Další pokus prodat Hanácká kasárna. Minimální cena je 199 milionů korun

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hledá definitivního vlastníka pro výjimečný historický areál Hanáckých kasáren v Olomouci. Na svých webových stránkách www.nabidkamajetku.cz vyhlásil šesté kolo výběrového řízení s elektronickou aukcí. Minimální cena za tuto výjimečnou nemovitost činí v tomto kole 199 milionů korun. ÚZSVM přistoupil k vyhlášení elektronické aukce poté, co byl v jeho prostorách ukončen provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, a také poté, co Olomoucký kraj odmítl bezúplatné převzetí tohoto areálu.

Elektronická aukce areálu Hanáckých kasáren s minimální vyhlašovanou cenou 199 milionů korun bude zahájena 21. května 2024 v 10 hodin a potrvá do 22. května 2024 do 10 hodin. Do elektronické aukce se může přihlásit každý, kdo splní podmínky a před jejím začátkem (tj. do 20. května) složí kauci ve výši 20 milionů korun.

Aby aukce byla úspěšná a přinesla vítěze, musí v ní padnout alespoň jeden příhoz, a to nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 199 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 100 tisíc korun. Veřejnost pak může průběh elektronické aukce sledovat online na webu www.nabidkamajetku.cz. Další podrobnosti k prodeji naleznete zde.

V případě úspěšného výběrového řízení ÚZSVM umožní Olomouckému kraji, městu Olomouc nebo Univerzitě Palackého v Olomouci tzv. „dorovnání“ nejvyšší nabídky ve výběrovém řízení.

Památkově chráněný objekt z 19. století, který tvoří čtyřkřídlá budova, převzal ÚZSVM na základě usnesení vlády v roce 2017 od Ministerstva obrany. Vláda pak v roce 2020 schválila jeho prodej. Stavba je významným urbanistickým prvkem města a ukázkou klasicistního vojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií.

ÚZSVM v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině poskytl na základě výpůjčky Olomouckému kraji prostory historické budovy Hanáckých kasáren za účelem zřízení a provozování KACPU, a to po celou dobu, kdy tento provoz zajišťoval právě Olomoucký kraj. Objekt Hanáckých kasáren byl následně užíván Správou uprchlických zařízení pro potřeby KACPU až do konce ledna letošního roku.

Tisková zpráva