Památky se otevřou na Zelený čtvrtek. Tipy na výlet pro prodloužený víkend

Ve znamení Velikonoc bude letošní začátek návštěvnické sezony na památkách ve správě Národního památkového ústavu. Rok 2024 je věnovaný rodu Habsburků. Představí ho 14. ročník úspěšného projektu NPÚ Po stopách šlechtických rodů. Na části památek se po dvou letech zvyšuje vstupné, zůstává však zachovaný systém slev nastavený v minulých letech. Návštěvníci státních hradů, zámků a dalších památek se mohou i letos těšit na nově zpřístupněné prostory a prohlídkové trasy.

Stovka veřejnosti zpřístupněných památek se otevře na Zelený čtvrtek a v každodenním provozu zůstane po celé velikonoční svátky. Od 2. dubna památky přejdou na pravidelný sezonní návštěvnický režim.

Zájem návštěvníků o hrady a zámky se postupně zvyšuje. V loňském roce na památky NPÚ přišlo celkem 4,2 milionu návštěvníků. Větší zájem zaznamenaly i objekty otevřené celoročně. Během ledna a února 2024 je navštívilo o 17 % turistů víc než ve stejném období loni.

Vstupné na část památek se po dvou letech zvýšilo. Vstupné pro dospělé se v průměru změní o 6 %.  U čtvrtiny objektů se ceny na základních prohlídkových okruzích neměnily. U poloviny památek NPÚ se vstupné pro dospělé na základních okruzích zvýšilo o 20 korun, u 15 objektů o 40 korun a pouze u tří objektů zaplatí dospělí za základní návštěvnický okruh o 60 korun víc. Ke zvýšení cen vstupného musel Národní památkový ústav přistoupit kvůli zvýšeným nákladům na správu památek a také v návaznosti na úsporná opatření zřizovatele.

Nové prohlídkové trasy a prostory se otevřou pro návštěvníky na státním zámku Litomyšl. Od června to bude prohlídková trasa Novinky po rekonstrukci a expozice Proč je zámek UNESCO. Od července pak budou moci navštívit i historickou kuchyni a zámeckou věž. Obnova památky pokračuje druhou etapou financovanou z dotace ministerstva kultury v částce 300 milionů korun. Nový návštěvnický okruh na státním zámku Uherčice představí od konce dubna obnovené zámecké interiéry 1. patra východního křídla. Jejich dochovaná umělecká výzdoba patří k nejhodnotnějším prvkům celého areálu. Nová trasa Šumavská klenotnice na státním hradu Velhartice zavede návštěvníky do dosud nepřístupných prostor sklepení tzv. Huertova zámeckého křídla. Přenese je do doby konce husitských válek a nástupu Jiřího z Poděbrad na královský trůn, do doby, kdy byly na hradu ukryty korunovační klenoty. Na státním zámku Lysice skončila obnova zahrady a celková rekonstrukce všech objektů zahradnictví včetně jedinečné technické památky – fíkovny s posuvnou střechou. Prohlídka zámecké zahrady s unikátní sloupovou kolonádou s krytou pergolou, založené v období renesance, bude volná nebo komentovaná s průvodcem. Kompletní obnovou, včetně restaurování interiérů, nástěnných maleb, mechanismu tzv. kouzelného stolečku a grotty, prošel Letohrádek Bellaria na státním hradu a zámku Český Krumlov a od září ho představí nová návštěvnická trasa. Obnovenou barokní lékárnu včetně dobových herbářů a původního vybavení, například lisu na rostliny nebo laboratorních vah a dalších zajímavostí, si budou moci od začátku letošní sezóny prohlédnout návštěvníci kláštera Zlatá Koruna. Lékárna původně patřila jezuitskému řádu v Jihlavě. Pro klášter ji vykoupilo ministerstvo kultury od soukromého majitele za 3,8 milionu korun.

Další obnovy a nové instalace přinese projekt Po stopách šlechtických rodů 2024: Habsburkové – domovem i v Českých zemích. Představí, jak Habsburkové bydleli v Čechách a na Moravě v 18.–20. století a jak zděděná či zakoupená sídla přizpůsobovali svému vkusu a zálibám. Hlavními objekty jsou státní zámky Konopiště, Ploskovice a Zákupy.

Na státním zámku Ploskovice se v červenci otevře obnovený hlavní prohlídkový okruh, který představí reinstalované piano nobile. Cílem je vrátit původní funkci a dekorace všech místností do podoby, v jaké byly kolem roku 1854 zařízeny pro excísaře Ferdinanda V. a jeho manželku Marii Annu. Státní zámek Konopiště nabídne od dubna do listopadu 2024 večerní prohlídky zaměřené na nejvýznamnější Habsburky. Představí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí rodiny Františka Ferdinanda d’Este. Na státním zámku Zákupy mohou turisté nově navštívit také místnosti, které jsou zařízeny jako ložnice a salon hofmistryně císařovny Marie Anny nebo jako hostinský pokoj pro olomouckého arcibiskupa a kardinála Bedřicha z Fürstenbergu. Zámek Zákupy sloužil jako letní sídlo odstoupivšího rakouského císaře a posledního korunovaného českého krále Ferdinanda V. Dobrotivého. Hlavním instalačním počinem na Moravě v rámci roku Habsburků bude na státním zámku Velké Losiny zpřístupnění apartmánu Alžběty Amálie Habsburské, sestry Františka Ferdinanda d’Este. Apartmán arcivévody Evžena doplněný o osobní předměty a fotografie s vazbou na habsburskou rodinu bude novinkou na státním hradu Bouzov.

Projekt Po stopách šlechtických rodů 2024: Habsburkové – domovem i v Českých zemích má ambici přinést nové badatelské výstupy určené laické i odborné veřejnosti. Připraveny jsou také odborné akce, výstavy, přednášky. K roku Habsburků se vedle 21 památkových objektů Národního památkového ústavu a 13 odborných pracovišť NPÚ připojují také další instituce a organizace či města, která spravují bývalá habsburská sídla: Ostrov, Brandýs nad Labem, Buštěhrad nebo Židlochovice. Ve spolupráci s Národním technickým muzeem bude 19. května vypraven z Prahy do Benešova parní vlak se salonním vozem rodiny Františka Ferdinanda d’Este.

Státní zámek Konopiště bude 24. srpna hlavním stanem tradičního vyvrcholení návštěvnické sezony, Hradozámecké noci 2024.

Novinkou letošní návštěvnické sezony je také překlad vybraných prohlídkových okruhů na státních zámcích Hrádek u Nechanic a Slatiňany do českého znakového jazyka. Pokračuje tak spolupráce NPÚ s NRZP.

Velikonoce budou na hradech, zámcích a dalších památkách ve znamení tradic, zvyků a obyčejů. Pro návštěvníky jsou připraveny komentované prohlídky velikonočně vyzdobenými interiéry, čeká je doprovodný program o velikonočních zvycích, tvůrčí dílničky pro děti, jarmarky a na mnoha památkách také pečení tradičních pokrmů a ochutnávání.  Podrobnosti najdete na webových stránkách jednotlivých památek včetně možnosti online zakoupení vstupenky.

Lenka Pěkná