Petr Hopfinger v Olomouci představil zásady bilingvního vzdělávání. Otevírá dětem svět

Petr Hopfinger, bývalý programový ředitel škol PORG a lídr celostátního programu Ředitel naživo, představil 26. února v olomouckém Telegraphu všem zájemcům v řad rodičů principy bilingvního vzdělávání. Přednášky a následné diskuse se zúčastnily desítky rodičů, kteří mají zájem o tento typ vzdělání pro své děti.

Přemýšlí ve dvou jazycích, dokáží v nich plynně komunikovat a svět je jim otevřen. Děti, které již od předškolních let absolvují bilingvní systém vzdělávání, tak dosahují nemalé výhody. O výhodách a principech dvojjazyčné výuky debatovali rodiče s odborníkem na vzdělávání Petrem Hopfingerem 26. února v Olomouci v Telegraphu.

Anglicky myslet. Děti nasávají jazyk velmi rychle, říká Petr Hopfinger

„Při bilingvním vzdělávání jsou děti vzdělávány ve dvou jazycích, a oba jazyky jsou si rovnoprávné. Děti jsou dvojjazyčnému vzdělávání vystaveny přirozeně a na každodenní bázi. Zkušednost říká, že takovým způsobem nasávají jazyk velmi rychle a učí se stejným způsobem, jakým se učí mateřský jazyk,“ uvedl na přednášce Petr Hopfinger.

Podle něj školy, které se orientují na tento typ vzdělávání, očekávají, že se hlásí především rodiny, které mají dominantní jeden z těch jazyků, zpravidla to bývá čeština, a rodina očekává rychlou akceleraci angličtiny.

„Kromě osvojení jazyka přirozenou cestou na úrovni jazyka mateřského je zde celá řada přidaných efektů. Především jde o způsob, jakým je vyučováno. Metoda využívá čas dětí efektivněji a promyšleněji, dítěti se tak přirozeně otevírá anglicky mluvící svět,“ uvedl Hopfinger.

 

V Olomouci otevírá na podzim česko-kanadská mateřská škola Maple Bear, která se na bilingvní vzdělání orientuje. „V tuto chvíli existuje ve světě asi pět set šedesát škol Maple Bear, a funguje mezi nimi propracovaná spolupráce. Implementujeme to nejlepší z kanadského systému do našich podmínek. Vzdělávání kromě toho, že probíhá v angličtině i v češtině, přináší také dovednosti jednadvacátého století – kritické myšlení, komunikativní dovednosti,“ uvedl Lukáš Ondruch, ředitel mateřské školy Maple Bear v Olomouci.

Vlastimil Blaťák