Muzejní noc už v pátek, zve na zajímavé přednášky i na lucerničky v Čechách pod Kosířem

Páteční noc vás v Olomouci zase po roce pozve do muzeí a galerií. Letošní pokračování oblíbené akce přináší celou řadu zajímavých akcí, otevřeno bude na šedesát míst sloužících nejen výstavám. Otevřeno budou mít pro veřejnost i například přírodovědecká a lékařská fakulta, Pevnost poznání, nebo knihovna ve Zbrojnici.

Přírodovědecká fakulta nabídne návštěvníkům mezi 18. a 21. hodinou bohatý program. Kromě komentovaných prohlídek hlavní budovy na třídě 17. listopadu budou k vidění 3D hologramy, obrazy vytvořené difrakčními mřížkami a optické klamy. Pracovníci katedry optiky také předvedou, jak může být polarizace světla využita při tvorbě barevných uměleckých děl. Katedra experimentální biologie a Laboratoř růstových regulátorů představí jedny z nejhouževnatějších živočichů naší planety – želvušky (Tardigrada), které přežijí extrémní teploty, tlak i radiaci. Představeny budou také malé molekuly rostlinných hormonů, které mohou ovlivňovat celou plejádu různých procesů v rostlinách.

„Chybět nebudou také komentované prohlídky geoparku, ornitologické, entomologické a antropologické sbírky katedry zoologie a mořského akvária, dále chemické zajímavosti v laboratoři analytické chemie či pokusy zaměřené na světlo a tmu, které připravil studentský spolek UP Crowd. Kabinet cizích jazyků představí Olomouc tak, jak ji návštěvníci neznají,“ uvedl proděkan pro vnější vztahy Ota Blahoušek.

Pevnost poznání bude mít otevřenou expozici Do historie! Vstup mezi 17. a 22. hodinou je zdarma.

K muzejní noci se připojí i lékařská fakulta, která návštěvníky láká do anatomického muzea v Dostavbě Teoretických ústavů. Exponáty bude možné si prohlédnout od 18 do 23 hodin, přičemž vstup je povolen pouze osobám starším 15 let. K vidění na fakultě bude také výstava Historie budov Lékařské fakulty UP – včera, dnes a zítra, díky níž se zájemci mohou mimo jiné dozvědět, co se to ve Hněvotínské ulici aktuálně staví.

Z lékařské fakulty je možné pokračovat na další místa v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Mimo jiné se zájemci budou moci podívat do centrály potrubní pošty nebo do bývalé kaple, která dnes slouží jako posluchárna Neurologické kliniky LF UP a FNOL.

Až do 22. hodiny bude mít otevřené také centrální univerzitní knihovna na Zbrojnici. Návštěvníci si budou moci projít barokní prostory knihovny individuálně, případně požádat o komentovanou prohlídku. V sálech a studovnách také mohou zhlédnout několik výstav a připravena bude Knihovnická šifra – kvíz, který prověří nejen literární znalosti, přičemž se tři řešitelé mohou těšit na odměnu.

Jako tradičně budou vystaveny zajímavé tituly z fondu Knihovny UP, například nejmenší, největší či nejtěžší kniha, historická badatelna zase nabídne možnost nahlédnout do starých tisků. Návštěvníci si budou moci prohlédnout česky i latinsky psané knihy, staré několik století. K listování jim zapůjčíme i speciální ochranné rukavice. Vystaven bude například pozoruhodný Matiolliho herbář aneb bylinář s krásnými ilustracemi rostlin, rovněž úplně nejstarší kniha, kterou v knihovním fondu máme. Při komentované ukázce se návštěvníci dozvědí informace o obsahu dokumentů, době vzniku i technice vazby, která byla v minulosti používána,“ uvedl Vladimír Klásek, vedoucí výpůjčního oddělení Knihovny UP.

Přednášku Šimona Pikouse z Liberecké školy fotografie připravilo na 19 hodin v sále Václava III. Vlastivědné muzeum. Lektor se bude věnovat rušivým prvkům kompozice. Na stejném místě se od 20 hodin koná také prezentace předsedy poroty NASFO Petra Zatloukala. Ten téměř třicet let vedl ateliér fotografie na Katedře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci.

Centrum muzejní pedagogiky VMO si připravilo od 15 do 22 hodin speciální workshop kyanotypie (modrotisk nebo železitý tisk). Jedná se o historickou fotografickou techniku, která využívá fotocitlivosti železitých solí. Poskytuje výrazně modré obrazy. Kyanotypie nebo fotochemický modrotisk je alternativní technika z poloviny 19. století. Uhrančivě hluboká modrá barva, pro kyanotypii typická, dnes nachází uplatnění v umění a umělecké fotografii. Workshop je vhodný pro každého návštěvníka muzea od 4 let.

V Čechách pod Kosířem se uskuteční netradiční prohlídky Muzea kočárů, hasičského muzea i zámeckých expozic včetně filmové expozice Zdeňka a Jana Svěrákových. Můžete využít zvýhodněné vstupné do všech tří institucí (dospělí za cenu sníženého, děti do 15 let zdarma). Těšte se například na projížďky krásným kočárem z Ratibořic.

Během Olomoucké muzejní noci bude dlouho do noci otevřeno na téměř 60 místech ve městě i v blízkém okolí. Pestrý program připravila zejména muzea a galerie, ale také řada dalších organizací a zájemci se budou také moci rozhlédnout ze střechy Hotelového domu nebo naopak navštívit podzemní prostory dlouho utajovaného bunkru v Přáslavicích. Slavnostní zahájení se uskuteční ve Ztracené ulici, kde bude představena výstava snímků z Národní soutěž fotografie ve výlohách tamních obchodů.

Vlastimil Blaťák