Týden pro Kryla připomene významného kroměřížského rodáka i jeho letošní výročí

Druhý dubnový týden bude v Kroměříži věnován akcím připomínajícím slavného místního rodáka Karla Kryla, básníka, hudebníka, zpěváka, novináře, a především jeho dvě letošní významná výročí – 80 let od jeho narození 12. dubna 1944 a 50 let od předčasného úmrtí 3. března 1994. „Život a dílo básníka s kytarou, který bez ohledu na vládnoucí garnituru nekompromisně kritizoval dění ve společnosti, přiblíží zájemcům od 8. do 12. dubna série výstav, přednášek, filmových projekcí a ukončí ji koncert složený z jeho nejznámějších písní v podání Davida Uličníka,“ uvedl radní Jiří Kašík.

Týden pro Kryla, jak se pětidenní projekt nazývá, zahájí v pondělí 8. dubna v 16 hodin v Klubu Starý pivovar vernisáž výstavy fotografií pořízených Alešem Březinou a Marií Gabánkovou v roce 1988 Kryl v Torontu. Oba autoři fotek přislíbili účast a součástí programu bude rovněž odhalení portrétu Kryla namalovaného M. Gabánkovou v Kanadě v roce 1984, který nebyl v Česku nikdy vystaven.

Na úterní odpoledne, 9. dubna od 17. hodiny, je připraveno v sále Klubu Starý pivovar promítání dokumentu Bratříček Karel režisérky Krystyny Krauze. Ten přináší nový pohled na legendárního písničkáře. V dokumentu z roku 2016 účinkuje na archivních záběrech i Karel Kryl. Po jeho skončení se bude promítat záznam Krylova koncertu na Masaryktownu v Torontu Otvírání studánek z 1. 4. 1988. Jedním z autorů videa je již zmiňovaný Aleš Březina. Záznam bude v České republice zveřejněný poprvé.

Ve středu 10. dubna se krylovské dění přesune do Domu kultury v Kroměříži. Ve foyer bude v 16 hodin vernisáží zahájena výstava prací žáků kroměřížských základních škol a žáků ZUŠ Kroměříž inspirovaných Krylovým fyzických vzhledem, písněmi, básničkami, citáty. Výstavu s názvem Inspirace Krylem si mohou zájemci prohlédnout po dobu jednoho měsíce. Středeční program bude pokračovat v 17 hodin v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska přednáškou Karel Kryl a exil ve vzpomínkách Karla Hvížďaly. Setkání s novinářem a spisovatelem Karlem Hvížďalou uvádí publicista Zdenko Pavelka. Přednášku pořádá Europe Direct Kroměříž a Knihovna Kroměřížska.

Občan Karel Kryl je název přednášky Jakuba Šloufa a Jiřího Křesťana, která se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna v 16 hodin v Klubu Starý pivovar. Povídání o Krylových životních osudech bude proloženo zajímavými obrazovými a zvukovými ukázkami archiválií z fondů Národního archivu. Po přednášce proběhne komentovaná prohlídka Expozice Karla Kryla s Danielou Hebnarovou.

Koncertní program Davida Uličníka Kryl *80+30 výročí uzavře v pátek 12. dubna v 19 hodin Týden pro Kryla. Nejslavnější Krylovy písně v podání Davida Uličníka, člena legendárního 4TETu, si mohou návštěvníci koncertu poslechnout v původním akustickém kytarovém podání. Protestsongy jako Veličenstvo kat, Král a Klaun nebo Pasážová revolta jsou nejen významnou připomínkou historie, ale také příležitostí podívat se skrze Krylovu tvorbu na současné dění.

Šárka Kučerová