Na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka se rozezní opravené varhany

Požehnání z rukou biskupa Antonína Baslera završí v neděli 7. dubna 2024 projekt restaurování varhan v poutním kostele na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Program slavnostního dne doplní také setkání církevních hudebníků svitavského děkanátu a koncert.

„Varhany byly řadu let ve velmi špatném technickém stavu, navíc se na nich podepsaly přestavby a amatérské zásahy. Proto bylo rozhodnuto o jejich restaurování, aby se tak navrátily do technického a zvukového stavu podle záměru původního varhanáře,“ shrnul organolog olomoucké arcidiecéze Jan Gottwald a dodal, že renovace uskutečněné loni s celkovými náklady téměř 2,7 milionu korun se zhostil varhanář-restaurátor Rudolf Valenta z Prahy-Zbraslavi, varhanní skříň obnovil restaurátor Miroslav Žán z Prahy.

Barokní varhany na jaroměřické Kalvárii pocházejí od neznámého varhanáře první třetiny 18. století z okruhu králických mistrů. „Pravděpodobným autorem nástroje může tedy být Jan Bohumír Halbich (1683–1736), který stavěl například i varhany u Panny Marie Sněžné v Olomouci,“ uvedl Gottwald a dodal, že varhany mají jeden manuál s pedálem, osm rejstříků a 396 znějících píšťal ze dřeva a cínoolověné slitiny.

Slavnost oživí i varhanní koncert

Slavnostního požehnání obnoveného nástroje se v neděli 7. dubna ujme olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. Mše svatá v poutním kostele na Kalvárii začíná v 17.30 a zazní při ní „Missa scti Pankratii“ Wilhelma Ganspeckha (1687–1770) v podání svatomořické scholy z Olomouce pod vedením Jiřího Stodůlky a za řízení Jana Gottwalda. Po mši svaté pak proběhne setkání církevních hudebníků děkanátu Svitavy: zazní duchovní slovo biskupa Baslera určené přítomným hudebníkům a také krátký varhanní koncert z děl českých a moravských autorů 18. století v podání Jana Gottwalda.

Poutní místo je ovšem návštěvníkům otevřené nejen v tento den. Vedle pravidelných bohoslužeb každou neděli od 11.00 se tu konají také příležitostné poutě farností a dalších skupin věřících. Dvěma vrcholy sezóny jsou pak poutě o slavnosti Seslání Ducha Svatého v polovině května a o svátku Povýšení sv. Kříže v polovině září. „O svatodušním víkendu ve dnech 18. a 19. května je na programu v sobotu od 16.00 křížová cesta od dolního kostela a v 17.00 mše svatá, v neděli pak mše svatá od 11.00 a v 15.00 litanie k Duchu Svatému a svátostné požehnání. Svátek Povýšení sv. Kříže pak oslavíme v sobotu 14. září poutí děkanátů Konice a Svitavy za obnovu rodin a nová povolání, mše svatá začíná v 17.00, a také v neděli 15. září mší svatou od 11.00 a v 15.00 modlitbu litanií a svátostným požehnáním,“ vyjmenovává místní duchovní správce P. Josef Slezák a doplňuje: „Na Kalvárii také prožijeme slavnost Božího těla ve čtvrtek 30. května: mše svatá s následným procesím k oltářům kolem kostela začíná v 17.00.“

Tisková zpráva