Den s lesníky v Arcibiskupských lesích a statcích Olomouc sklidil velký úspěch

Akci Den s lesníky, kterou v sobotu 25. května 2024 pořádaly Arcibiskupské lesy a statky Olomouc na polesí Kroměříž, navštívilo i přes nepřízeň počasí víc než 600 lidí. Návštěvníci si užili pestrý program plný aktivit s lesní pedagogikou, kde plnili úkoly a za odměnu si odnesli drobné dárky.

Mohli se seznámit s lesním biotopem, myslivostí, poznávali paroží a sledovali ukázky vábení zvěře. Dále se dozvěděli zajímavosti o včelařství, o práci v lesní školce a u stánku SLŠ Hranice o dřevokazných houbách. Pro tvořivé duše byly připraveny dílničky, kde si mohli vyrobit originální památeční předměty.

Návštěvníci ocenili i doprovodný program, který zahrnoval vycházku s lesníkem v lese, vystoupení mysliveckých trubačů, střílení ze vzduchovky nebo možnost odnést si sazenici smrku z lesní školky. Děti dováděly na skákacích hradech a svěřily se do rukou stromolezců. Také si prohlédly lesní techniku, bez které by práce v lese nebyla možná. Asi nejzajímavější byl model kácení stromu u stánku SOŠ BOSCO.

Velký zájem byl o zvěřinové speciality a výbornou kávu z Kafe jako lusk. Při občerstvování mohli návštěvníci sledovat práci s tažným koněm.

„I přes nepříznivou předpověď počasí se akce vydařila,“ s potěšením shrnuje Ing. Arnošt Buček, jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc a dodává „Děkuji všem, kteří se na organizaci podíleli, a těšíme se na další ročník Dne s lesníky.“

Lenka Volfová