kainarův prospěch i docházka výrazně zlepšily, ovšem už další rok musel složit reparát z matematiky, což se opakovalo i v kvartě a kvintě. Své hudební nadání ale Josef Kainar poctivě rozvíjel. Od primy navštěvoval nepovinný zpěv, od sekundy do tercie k tomu ještě přidal školu orchestrální hry, v tercii dal se svými kamarády dohromady malý tango-orchestr. V kvintě se pak začal učit i na kytaru. V té době také začal psát písňové texty, pokoušel se prosadit ve Studentském časopise, veřejně recitoval. A stěžoval si, že kantoři na přerovském gymnáziu nemají dosti porozumění pro soudobé studentské snahy…

Do historie, spojené s Josefem Kainarem, se významně zapsalo také datum 5. května 1934. Tehdy coby sedmnáctiletý student odešel ráno normálně do školy, byl prý ale roztržitý a po deváté hodině gymnázium opustil. Procházel se u Bečvy, dostal se až za kapličku u nemocnice, kde v rozčilení vytáhl bubínkový revolver a střelil se do levého boku. Stačil ještě přejít po lávce na druhý břeh k Michalovu, kde se nechal v blízké ordinaci ošetřit od svého lékaře. Skončil v nemocnici, kde se podrobil operaci, při níž mu byl vyňat projektil, který uvízl na čtvrtém žebru. Vyšetřovací spis nakonec konstatoval, že čin spáchal v duševní depresi, na kterou ale neměly vliv rodinné ani školní problémy. Ze vzpomínek kamarádů později vyplynulo, že příčinou byla nešťastná láska k o rok starší Janě Jurečkové. Dozvuky tohoto prožitku nalézáme v cyklu básní Z písní Janě. V roce 1934 se rodina rozhodla opustit Přerov, takže školní rok začínající letopočtem 1935 už Josef Kainar začínal na olomouckém gymnáziu.  V dalším životě udržoval s Přerovem jen velmi volné kontakty.  Přijel sem například v roce 1940 se zájezdovým pořadem Loď rytmu, pro který napsal písňové texty.

Později už žil a tvořil převážně v Praze. Měl blízko k divadlu, takže pracoval jako dramaturg v Divadle satiry, coby novinář psal pro Rovnost, kde vycházely také jeho vtipy, obrázky a básně, spolupracoval i s Československým rozhlasem. Po roce 1947 se už věnoval pouze literatuře.  Josef Kainar zemřel 16. listopadu roku 1971 ve věku 54 let.