Nemáte právo žádat náhradu škody za zrušené zahrádky, protože neexistují, řekl dnes olomoucký soud

Zahrádkáři z Nových sadů, kterým město Olomouc před dvěma lety navzdory proklamacím bez náhrady zrušilo kolonii, se domáhali u Krajského soudu náhrady škody. Průběh jednání přítomné zahrádkáře šokoval. Na náhradu škody za zrušenou kolonii nemáte nárok, protože kolonie již neexistuje, řekl zjednodušeně soud.

Správní žaloba, podaná v červenci 2022, požadovala pro zahrádkáře náhradu škody, která měla vzniknout především tím, že na několik desetiletí pronajatých zahradách vybudovali například zahradní domečky, které se podle zákona staly jejich vlastnictvím, a plocha pod nimi byla vyňata ze zemědělského půdního fondu. Tyto objekty byly rozhodnutím olomouckého stavebního úřadu povoleny v letech 1991 a 1992, ostatní byly legalizovány do roku 1996.

Město při rušení kolonie vlastníky zcela ignorovalo

„V souladu s ustanovením paragrafu 3055 odstavec jedna Občanského zákoníku platí, že stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena a ke dni nabytí účinnosti občanského zákoníku ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, se nestává součástí pozemku a je nemovitou věcí. Stavby zřízené před 1. lednem 2014 na cizích pozemcích tedy nejsou jejich součástí,“ říká Rostislav Inderka, jeden ze zahrádkářů. Stavby byly podle něj nejen vyňaty z půdního fondu, ale i řádně zaregistrovány na katastru a na finančním úřadě.

Podle něj tedy zbouráním těchto staveb v rámci stavebního záměru města Olomouce za účelem vybudování protipovodňových opatření došlo k zásahu do vlastnických práv k těmto stavbám. Město mělo podle jeho názoru při realizaci stavebního záměru postupovat například cestou vyvlastnění, a poskytnout žalobcům náhradu. Město ale vlastníky staveb zcela ignorovalo.

Krajský soud: Předmět žaloby již zanikl, náhrada škody tedy nebude, a zfalšovaný podpis stačí

Zahrádkáři ještě před započetním soudního jednání doplnili na žádost soudu předmět žaloby a důkazy, nakonec jim to ale nebude nic platné. Podle průběhu úterního jednání totiž předmět žaloby (zahrádkářská kolonie a stavby na ní) již zanikl, a o náhradě škody tedy nemůže být řeč.

Krajský úřad v minulosti s likvidací kolonie vydal souhlas, aniž ale informoval samotné zahrádkáře, sám Rostislav Inderka navíc tvrdí, že jeho „Souhlas s likvidací zahrádky“, který byl u soudu předložen mezi ostatními listinami, obsahuje jeho zfalšovaný podpis, tak jako i některé jiné dokumenty.

Slova žalobců ale potvrzuje skutečnost, že finanční úřad chtěl ještě letos po zahrádkářích zaplatit daň z nemovitosti za zmíněné chatky, které jsou stále ještě registrovány na katastru. Nejen, že město kolonii od loňského roku bagruje a zahrádkáře vyhnalo již v roce 2022, ale někteří zahrádkáři si již dovolili umřít.

Město Olomouc chystalo likvidaci kolonie kvůli stavbě protipovodňových opatření několik let, celou dobu nahlas mluvilo o tom, že zahrádkáře přestěhuje do náhradní lokality Andělská. Následně ale nabídlo zahrádkářům tyto plochy pro náhradní zahrady za cenu odpovídající ceně stavebního pozemku, a lokalita je dodnes vedena jako plocha pro výstavbu. Náhradní kolonie nikdy nevznikla.

Vlastimil Blaťák