Kdo je na obraze, jsme zjistili o půl třetí ráno, říká kurátorka Michaela Čadilová o unikátní výstavě ve Vlastivědném muzeu

Výstava Sestra odhaluje záhadu podobizny mladé dívky. Autorská výstava kurátorky Michaely Čadilové a studentky restaurování Markéty Svobodové zachycuje jedinečnou proměnu „zapomenutého“ obrazu Pauline Kessler od vídeňského malíře Josefa Kesslera, který se podařilo úspěšně zrestaurovat a navrátit mu jeho původní krásu. O složité cestě nejen restaurátorské, ale především badatelské se rozpovídala kurátorka výstavy Michaela Čadilová.

Výstava sestra nese podtitul Záhada. Proč?

Přicházeli jsme na něco netušeného. Vedlo nás to stejně, jako když se loupou slupky cibule. V každé vrstvě jsme nacházeli indicie, které nás vedly dál a dál, a pomalu jsme přicházeli k jádru. Jak byste snímal závoj za závojem a při restaurování to platí téměř doslovně. Sundáváte vrstvy špíny, vrstvy zažloutlého laku, zkoumáte barevné vrstvy, vrstvy podložek… V roce 2022 jsme nevěděli, kdo obraz namaloval, kdo je mladá dívka, a jen díky formální analýze jsme obraz mohli datovat přibližně do druhé poloviny devatenáctého století.

Jak se k vám obraz do muzea dostal?

Přišel k nám kolem roku 1983 už v poškozeném stavu ze šternberského muzea, ale je možné, že jeho institucionální historie předtím sahala až do muzea v Uničově. A to jsme zpátky u těch vrstev, kterými záhadu postupně objasňujeme. I historie má své vrstvy a záleží na mnoha faktorech, jak hluboko do minulosti se v příběhu dostaneme. Už samotným uspořádáním výstavy jsme na to návštěvníka chtěli navést. Obrazy v našich sbírkách jsou v různých stavech podle toho, jak k nám přijdou. V různém stavu kondice i poznání. A potom čekáme na prostředky nebo na příležitost, kdy je můžeme opravit, znovu zarámovat, abychom je mohli veřejnosti prezentovat a odvyprávět jejich příběh. Některé na to bohužel musejí čekat déle.

A na počátku jste vůbec nevěděli, koho obraz, před kterým stojíme, zobrazuje…

Nevěděli. Na první pohled vidíte pouze mladou dívku v městském oděvu. Účesem, oblečením i stylizací odpovídající období kolem poloviny 19. století. Potřebovali jsme pomoc dalších odborníků, restaurátorů, kteří pracují s dalšími metodami a někam naše bádání posouvají. Mnoho nám může prozradit i pohled na zadní stranu plátna. Když máme štěstí, najdeme na druhé straně vpisky. Třeba z jakého dalšího muzea dílo přišlo, který obchodník je přeprodával, nebo je tam třeba nějaký další přípisek, který nese zase jinou informaci. V našem případě sice na rubové straně nápis byl, ale stav plátna nám ho neumožnil přečíst. Doufali jsme, že se podaří restaurátorce plátno očistit a nápis přitom zachovat. Naštěstí ale díky technologii průzkumných metod, které dneska jsou, se nakonec text podařilo přečíst.

Jaké průzkumné metody restaurátorka použila?

Nejdříve nedestruktivní průzkumy, které dílu nijak neublíží a nezasahují do něj, pouze jej prosvěcují. Jednou z metod je nasvícení v infračerveném záření, při kterém se dostaneme pod barevnou vrstvu na podložku a vidíme například podkresby. V tomto případě nebyly tak významné. Jsou ale díla, u kterých vidíme zásadní změnu kompozice. Rentgenové záření nám řekne něco o materiálovém složení, vidíme při něm zřetelně i rukopis autora. Ale při zkoumání tohoto díla pro nás bylo nejdůležitější ultrafialové záření. Odhalilo na lícové straně signaturu autora s datací, Josef Kessler, Vídeň, 1850. A na rubové straně se podařilo tušený nápis po očištění zvýraznit, a my jsme mohli přečíst, že se jedná o Pauline Kessler, sestru malíře. Obraz procházel i dalšími průzkumy, i invazivními, při kterých se odebírají vzorky z poškozených částí, kde to tak nevadí.

Malíř Kessler je pro většinu lidí u nás neznámý, o koho se jedná?

Josef Kessler takhle z paměti ani nám nic neříkal. Zjistili jsme ale, že před dvaceti lety o něm vyšla v Rakousku monografie od Hanse Klingera. Je to poměrně obsáhle a velkoryse zpracovaná publikace, s bohatým obrazovým doprovodem, a autor si dal velkou práci s archivními průzkumy. Kontaktoval se i s žijícími příbuznými malíře na Moravě. Průzkum dělal už v devadesátých letech a zmapoval obrovské množství Kesslerových děl, která se dochovala hlavně v Rakousku. Hledal v kronikách, byl v archivu akademie, kde Josef Kessler studoval, a snažil se něco zjistit i o jeho životě, byl v matrikách. O sestře ale v této monografii nebyla ani zmínka.

Vy jste ji přesto našli a doložili, že se jedná o její portrét. Jak?

Studovali jsme křestní knihy pro Loštice a venkov, které jsou už dnes naštěstí digitalizované. Restaurátorka, která v knihách pátrala, našla ten záznam o půl třetí ráno. Musela si jít lehnout a ráno se na to podívat znovu, jestli ji nešálí zrak, ale opravdu ji našla. Pauline Kessler se narodila 14. června 1837 a skutečně byla sestrou Josefa Kesslera. V době portrétování jí bylo třináct let. Díky zmíněné monografii nás zaujaly i další portréty, které v ní byly a jsou dnes v držení příbuzných, se kterými jsme se také spojili. Byli úžasně vstřícní a sami byli rádi, že mají novou informaci. U rodiny v Moravské Třebové jsme uviděli obraz, který nám nedal spát – podoba byla až příliš veliká. Ženský portrét datovaný rokem 1860. Restaurátorka jej nafotila a překryla s fotografií našeho restaurovaného obrazu v grafickém programu. Rysy tváře jsou naprosto přesné a shodné. S největší pravděpodobností jde o stejnou osobu v rozdílu přesně deseti let.

Proč po deseti letech znovu portrétoval svoji sestru?

To jsme se ptali také, a tak nás začal zajímat samotný příběh Pauliny Kessler. Když malíř portrétuje rodinného příslušníka, je to z jeho osobního rozhodnutí a v jeho pojetí může být svobodnější. Není svázaný podmínkami zakázky, ve kterých musí především vyhovět zákazníkovi. Je svým vlastním pánem. I díky monografii Hanse Klingera víme, že Josef Kessler odešel po roce 1845 na studia do Vídně, odkud se ale často k rodině na Moravu vracel. Byla pro něj důležitá a se sestrou si mohli být blízcí. On sám si vlastní rodinu nikdy nezaložil. Zůstal žít a tvořit v Rakousku, a i to je jeden z důvodů, proč se u nás o něm tolik neví. Známý a do určité míry slavný ve své době byl, nikdy ale nepřekročil hranici velmi dobrého, přesto však řemeslného malíře. Nebyl originální ani inovativní, tvořil ve stylu, který byl v té době oblíbený. Čistý, uhlazený, idealistický styl nazarénismu, vhodný pro náboženské motivy, a pro církevní prostředí také tvořil nejčastěji. Tím více nás zajímaly portréty rodinných příslušníků, protože se dochoval i portrét matky a otce. Zřejmě se u práce na nich mohl osvobodit od konvencí a od stylu, ve kterém tvořil svoje zakázky.

Co ještě dnes díky tomuto portrétu a vaší práci víme o Pauline Kessler?

Pauline zůstala žít celý život v Lošticích. Provdala se relativně pozdě, ve svých 34 letech za Františka Zháněla ze sousedních Moravičan. Bylo pro nás velmi zajímavé objevit u další rodiny, která žije stále v Lošticích, fotografii, na jejíž rubové straně je napsáno tetička Zhánělová. Díky poznatkům, které jsme už o jejím životě měli, a opět díky technice, při níž jsme překryli podobu Pauline na obrazech a na fotografii, jsme dospěli k závěru, že máme před sebou třetí podobu té samé osoby, tentokrát ve věku něco přes padesát let. Ze zvědavosti i s ohledem na zjištění, že portréty dalších příslušníků včetně autoportrétu umělce se uchovávají po generace v rodině, nás zajímalo, jak se tento jediný rodinný portrét mohl dostat do muzea. Často se nás na to ptají i návštěvníci výstavy. Ostatní portréty rodinných příslušníků zůstaly v rodině, která si je předávala z generace na generaci. A z toho je tady jeden obraz sestry, který je v muzeu. Proč, jak je to možné? Mám na to hypotézu, a těžko říci, jestli se nám někdy podaří ji potvrdit. Víme, že Pauline zemřela dříve jak její manžel a ten se brzy po její smrti znovu oženil. Je dost dobře možné, že obrazy své první ženy z dětského věku, jak si ji nemohl ani pamatovat, pak věnoval muzeu, a nebo je možná ještě pravděpodobněji do muzea prodal.

Restaurování samotné probíhalo v Litomyšli. Proč tam?

Od roku 2022 máme s Fakultou restaurování v Litomyšli uzavřenou smlouvu o spolupráci. Studenti v rámci závěrečných prací restaurují díla z našich sbírek. Průběh prací s nimi průběžně konzultujeme, jsme ti, kdo určují, do jaké míry má zásah proběhnout, a snažíme se být studentům zároveň oporou a rádcem ve věcech historických. V případě obrazu Pauline Kessler měla diplomová práce studentky asi 170 stran. Obsahovala restaurátorský záměr, souhrn veškerých neinvazivních i invazivních průzkumů, umělecko-historický průzkum a popis samotného restaurování.  Tedy vlastně příběh celého procesu odkrývání záhady a procesu obnovení díla. Byl to důležitý odrazový můstek i stavební kámen celé výstavy.

Vlastimil Blaťák