Olomouc nepozvala zastupitele na předávání Cen města. Uzavřený VIP dýchánek, zlobí se opozice

Slavnostní udělení Cen města Olomouce letos přineslo kontroverzi, jaká se v dějinách Olomouce ještě nestala. Na akci nebyli pozváni zastupitelé města, kteří o cenách hlasovali. Opozice se důrazně ohradila. Cena města Olomouce se uděluje už déle než čtvrt století.

Vedení města argumentovalo nedostatečnou kapacitou prostor na Klášterním Hradisku, ve kterých se udílení cen letos konalo.
„Včera se slavnostně udílely Ceny města Olomouce. Asi na nich bylo něco tajného, když ani zastupitelé, kteří o nich hlasovali, pozváni nebyli.  Oceněnýn tedy gratulujeme alespoň na dálku a vedení města vzkazujeme, že máme rerezentativní prostory s dostatečnou kapacitou, aby tento ceremoniál nemusel být večírkem pro pár VIP hostí,“ uvedla olomoucká zastupitelka za SPOLU Dominika Kovaříková.
Město akci dokonale utajilo, není k ní letos žádné oficiální oznámení

Že je něco jinak, dokazuje i pohled na web statutárního města i na web Cen města Olomouce. Radnice letošní udílení cen dopředu nijak neavizovala, tiskovou  zprávu o proběhlé akci umístila na městský web až po jejím skončení a ještě v pátek v poledne, tedy den po slavnostním večeru, byl web cen města neaktualizován.

„Jsme rádi, že nové vedení města od této krásné tradice neupustilo a ceny města význačným osobnostem předává dál. Co nás však velmi zaráží, je skutečnost, že letos snad poprvé nebyli na tento slavnostní večer pozváni ti, kteří o udělení cen konkrétním osobnostem rozhodovali, tedy samotní zastupitelé. Vedení města tento krok odůvodnilo kapacitním omezením prostor, v nichž má k předávání cen dojít. Podle našeho názoru by si však právě budoucí nositelé cen města zasloužili, aby u tohoto slavnostního okamžiku byli podpořeni co největším počtem osobností veřejného života, kam vedle samotného vedení města zcela jistě patří i zastupitelé. Účast na ceremoniálu by však neměla být odepřena ani blízkým oceněných osobností a zejména všem žijícím nositelům Ceny města Olomouce.  Tím, že vedení města pro konání této mimořádné události zvolilo nedostatečně kapacitní prostory, z ní udělalo de facto uzavřený „dýchánek“ pro několik VIP hostů,“ uvedla v tiskové zprávě zaslané médiím, opoziční koalice SPOLU.

Seznam letošních oceněných: Profesor Kolář, i Centrum zdraví a prevence
Milan Kolář

Prvním oceněným byl děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého Milan Kolář. Profesor lékařské mikrobiologie a přednosta Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. V rodině Milana Koláře nikdo před ním nebyl lékařem a on sám napřed zvažoval studium historie, protože s rodiči, kteří služebně pobývali v Egyptě, Indii či Íránu hodně cestoval. „Jako dítě jsem měl snad všechny úrazy, zlomenou ruku, nohu, popáleniny, v nemocnici jsem pobýval často,“ svěřil se děkan Kolář publiku. Na otázku moderátora, zda by se podruhé v životě nevěnoval raději historii odpověděl, že by už neměnil. „Přes čtyřicet let se věnuji medicíně, mám ji v srdci,“ prohlásil Kolář.

Lubomíra Hellová

Sbormistryně opery a operety Moravského divadla Lubomíra Hellová má hudbu v genech, přestože otec byl stavební inženýr a matka knihovnice. „Maminka totiž zpívala a tatínek hrál na housle a trubku,“ vysvětlila. Do Moravského divadla přišla hned po studiu na olomoucké katedře hudebních věd a výchovy. Jejím konkurzním představením byla tehdy Prodaná nevěsta. A dnes ji před svým odchodem, v Roce české hudby, zkouší zase. „Mužské a ženské hlasy zkouší zvlášť, až poté zpívá celý sbor i s dirigentem,“ popsala. Podle níc cesta k Ceně města vede tak, že člověk musí všechno dělat naplno, ale přitom s láskou a pokorou.

Jiří Švancara

Trojnásobný mistr světa v bikejöringu – jízdě na kole se psem – voják Jiří Švancara je profesionálním psovodem. „Můj vztah ke psům byl od dětství dátn tím, že otec byl vášnivý kynolog,“ uvedl nadrotmistr Švancara. S prvním psem v jeho vojenském výcviku byla Jacky, s níž splnil atest pro plošné i sutinové vyhledání osob. „Byli jsme i ve Studénce při vlakovém neštěstí,“ připomněl Švancara. Ze záchranářského výcviku později přešel na přípravu psů k vyhledávání omamných a psychotropních látek, výbušnin a zbraní. Což je Yuki, se kterou si pro ocenění přišel. „Cvičená je i na jeden gram látky. Kam přijdeme, nemají nás rádi,“ smál se Švancara. Poté co převzal ocenění z rukou náměstkyně Miroslavy Ferancové, pověsil moderátor Hrabal medaili i na psí šíji. Yuki se tak stala prvním oceněným psem v dějinách města.

Pavel Hekela

Za společenský přínos byl oceněn Pavel Hekela. Divadelní herec a režisér, ale také ředitel Moravského divadla a olomouckého studia Českého rozhlasu. Začalo to tím, že mě našla, později výborná divadelní pedagožka Věra Pánková. Na naší škole hledala děti do dramatického kroužku,“ vzpomněl Hekela. Za svou nejvýznamnější roli označil Salieriho v Amadeovi, ale zároveň přiznal, že tuto hauptku dostal jako záskok. Svůj hlavní přínos viděl v době povodní, kdy olomoucké rádio, jak se ve slangu říká Českému rozhlasu, přinášelo lidem jediné dostupné informace. „A také v rekonstrukci hlediště Moravského divadla a foyeru pro diváky, kdy jsem navázal na vybudování technického zázemí svým předchůdcem ředitelem Kožušníkem,“ dodal Hekela.

Červený kostel

Jedním z počinů roku byl oceněn Červený kostel, nový prostor Vědecké knihovny, který slouží jako koncertní i přednáškový sál, nebo komunitní prostor. Využít odsvěcený evangelický kostel, který dlouho sloužil jako skladiště knih, umožnilo vybudování depozitáře Vědecké knihovny v Hejčíně. Dnes kostel dává podle architekta Miroslava Pospíšila smysl až s propojením budovy knihovny novou přístavbou, která spojuje starou a moderní architekturu.

Centrum zdraví a prevence

Centrum zdraví a prevence se nachází v prostorách pavilonu F olomoucké fakultní nemocnice a skládá se z oddělení praktického lékařství, ambulance psychosomatické medicíny a ambulance preventivní medicíny. Je prvním zařízením svého druhu v Česku. Jak připomněl ředitel nemocnice Roman Havlík, naše současná medicína není zaměřena na zdraví, ale především na nemoci a jejich léčbu.