Arcibiskup Nuzík se chystá do Vatikánu, od papeže převezme pallium

Na cestu do Říma a setkání s papežem Františkem se v tyto dny chystá arcibiskup Josef Nuzík. Svatý otec zde totiž vždy o slavnosti sv. Petra a Pavla (29. června) slaví bohoslužbu s nově jmenovanými arcibiskupy-metropolity, spojenou také s žehnáním a předáním pallií. A jedno z nich je určeno i pro nového olomouckého arcibiskupa.

Při pouti ve dnech 26. až 30. června budou arcibiskupa Nuzíka doprovázet také dva kněží: dosavadní biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas a hněvotínský farář Mons. Vojtěch Kološ. Ale nejen oni: doprovodí ho i padesátka příbuzných a přátel, kteří se na tuto cestu vydávají prostřednictvím cestovní kanceláře Miklas tour a cestou postupně navštíví Padovu nebo Assisi.

„Když mně moji sourozenci oznámili, že by mě do Říma na převzetí pallia doprovodili i s rodinami svých dětí, měl jsem z toho velikou radost,“ popisuje arcibiskup Nuzík a dodává: „Jedeme poprvé v tak velké počtu na společnou pouť, abychom děkovali i prosili. Je za koho a za co.“

Návštěva římských bazilik

Program skupiny v Římě bude obnášet návštěvy čtyř papežských bazilik – mimo jiné i mši svatou u sv. Jana v Lateránu – a dalších římských pamětihodností. Ten hlavní okamžik ale nastane v sobotu 29. června, o slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla. V tento den totiž papež žehná pallia pro arcibiskupy-metropolity, kteří byli do úřadu jmenováni v průběhu uplynulého roku. Mše svatá, které se arcibiskup Nuzík se svým doprovodem zúčastní, začíná ve svatopetrské bazilice v 9.30 a lze ji sledovat také prostřednictvím Vatican Media.

„Jsem rád, že se po prvních měsících své služby mohu vydat k hrobům apoštolů a prosit tu o potřebné milosti a sílu k pastýřské službě ve svěřené arcidiecézi. A těším se i na setkání s papežem Františkem: pokaždé, když se mně má situace zdá složitá a vzpomenu si na papeže Františka, uleví se mně, protože on toho má aspoň stokrát víc,“ říká se smíchem arcibiskup Nuzík.

Samotné vložení pallia na nového představitele olomoucké arcidiecéze a moravské církevní provincie se pak uskuteční o pět dní později. Podle rozhodnutí papeže Františka se má totiž tento obřad konat v příslušné diecézi, před zraky biskupů ostatních diecézí dané provincie, místních kněží a věřícího lidu. Arcibiskupu Nuzíkovi proto pallium předá papežův zástupce, apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo, v pátek 5. července, při Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě.

Symbol Dobrého pastýře

Pallium je insignie, kterou užívá jak papež, tak „skuteční“ (tedy nikoliv jen titulární) arcibiskupové-metropolité, ti ovšem jen v rámci své církevní provincie (v případě olomouckého arcibiskupa to znamená na Moravě). „Je symbolem zvláštního pouta s papežem a vyjadřuje také zvláštní jurisdikci, kterou arcibiskup-metropolita získává. Vyrábí se z ovčí vlny, má podobu bílého, asi pěticentimetrového vlněného pruhu, je sešito do kruhu a ozdobeno čtyřmi černými hedvábnými křížky. Po jednom křížku pak nesou i krátké pruhy s černým zakončením, které visí dolů uprostřed přední i zadní strany,“ říká teoložka a církevní historička Jitka Jonová z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a dodává: „Při pohledu zepředu i zezadu pallium připomíná písmeno ypsilon.“ Pokračuje pak vysvětlením, že pallium symbolizuje jehně, které kolem krku nese Dobrý pastýř z evangelního podobenství.

Pallium se vyrábí z vlny beránků požehnaných papežem na svátek sv. Anežky Římské (21. ledna), chovaných v římském klášteře Tre Fontane a ostříhaných na Velký pátek (letos 29. března). Nová pallia papež v posledních letech žehná vždy při zahájení mše svaté o slavnosti sv. Petra a Pavla (29. června), do té doby jsou uložena u hrobu sv. Petra. „Nově jmenovaní arcibiskupové obdrží pallium z rukou papeže uložené v krabičce při zmíněné mši svaté,“ dodává Jonová a uzavírá: „Vlastní vložení pallia následně probíhá v příslušné arcidiecézi při slavnostní mši, kdy pallium vloží na nového arcibiskupa obvykle nuncius.“

Jiří Gračka