Maple Bear jako škola, která chápe, že dovednosti pro 21. století mají být součástí každé úspěšné vzdělávací instituce

Kanadská metodologie, české kurikulum, bilingvní vzdělávání, individuální přístup s dvěma učiteli pro 15 žáků, dovednosti pro 21. století: To je česko-kanadská mateřská škola Maple Bear Olomouc, otevírající své brány dětem ve věku od 3 do 6 let v Olomouci. V České republice nová, na světě v 39 zemích s 453 fungujícími školami ověřená. Přečtěte si rozhovor s ředitelem česko-kanadské MŠ Maple Bear Olomouc, Lukášem Ondruchem, který vám sdělí, v čem spočívá unikátnost těchto škol a co se skrývá pod pojmem rozvoje dovedností pro 21. století.

Jaký je Váš pohled na tradiční vzdělávací model, který často zahrnuje pasivní sezení v lavicích a krátké přestávky?

Ten tradiční model, který popisujete, je tzv. frontální výuka. Už i tradiční české školy si začínají uvědomovat, že pouze frontální výuka není to, co bychom si pro svoje měli přát. Výuka orientovaná na učitele nedovoluje žákům efektivně komunikovat, spolupracovat nebo třeba projevovat kreativitu. Obecně se dá říct, že je tato forma výuky snazší a mnohdy pohodlnější pro učitele, ale rozhodně je méně efektivní pro rozvoj potenciálu žáka.

Co Vás vedlo k přesvědčení, že existuje lepší způsob vzdělávání, který lépe odpovídá potřebám dnešního světa?

První odpověď, která mě napadá, je studium pedagogiky. Tam jsem se poprvé seznámil s literaturou, která se těmi způsoby vzdělávání zabývá. Toto vše je ovšem hezká teorie, která v některých školách není v praxi úplně proveditelná. Já měl to štěstí, že jsem si to mohl vyzkoušet v praxi a od té doby jsem věděl, že moderní a progresivní pedagogika je něco, co mě zajímá a čemu se chci dál věnovat. Za druhé bych se chtěl pozastavit nad spojením “dnešní svět”. Dnešní svět je opravdu velmi dynamický, mění se rychle a společnost na tuto změnu musí reagovat. V poslední době se dost hovoří například o umělé inteligenci, která zamíchala karty snad všem oborům včetně školství. Protože nikdo z nás neví, co budoucnost přinese, pravděpodobně tím klíčem ve vzdělávání je prostá kompetence k učení. Pokud děti vybavíme touto dovedností a vypěstujeme v nich lásku ke vzdělávání, pak budou připraveny čelit nejrůznějším výzvám.

Foto: Vzdělávání na mateřské škole Maple Bear, zdroj Maple Bear CEE
Jak tedy Maple Bear Olomouc integruje dovednosti pro 21. století do svého vzdělávacího programu a které dovednosti to jsou?

Za prvé bych chtěl zmínit, že vše, co v Maple Bear Olomouc v tomto ohledu děláme má kořeny právě v kanadském vzdělávacím systému. Kanada je pionýrem mezi státy, které začlenily tyto dovednosti do své vzdělávací strategie. Stalo se tak už v roce 1994. Maple Bear má detailně propracované kurikulum a klade velký důraz na kultivaci dovedností pro 21. století. Jsou to například dovednosti jako řešení problému, kritické myšlení, komunikace, spolupráce, kreativita, flexibilita a další. Tyto dovednosti nejsou předávány žákům v nějakých samostatných předmětech, ale třeba v rámci hodin matematiky. Například jako učitel mohu novou látku v matematice předat tak, že žákům ukážu zadání, výsledek a nechám je v rámci skupinové práce přijít na to, jak jsem se k tomu výsledku dostal. Sami si tak přijdou na způsob, jakým takové úlohy počítat. Tím se kultivuje nejen schopnost řešení problémů, kreativita, spolupráce, ale třeba i komunikace nebo kritické myšlení.

Jaké konkrétní metody a aktivity používáte k podpoře kreativity, kritického myšlení a spolupráce ve Vaší mateřské a základní škole?

Strategií je hned několik. Metoda, kterou jsem uvedl z hodin matematiky může být jedním příkladem. Nezůstává ale jen u metod a aktivit. Například k podpoře kreativity může významně přispět i klima celé třídy. Pokud učitel vytvoří bezpečné a podnětné klima, ve kterém se děti nebojí experimentovat, chybovat, riskovat, přirozeně to povede k vyšší míře kreativity v rámci skupiny.

Jaký dopad má Váš vzdělávací přístup na žáky a jejich přípravu na budoucí profesní a životní výzvy?

Těch dopadů je myslím hodně. Pokud jde řeč o přípravu na budoucí profesní a životní výzvy, jsou to právě ty dovednosti 21. století, které jsou natolik univerzální, že budou platné i za několik dalších let. Já osobně doufám, že vychováme občany vzdělané, s dobrými morálními hodnotami, kteří budou znát své silné i slabé stránky, nebudou se bát chybovat a riskovat, budou si umět říct o pomoc a pomoct ostatním a zároveň budou mít velmi kladný vztah ke vzdělávání.

Jaké jsou reakce rodičů a žáků na Váš inovativní vzdělávací přístup?

Dnešní rodiče se aktivně o možnostech vzdělávání v jejich regionu zajímají a mnohdy mívají dobře nastudováno. O to víc jsem rád, že reakce jsou velmi pozitivní. Samotné děti se do škol těší, čehož si cení i rodiče, kteří nemusí ráno vyhánět z postele a přemlouvat. To je asi největší satisfakce.

Jaké jsou Vaše plány a cíle pro budoucnost v oblasti inovace vzdělávacího procesu ve škole Maple Bear Olomouc?

Tím hlavním cílem pro Maple Bear Olomouc je poskytnout rodičům regionu a jejich dětem špičkové vzdělávání inspirované kanadskou filozofií. Představit jim kvalitní vzdělávání, které není postavené na autoritativní pozici učitele, ale podnětném individualizovaném přístupu, který nejenže seznámí žáky se současným světem, ale zároveň je připraví i na svět, který přijde, a který ještě neznáme.

Rádi byste navštívili MŠ a ZŠ Maple Bear Olomouc? Zavítejte na den otevřených dveří této dvojjazyčné školy 23. a 24. dubna 2024 vždy od 10, 14 a 16 hodin v BEA centru na rohu třídy Kosmonautů a ulice Nezvalova. Součástí prezentace prohlídka školy a setkání s učiteli. Přihlašování na webu: https://www.maplebearolomouc.cz/udalosti/pozvanka-na-den-otevrenych-dveri-ms-maple-bear-olomouc

 

Anna Jakubíková