„Nemůžeme legitimizovat nepřipravený experiment.“ Filharmonici odmítli vyslat svého nominanta do konkurzní komise na super-ředitele

Odborové organizace Moravské filharmonie Olomouc odmítly nabídku náměstka primátora vyslat svého nominanta do komise výběrového řízení na nového ředitele, který má vést od nového roku přejmenované divadlo, jehož součástí mají být i zaměstnanci z (ke konci roku) rušené Moravské filharmonie Olomouc. Vypsání výběrového řízení má na svém programu schůze Rada města v úterý 25. června.

„Náš postoj v celé věci nadále zůstává konsistentní. Svojí účastí v komisi nehodláme přispívat k legitimizaci procesu, který je dle našeho názoru nepřipraven a jehož cíle se zcela rozplynuly. Ze zmíněného vyplývá, že do výběrové komise žádného zástupce nenominujeme“ uvedl Jakub Látal, mluvčí Unie orchestrálních hudebníků MFO.

„Každý, kdo sledoval celý proces slučování, byl svědkem situací, kdy my jsme předkládali mnoho argumentů a nedostávali jsme žádné konkrétní odpovědi. Politická reprezentace neustále kličkovala, čímž dosáhla toho, že teď už není vůbec nikomu zřejmé, co má být cílem celého slučování. Radnice nepředložila jediné číslo, které by podpořilo počáteční tvrzení o úspornosti a zvyšování efektivity a jako vrchol absurdity jsme naopak my – odpůrci tohoto experimentu – označováni za ty, kteří začali o úsporách mluvit jako první. Občané budou pravděpodobně velmi udivení, až se ukáže, že výsledkem celého procesu má být rozvrácený těžkopádný a neefektivní moloch, který polyká z veřejných rozpočtů ještě více peněz. A nezapomínejme na to, že již teď je díky nejasnosti záměru radnice filharmonie umělecky poškozena odchody talentovaných hudebníků nejen z Česka, ale také například z Itálie, Velké Británie, Japonska, Polska nebo Číny. Sloučení je sice datováno až na 1. 1. 2025, nicméně my dopady pociťujeme už nyní,“ doplnil Látal.

„Především totální vyprázdněnost, nesmyslnost a nepřipravenost celého záměru jsou elementy, ze kterých čím dál tím víc roste riziko zhroucení celého projektu do sebe. Je to riziko nejen pro filharmonii a celé divadlo, ale také pro všechny Olomoučany. Nemůžeme legitimizovat nepřipravený experiment“ uvedl Vojtěch Pospíšil, předseda Odborového klubu autonomní filharmonie (OKAF).

„Stojí za námi veřejnost odborná i laická. Podpořilo nás na 70 osobností z českého kulturního a občanského života, a některé z nich se následně velmi intenzivně zapojily do naší iniciativy Zachraňte Moravskou filharmonii Olomouc. Na protestní Koncert na Letňáku nás přišlo podpořit přes 3000 občanů. Téměř 6000 lidí podepsalo petici proti slučování. Podporovatelé ze všech společenských vrstev přikládali ruku k dílu, aby nám pomohli v boji proti aroganci moci. Ať už šlo o pomoc s natíráním a stěhováním červených klavírů nebo o domlouvání špičkových sólistů na protestní koncert, či o řadu jiných aktivit, vždy jsme se setkali s přirozenou podporou a ochotou tmelit občanskou společnost. Radnici otevřeně nepodpořil nikdo“ doplňuje Josef Vláčil, předseda Unie orchestrálních hudebníků MFO.

Přístup odborů není v otázce odmítnutí účasti v komisi výběrového řízení ojedinělý. Nabídku odmítnul také renomovaný skladatel, muzikolog, organizátor a vysokoškolský pedagog, profesor Jan Vičar, letos uvedený do Dvorany slávy Olomouckého kraje a nositel Ceny města: „Měl bych být poctěn, že jsem byl jako odborník pozván do příslušné konkurzní komise. Nicméně jsem tuto nabídku odmítnul, protože jsem se před několika lety jako znalec olomoucké hudební kultury podílel na práci jiné konkurzní komise, a to na místo ředitele Moravské filharmonie, a navíc sloučení Moravského divadla s Moravskou filharmonií, která je svébytnou paralelou České filharmonie a Slovenské filharmonie, z několika zásadních důvodů odmítám,“ uvedl prof. Jan Vičar.

Tisková zpráva