V Litovelském Pomoraví nečekaně vznikl nový ostrov. Protrhla se šíje meandru

Na území Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví jsme právě teď svědky jedinečného přírodního úkazu, kterým se může pyšnit jen málo oblastí u nás. Během zimních povodňových vln došlo na řece Moravě pod Hynkovskou lávkou k protržení více jak deset metrů široké šíje meandru.

Naposledy k takovému jevu došlo v roce 2012 na nedalekém Kenickém meandru, kde se tehdy ale protrhla pouze dvoumetrová šíje.

Vznikl nový ostrov, odborníci unikátní jev studují

Odříznutím meandru tak vznikl nový ostrov, obehnaný původním korytem, ze kterého se postupně vyvine slepé rameno. Z něj se následně zformuje mrtvé rameno, které se bude zazemňovat a nakonec zcela zanikne.

Za poskytnutí snímku meandru těsně před protržením děkujeme katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci, která se výzkumu meandrů na řece Moravě dlouhodobě věnuje.

Meandry vytvořené řekou Moravou, podzemní krasové jevy a vlastně celé povodí Moravy vytváří typický ráz krajiny, patřící z velké části do CHKO Litovelské Pomoraví. Zajímavostí je, že řeka Morava přímo neprotéká žádnou obcí kromě královského města Litovle. Naši předci stavěli totiž svá obydlí dále od řeky, která je na jaře zdrojem častých záplav, ty jsou však životadárné pro specifické biotopy lužních lesů.

Vlastimil Blaťák