V Konici přesně po sto letech znovu vysázejí Smetanovu alej. Javorů bude zase stejně, jako oper

Fotografie, kterou vidíte, pochází z Konice z roku 1924. Tehdy bylo v rámci oslav stého narození skladatele Bedřicha Smetany rozhodnuto o vysázení javorové aleje, která čítala stejný počet stromů, kolik je Smetanových oper. Po dalších sto letech zbylo z aleje torzo, koničtí se ale rozhodli o velkorysou renovaci stromořadí.

Z kroniky města Konice se dozvídáme: „V roce 1924 konaly se v celé republice oslavy stých narozenin slavného hudebního skladatele Bedřicha Smetany (narozen 2. března 1824). K uctění Smetanových stých narozenin byla pojmenována Smetanovou ulicí ulice vedoucí z náměstí ke kostelu, dosud nazývaná „Uličky“. Stalo se tak na schůzi obecního zastupitelstva 30. dubna 1924.“ O rok později pak v ulici vzniklo javorové stromořadí, ve kterém každý jeden javor reprezentoval jednu Smetanovu operu. Alej dnes již není kompletní, město Konice se proto rozhodlo ji obnovit.

Sázení nových stromů proběhne koncem dubna. Budou růst na stejných místech

V roce 1925 byly pod odborným vedením učitele Slepičky ve Smetanově ulici vysázeny javory. Počet javorů odpovídal počtu Smetanových oper. Oper bylo devět, včetně „Violy“, kterou Smetana nedokončil.

„V březnu letošního roku uplyne od narození Bedřicha Smetany 200 let. Stromořadí, které bylo ve Smetanově ulici před sto lety slavnostně vysázeno, už bohužel není kompletní. Z původních devíti javorů jich zůstalo pět a ani tyto již nejsou v dobré kondici. Město Konice se proto rozhodlo přestárlé a nemocné stromy pokácet, a dle vzoru našich předků, ku příležitosti dvousetletého výročí narozenin skladatele Smetany, na stejném místě vysadit nové,“ informovala tajemnice konické radnice Kateřina Čépe.

Podle jejích informací by k výsadbě mělo djít přibližně na konci dubna letošního roku.

Vlastimil Blaťák