Konec dvou uzavírek, Dlouhá a Okružní jsou už otevřeny. Na Dlouhé pozor na nový příčný práh

Dlouhá ulice už je opět průjezdná. Dnes v poledne skončila uzavírka kvůli druhé etapě rekonstrukce komunikace, která navazovala na loni provedenou první část oprav. Od pátečního poledne je ale také opět průjezdná Okružní ulice. Od začátku dubna zde za úplné uzavírky probíhala poslední etapa rekonstrukce komunikace. Stavební práce se podařilo dokončit o dva týdny dříve, než bylo původně plánováno.

V rámci obou etap opravy Dlouhé ulice bylo obnoveno více než 700 metrů asfaltového krytu vozovky, vyměněny silniční betonové obruby a doplněna přídlažba. Opravené jsou i uliční vpusti a vjezdy k nemovitostem. Součástí rekonstrukce byla také úprava čtyř přechodů pro chodce, které už nyní i díky nasvětlení vyhovují všem platným technickým normám.

Největší úpravou prošel přechod pro pěší v návaznosti na pěší trasu z lávky Bořivojova přes Mlýnský potok, který byl součástí druhé etapy. Nově se jedná o nasvětlený sdružený přechod pro chodce a cyklisty s funkcí příčného prahu. V budoucnu se zde cyklisté budou moci napojit na plánovanou cyklostezku, která bude součástí investiční akce „Park na Dlouhé“. Tak už je projekčně připravena.

Součástí obou etap byla rovněž oprava chodníku, který nově slouží jako smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Toto jeho dopravní využití je ukončeno u vjezdu na parkoviště u administrativní budovy firmy GEMO. Návazný chodník ještě čeká oprava v rámci pokládky optických kabelových rozvodů do tělesa chodníku. Byla opravena i autobusová zastávka, která má nový asfaltový povrch.

Opravou také prošlo téměř šest set metrů komunikace na ulici Okružní, částečně se předláždily chodníky a v místech pro přecházení přibyly kvůli bezpečnosti středové dělicí ostrůvky. Dvě nové autobusové zastávky, které na Okružní v rámci rekonstrukce vznikly, budou v provozu od 1. září a bude je obsluhovat linka č. 26.

Jana Doleželová