Veřejnost čeká na informace o hokejové hale, vyjednavači za město ale musejí podepisovat mlčenlivost

Skandální praktika vůči veřejnosti a opozici, nebo běžná praktika? Členové pracovní skupiny města, kteří mají v Olomouci vyjednávat s investorem Richardem Morávkem o stavbě multifunkční arény, musejí podepisovat mlčenlivost. Veřejnost se tak zřejmě nemá šanci dozvědět informace, které se ale týkají využití veřejných peněz.

Stavba multifunkční arény na Velkomoravské ulici, kterou hodlá v Olomouci postavit developer Richard Morávek za značného přispění městské kasy na provoz po dobu následujících třicet let, dospěla do stádia tzv. tržních konzultací. V nich by si měly obě strany, tedy developer a město Olomouc, vyjasnit veškeré potřebné informace ohledně projektu, který má na jednu stranu pomoci vyřešit dlouhodobý problém města se zastaralým zimním stadionem, na druhou stranu ale zatíží městskou kasu třicetiletým příspěvkem v mnohamilionové výši. Veřejnost ani opoziční zastupitelé se ale zřejmě nemají šanci dozvědět o projektu žádné podrobnosti.

Důvěrné a citlivé informace? Členové pracovní skupiny jsou nuceni podepisovat mlčení pod hrozbou pokuty

Veřejnost se mnoho měsíců ptá po detailech projektu, který byl sice představen líbivými vizualizacemi, jinak jej ale provázejí nejasnosti. Není doposud známo, jakou bude mít hala kapacitu, jakou částí se na investičním i provozním rozpočtu podílejí klubové sedačky a skyboxy, pro provoz haly tohoto typu zásadní, kritici projektu poukazují i na to, že celá řada čísel v dříve zveřejněných materiálech není dostatečně ozdrojována.

Taktéž doposud není známo, jestli se město Olomouc bude na velkolepém projektu podílet pouze avizovaným příspěvkem na provoz téměř 37 milionů indexovaných o inflaci ročně po dobu 30 let, anebo půjdou za veřejnou kasou i další náklady, například na infrastrukturu.

Nyní je ale zřejmé, že ani veřejnost, ani opozice se žádané informace nejspíš nedozvědí a čekají na ně marně. Hanáckým novinkám se dostal do rukou třístránkový dokument „Dohoda o ochraně důvěrných informací“, podle kterého budou členové pracovní skupiny vázáni mlčenlivostí o všech detailech projektu.

„Důvěrnými informacemi se pro účely této dohody, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se Zadavatel (město Olomouc, pozn. red.) od Dodavatelů (investorská skupina Redstone) v průběhu vzájemné spolupráce dozví a které mu dodavatelé v průběhu vzájemné spolupráce jakkoli zpřístupní za předpokladu, že Dodavatelé tuto za důvěrnou výslovně označí,“ píše se v dokumentu, který schválila Rada města dne 28.2.2024.

Třetí osobou se rozumí člen pracovní skupiny za město Olomouc a za porušení mlčenlivosti jej čeká smluvní pokuta, uplatněná z titulu „náhrady škody“, aniž by dokument uváděl její výši.

„Čeká nás dialog s městem i Olomouckým krajem. Chceme s nimi na projektu spolupracovat. Aréna má sloužit všem Olomoučanům i návštěvníkům města. Na vašem názoru nám velmi záleží. O vaši podporu se náš projekt uchází,“ uváději autoři projektu na webových stránkách věnovaných hale.

Na základě čeho nyní budou moci jmenovaní Olomoučané, návštěvníci města, ale i zastupitelé, kteří nebudou členy pracovní skupiny svůj názor sdělit, není patrné.

Vlastimil Blaťák