Droždín dostal workoutové hřiště, stálo čtvrt milionu

Výcvikový areál se zázemím pro hasiče a dětské hřiště, které v minulých letech vznikly v Olomouci-Droždíně, nyní doplnilo také vyžití pro rodiče dětí i další dospělé – nové work-outové hřiště. Instalace venkovních cvičebních prvků dokončila několikaletou postupnou úpravu areálu, na níž se podílely odbory ochrany, investic, oddělení sportu i oddělení komisí městských částí v rámci estetizace veřejného prostoru.

Na novém hřišti na work-out najdou návštěvníci několik druhů posilovacích hrazd, kruhy i žebřiny. „Dokončením work-outového hřiště se podařilo završit celkovou úpravu areálu podle studie, která vznikla již před šesti lety. Nejprve se začalo rekonstrukcí dětského hřiště včetně opravy chodníku, následovala stavba pro zázemí tréninkového areálu hasičů, jejíž součástí je také přístřešek, který mohou využít návštěvníci celého areálu. Doplněním komplexních cvičebních prvků se tak podařilo vytvořit místo, kde mohou aktivně trávit čas nejen děti, ale i dospělí,“ vysvětluje náměstek primátora města Olomouce Viktor Tichák, do jehož kompetencí spadá právě také estetizace veřejného prostoru neboli požadavky z městských částí na drobnější úpravy.

Cena work-outového hřiště byla necelých 250 tisíc korun. Celkově stála postupná úprava celého areálu téměř 1,7 milionu korun.

Jana Doleželová