Protidrogový vlak Revolution Train bude znovu v regionu, do Prostějova míří již poosmé

Unikátní protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN vyráží v rámci „REVOLUTION TRAIN TOUR – JARO 2024“ v dubnu na své tradiční jarní turné, během kterého nevynechá ani Prostějov. Bude to již jeho osmá návštěva v našem městě. Vloni program navštívilo kolem 640 žáků prostějovských základních škol a více než stovka hostů z odborné
i laické veřejnosti.

REVOLUTION TRAIN je speciálně upravená 165 metrů dlouhá vlaková souprava, v jejímž interiéru je instalována 5D projekce, která ukazuje hrozby závislostí a vede k zamyšlení
o hodnotách lidského zdraví a svobody. Vnitřní design vlaku svou konstrukcí odpovídá křehkosti a genialitě lidského těla a kontrastuje s vnější „ocelovou agresí“.

Vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN tvoří celkem šest stříbrných vagonů, které jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů. V nich se před zraky návštěvníků v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky. Cílem programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti, a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Vlak v Prostějově zastaví v železniční stanici hlavního vlakového nádraží na dva dubnové dny, a to v úterý 9. dubna 2024 a ve středu 10. dubna 2024Oba dny bude vlakový program v době od cca 8.00 do cca 14:20 hodin vyhrazen pouze pro objednané školní skupiny. Následně bude od cca 14:30 do cca 18:00 hodin (začátek poslední prohlídky) vlak přístupný široké veřejnosti.

Vstupné je dotováno z finančních prostředků statutárního města Prostějova, tedy vstup pro zájemce o vlakový program je zdarma. Rezervace míst pro veřejnost v odpoledním bloku je možná na valkova@revolutiontrain.cz nebo telefonicky na 608 405 080.

Délka programu ve vlaku je 100 minut, v rámci veřejnosti program absolvuje vždy skupina složená z max. 15 osob, celková kapacita vlaku je omezena. Minimální věk návštěvníků vlaku je 10 let a realizátor programu doporučuje, aby děti ve věku 10 – 12 let byly doprovázeny dospělou osobou, nejlépe rodiči. Přestože program probíhá uvnitř vlaku, doporučujeme jeho návštěvníkům teplejší oblečení.

Samotnou návštěvou vlaku to ale pro školní skupiny nekončí. Součástí je tzv. návazný program, který je s odstupem týdnů od vlakového programu realizován Policií ČR přímo
v jednotlivých třídách základních škol a na vlakový program přímo navazuje.

REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní protidrogová centrála, Policie ČR, vrcholní představitelé Ministerstva vnitra, zdravotnictví, školství a další osobnosti z řad odborníků. Velkou podporou projektu jsou ale především pozitivní reakce dětí a pedagogů, kteří se programu zúčastnili.

Více informací naleznete na www.revolutiontrain.cz

Tisková zpráva