Šternberský klášter je krajským vítězem v soutěži Památka roku

Za obnovu jižní fasády bývalého augustiniánského kláštera bylo město Šternberk vyhlášeno krajským vítězem v soutěži Památka roku, kterou od roku 2013 vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Zástupci města 2. místostarosta Leo Czabe a vedoucí oddělení přípravy investic a památkové péče odboru investic a veřejných zakázek Pavel Sehnal si ocenění převzali 11. dubna ve Vysokém Mýtě.

Do soutěže se letos přihlásilo 43 objektů, 23 v kategorii malá obnova a 20 těch, kde náklady přesáhly dva miliony korun.

Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí.

Tisková zpráva