Analýzy pro Sigmu a pro město? Grant Thornton nemá koncesi pro naceňování nemovitostí a vlastní ji svěřenecký fond

„Renomovaná nadnárodní“ společnost Grant Thornton, o jejíž tři analýzy se opírá představenstvo akciové společnosti Sigma Olomouc při obhajobě „výhodnosti“ prodejů nemovitého majetku, nemá koncesi na naceňování nemovitostí a za její složitou vlastnickou strukturou stojí svěřenecký fond.

Tři analýzy, zveřejněné minulý týden představenstvem fotbalové Sigmy, měly dokázat výhodnost prodejů nemovitého majetku klubu posudkem renomované nezávislé společnosti. Pátrání ve veřejných rejstřících ukazuje, že společnost, zpracovávající pravidelně analýzy nejen pro fotbalovou Sigmu, ale i pro město Olomouc, může být z několika důvodů problematická.

Sigma Olomouc zveřejnila tři analýzy společnosti Grant Thornton minulý týden ve čtvrtek, a okomentovala je na svém webu tak, že „ve všech třech případech je závěr jednoznačný a zcela pozitivní pro SK Sigma Olomouc a. s. Nikde není shledáno pochybení či finanční nevýhodnost pro klub. Jedná se tedy o nezávislé potvrzení nepravdivosti výše uvedených tvrzení.“

Společnost Grant Thornton byla přitom v textu označena jako renomovaná, a z nějakého nepochopitelného důvodu klub dodal, že „v České republice pak její obrat dosahuje téměř miliardy korun.“ Mělo to působit dojmem nezpochybnitelné autority.

Nezbylo, než prostudovat veřejné zdroje a na společnost Grant Thornton se podívat zblízka. Důvodů bylo více, mimo jiné ten, že právě tato společnost zpracovávala pro město Olomouc posudky snad vždy, když o něco běželo. V kauze Namiro, nebo v případu Jiráskova Jižní.

Nyní ji chce využít spolek Sigma pro posuzení nabídky amerického investora.

Nepodepsaná analýza pro sigmu, která ale není znaleckým posudkem…

Veřejně dostupné prameny pak ukázaly zajímavé věci.

Klubem zveřejněné analýzy – nikoli posudky! – byly přinejmenším divné, a to z několika důvodů:

1. V případě analýzy prodeje pozemků sama společnost Grant Thornton do své práce napsala, že mimo jiné došla ke stanovení správných cen zprůměrováním, což je podivné. Aritmetický průměr (anebo statistická metoda) určitě nejsou vhodnými nástroji pro stanovení komerční ceny nemovitosti, a o váženém průměru – který by byl reprezentativnějším sdělením – není v analýze ani slovo,

2. Analýza především obsahuje zákeřný poslední odstavec, ve kterém sama společnost Grant Thornton konstatuje, že pro potřeby tohoto dokumentu nebylo prováděno místní šetření analyzovaných nemovitostí, a dále, že mimo jiné „bylo vycházeno z informací, které nám byly poskytnuty zadavatelem“. Závěrem dodává, že „takto je třeba nahlížet na vypovídací schopnost tohoto dokumentu“.

3. Pod dokumentem není nikdo podepsán, „nikdo jej nezpracovával“, a ručně psaný „podpis“ Grant Thornton je vrcholem grafické dovednosti.

Scan: Analýza společnosti Grant Thornton zveřejněná na webu Sigmy Olomouc
Firma vůbec nemá koncesi na naceňování nemovitostí

Tím ovšem lapálie nekončí. Zájemci, kteří by chtěli hledat společnost Grant Thornton ve veřejných rejstřících, budou mít značně ztíženou úlohu, protože najdou Grant Thornton Czech republic s.r.o., Grant Thornton Advisory k.s., Grant Thornton Appraisal services a.s. a Grant Thornton Audit s.r.o.

Při rozklíčování, o koho vlastně jde, budeme tedy postupovat striktně podle IČ – na razítku pod analýzou pro olomouckou Sigmu je uvedeno IČ 27599582, tedy Grant Thornton Appraisal services a.s.

Čtenář se v tomto bodě nenechá zmást, a pokud navštíví webové stránky Grant Thornton pro Českou republiku, tyto patří eseróčku, nikoli společnosti, která analýzu pro Sigmu zpracovala. Na GT Appraisal services a.s. nikde žádný kontakt neexistuje, webové stránky nemá, telefon uvedený na razítku nikdo nebere, a i proto jsme pro účely tohoto textu pracovali pouze s veřejně dostupnými zdroji, s Obchodním rejstříkem, a společnost jsme nedotázali – nebylo kde a koho kontaktovat.

Prostým pohledem do obchodního rejstříku ale zjistíme, že tato společnost vůbec nemá koncesi na naceňování nemovitostí, a analýza pro Sigmu Olomouc je tedy zcela bezcenná.

V této souvislosti by bylo mimořádně vhodné, aby vedení akciové společnosti Sigma zveřejnilo, kolik za analýzy zaplatilo.

Důvodné podezření, že pozemky klubu byly v roce 2017 prodány nevýhodně pod cenou, tak nadále trvá, a vůbec vyvráceno nebylo.

Sama společnost Grant Thornton Appraisal services a.s. je navíc zajímavá i vlastnickou strukturou. Jejím jediným akcionářem je „eseróčko“ Grant Thornton Czech Republic s.r.o. IČO: 08168733 (to má výše uvedené webové stránky).

Tím to ale teprve začíná.

Tajemné svěřenecké fondy na konci zastřené struktury. Proč?

Bývá celkem obvyklé, že vlastníci akciové společnosti nejsou často veřejnosti známi – konec konců, od toho existují akcie.

U společnosti s ručením omezeným je to ale minimálně podivné. Grant Thornton Czech republic s.r.o. má totiž při pohledu do obchodního rejstříku zcela nejasnou vlastnickou strukturu.

Jednateli této společnosti jsou totiž jenom další „eseróčka“ AppTax Partners, AppTax Partners TBR a AppTax Partners RKN, jediným společníkem je pak Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o. IČO: 19710631. Je to už druhé eseróčko v řadě, než se (ne)dopracujeme ke skutečným majitelům.

Zajímavou skutečnost ale odkrývá ještě Notářský zápis, jehož příloha ze dne 10. ledna 2024 hovoří o tom, že nedávno došlo k zániku společnosti Grant Thornton Tax a Accounting s.r.o., přičemž její nástupnickou organizací je Grant Thornton Czech republic a.s. – nikoli s.r.o., jedná se tedy ještě o další společnost!

Zkráceně: Renomovaná nadnárodní společnost (slovy Petra Konečného), která zpracovávala analýzy pro Sigmu Olomouc, je vlastněna jediným eseróčkem (GT Czech Republic), které je vlastněné zase jiným eseróčkem (GT Holding).

Kdo však vlastní holding?

Sbírka listin holdingu je totiž mimořádně zajímavá: v Notářském zápise ze začátku září 2023 naráz narazíme na další společnost GT Equity Funding s.r.o., IČ 08071527 a dva společníky, jimiž jsou EEP Equity Partners s.r.o.,  IČ 08168610 – která ale byla krátce po zhotovení notářského zápisu vymazána z Obchodního rejstříku již na konci září 2023, a dále pak pánové Jiří Jakoubek a Tomáš Brabenec, svěřenští správci svěřenského fondu CEE GrowthTrust, IČ 19678444, který vznikl opět v září 2023.

K čemu svěřenecký fond?

Právní úprava nepřiznává svěřenskému fondu právní subjektivitu, nejedná se o právnickou osobu. Největší výhodou svěřeneckého fondu může být jeho naprostá anonymita. Neexistuje veřejný rejstřík fondů, kde by byl obmyšlený a zakladatel uveden. Ve veřejných registrech, jako je např. katastr nemovitostí, je majetek registrován pod jménem svěřenského správce s dodatkem, že se jedná o svěřenského správce. Platí výrazně nižší míra veřejnoprávního dohledu nad svěřenskými fondy. Majetek je navíc chráněn před potencionálními právními jednáními, před věřiteli, před exekucemi. V zahraničí je jedním z důvodu využívání tohoto institutu nízké zdanění. V ČR však podléhá svěřenský fond dani z příjmu právnických osob, pouze vložení majetku do svěřenského fondu nepodléhá dani z příjmu.

 

Stejná společnost bude posuzovat i nabídku amerického investora na odkup akcií Sigmy Olomouc

Spolek Sigma chce další informace o průběhu jednání zveřejňovat až po skončení ligové nadstavby, dnes už ale víme, že nabídku amerického investora má prověřit právě společnost Grant Thornton.

Vlastimil Blaťák