Průměrně bereme 41 880 korun. Přesto je Olomoucko stále na chvostu českých statistik

Podle dat, která zveřejnil Český statistický úřad, inila průměrná mzda v Olomouckém kraji ve třetím čtvrtletí loňského roku 41 880 korun. V mezikrajském srovnání je Olomoucko třetí nejhorší, jen na Pardubicku a v Karlovarském kraji berou lidé méně.

„Ve čtvrtém čtvrtletí 2023 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v podnicích na území Olomouckého kraje částky 41 880 Kč. Ačkoliv se její nominální hodnota meziročně o 6,1 % zvýšila, reálná mzda se v důsledku inflace o 1,4 % snížila,“ uvedli statistici.

Reálný pokles průměrné mzdy v kraji činil 1,4 %

Nominální zvýšení hodnoty mzdy v Olomouckém kraji o 6,1 % (o 2 405 Kč) bylo ovšem mírně pod republikovým tempem (6,3 %).

„Průměrná mzdová úroveň zaměstnanců v Olomouckém kraji byla ve 4. čtvrtletí 2023 třetí nejnižší v mezikrajském srovnání. Nižší byla pouze v krajích Karlovarském a Pardubickém,“ říká neradostná zpráva statistiků.

Za republikovým průměrem zaostávají zaměstnanci na Olomoucku o 4 133 Kč (průměr pro ČR byl vyčíslen na 46 013 Kč) a o dokonce 13 159 Kč nižší než v Praze (55 039 Kč).

Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice ve 4. čtvrtletí 2023 (o 7,6 %) se průměrná mzda v Olomouckém kraji meziročně reálně snížila o 1,4 %. Nejvyšší reálný pokles byl sledován v Praze, naopak nejnižší byl v kraji Ústeckém. V České republice se reálná mzda ve sledovaném období snížila o 1,2 %. Jednalo se o devátý pokles v řadě.

Vlastimil Blaťák